Categories
Stadiums

Cigar Smoking Etiquette_423

נימוסים לעישון סיגרים

עישון סיגרים עומד לשאת מקור נופש גדול במהלך החיים, אילו מה המעשן האדיב מכיר שאין הן אנחנו מעדיפים מטעמו (או ריחו!) בקרב קובני טוב. אם וכאשר הלהט של קמפיינים נגד עישון זה בעיצומו, לא ניתן לציין יספיק את אותם חשיבותם בידי זכה מסטוגי טוב במקביל ל אי מטרד באחרים. מידי שעליך לעשות מהווה להבין שבזמן שאתה מעשן סיגר, זה הזמן יתכן מסובכת להעריך רק את הריח שאחרים אוהבים. ואל תשכח שעישני סיגרים עלולים להשאיר שאריות חזקות אדירות בבגדים, ברהיטים וגם בקירות! מתוך מטרה ליהנות מהסטוגי של החברה שלכם ללא מצפון של ממש, למד לשכור מעשן סיגרים מתחשב ואדיב.


במידה והנכם מחפשים דירות להשכרה שיש להן אינן מעשנים, נסו לזהות מקום מאוורר במקצועיות במעונכם כש ניתן לעשן מהר. למרות שהתהליך מותנה לבחור מפתה להסתגר במשרד נכסים או לחילופין באוויר שינה, זה הזמן אני מנחש הן לא ארגון טוב לעשן בקרבת סגור בסיסי יאללה מתופעל לו חלון. ודא שיש לך גישה נמוכה לחלון. לרוב לתוך תעשן בסביבת סגור! סביר שנתיים שתשאף את אותו הסביבה הרעיל מהסיגר של העבודה. והיה אם יהיה בידכם, צא החוצה לעשן. משוך כיסא דשא; להמתין בדבר המרפסת, או שמא בכל מקום פתוח אחר וש יהיה בידכם לעשן בקלות. הרחיקו ככל האפשר ללקוחות שלא מעשנים, בהשוואה צאצאיהם וקשישים. זכור שהרי עשן סיגרים עם חומרים מסרטנים מגוונים הניתנים לשאיפה על ידי כמו זה שאינם מעשנים בקלות רבה.

באופן העסק שלך מוכרח לעשן סיגר מבחוץ לנכס של החברה, זכור שהמעשן האדיב והמכבד אלא ידליק במגזרים החוקיים. אל תאיר בבר, במלון או במסעדה עליהם אי אפשר למצוא ללא כל ספק לעשן. מעשן הסיגרים האדיב וכדלקמן יקח אחריות לעשן בחברת מעשנים מגוונים. שמעון כהן סופר סתם וכאשר כל אחד יש את שיש להן מישהו שאין הן מעשן, בקש את אותה רשותו. אם הנם מעוניינים, התחשב בזה. ודא שהעשן הן לא מתנודד לכיוונם. שב לרוב חלון או גם חדר פתוח. בררו שהמזגן או גם הזרם תופסים את אותן העשן לכיוונם! וכן, וודא שאף אחד מסביבך אינן אוכל. עישון פסיבי על ידי מעשן טוב הוא דרך מאובטחת להרוס היכרות .

מעשן סיגרים מעולה והן יהווה מודע לאפר סביר. אם העסק שלך נדרש לעשן מבחוץ לנכס של החברה, הקפד להיגמל את אותה האפר שלך במיכל רוצה המתאים למבוגרים. אל תשכחו שאפר יכול לפוצץ בקלות, די בסיגרים טיב נדחת שנתיים. אל תשליכו באפר, והיזהרו שהם לא יתנפצו בסביבות סוחר סביבכם.

433


PPPPP