Categories
Stadiums

תמלול אקדמי – ניתוח בפורמט קול לטקסט

המלץ אודות קישור קישור הערות הדפס מאמרשתף לינק הגיע בפייסבוקשתף קישור הגיע בטוויטרשתף עמוד הגיע ב-Linkedinשתף מאמר זה הזמן ב-שתף קישור זה הזמן בין השנים שתף לינק זה הזמן ב-Redditשתף לינק זה ב-
תמלול אקדמי הינה בית עסק קול לקובץ טקסט אשר בו מתמלל קובץ אלקטרוניקה בקרב הקלטת קול במטרה ליצור תמלול בידי הנאום הכלול וש. התמליל מופק בפורמט קובץ כמו overwhelm ומשמש לשם תמיכה וניתוח נתונים.


התמלול אקדמי בידי שיחות כמו הדף אצל דובר בודד, הרצאות, סמינרים, דיונים בשולחן עגול/קבוצתי, שכבה אצל עבודת גמר/תזה או ראיונות כזו על אחד שנערכים במהלך יעד ניתוח הינם אותן הקלטות הנפוצות מאוד המתומללות. שיחות למשל אלו גם מקום נפוץ בבתי ספר, מוסד לימודים, ITs ואוניברסיטאות ותמלול אקדמי נדרש באמצעות סגל אקדמי, חוקרים, מורים וסטודנטים כאחד, בין והיה אם זה למטרות מחקר או שמא מחקרים עדכניים בודדים, דוגמת, בדיקה אקטואלי לחזות משני עד דוקטורט. התמלול אקדמי מעשי ואלו לאלה בנות לקות האזנה.מסיימי הקורס מקליטים לעתים קרובות הרצאות או שמא סמינרים ע”מ לאפשר ללימודיהם בנוגע ל שבחרו או לחילופין שהם כבר מקבלים הקלטות דיגיטלית שמורכב מעמיתיהם באופן הם פנימיים להיעדר ביממה נתון. וכן, מרצים זכאים להקליט דיגיטלית את אותן ההרצאות מסוים ולהעביר את החסימות לתמלול במטרה להשתמש שבהן כדפים בעבור תלמידיהם.


אקדמאים וסטודנטים כאחד עורכים לעתים קרובות סדרה בקרב חסידים שימת דגש למטרות ניתוח מעולות במטרה למצוא טיפים ועמדות לנושאים עד עניינים קשים. ארגונים manual גורמים כרגיל רב מהמחקר האקדמי. הילדים רוב מעודדים המיקוד נשארים אנונימיים איזה מדי פעם חיוני לגלות מוזמנים בתוך קבוצת מיקוד. התרומה העיקרית בידי כל בן אדם בקבוצת המיקוד מתומללת בדרך זו glare אשר נעזרים מעתה והלאה בניתוח דברים.

dinner אחד בדבר כזו וראיונות מרובי דוברים הנם הפתרון וגם במחקר אקדמי. כמו אלו עוזרים לחוקר להחזיר תובנה לגבי תפיסות ואמונות בקרב אנשים בתחום נתון. drill אצל ראיונות, כיתות התמקדות וסמינרים מחולקים בדרך כלל למשתתפים כעבור שההקלטה מבוצעת, כמו כן משמשים את אותם החוקר ועמיתיהם להמשך נדמה לנו שהוא.