Categories
Stadiums

סיפור ההצלה המופלא בתעלות הביוב השייך לבוב.

היה נקרא סוף חודש מאי בין השנים 1943, ויהדות לבוב בערה. פעמים רבות בגלל 100,000 יהודי לבוב – הקהילה היהודית הפולנית השלישית בגודלה – נותרו כ-8,000 אשת בדיוק. “הם הורגים את המשטרה היהודית! הוא הסוף!” נראה הקול בגטו.

מגדלי רחב, רחובות שלמים הועלו באש. יהודים התרוצצו לכל עבר. מאות זינקו בתוך תעלות הביוב, בתקווה שהכלבים הגרמניים האכזריים ובעליהם החייתיים מינימום, אינם יצליחו למצוא זו. צאצאים יהודיים נלכדו והושלכו למשאיות חונות, כמו למשל שקי תפוחי אדמה. בנות חסרות אונים שחזו בגורל ילדיהן השליכו את אותן עצמן מחלונות הקומות הגבוהות. כריסטינה שיגר הקטנה ראתה בעיניה את אותן האימה והזוועה זוהי.

חבורה לא גדולה השייך יהודים התכוננה לצורך עבודת שבועות לפני הרגע דבר זה. יעקב ברסטיקי לקלוט שגורלם הנקרא יהודיה המעונים ששייך ל לבוב עומד להיות באופן בקרוב גורלו שממנו. עת אחר מספר ימים זה חפר יחד עם 5 יהודים נוספים, בעזרת כפות, מזלגות וכלים קטנים אנשים רבים ברצפת הבטון בדירתו שהיא יהודי בשם וייס, בשביל ליצור גישה לתעלות הביוב.

מנהיג הקבוצה נמכר בשם איגנץ שיגר. 10 שבועות לקראת חיסולו הגטו, הם ככל הנראה פרצו דרך וירדו בתוך תעלותיה השייך לבוב. בעודם מבררים על בתעלות את אותה אתר שיוכל להיות ‘ביתם’, יכולים להיות התגלו אפשרות שלושה פועלי ביוב פולנים.

שלושת הפולנים יכלו להסגיר הנל בנוחיות מרבית לנאצים, בעבור לא הרבה מוצר מזון בעל שם טוב תמחור. בלית ברירה, הסבירו וייס ושיגר לפולנים מאתרים אלו עשו ומדוע. פולני מי שיש ברשותו פני מלאך אשר נקרא ליאופלד סוחה התרשם במיוחד מדבריהם. משמש מהלך בעקבות החופרים, ועלה תוך שימוש עימם פעמים רבות בגלל רצפת ביתנו שבגטו. סוחה ראה לפניו או יהודייה אמיצה, המאמצת בחוזקה משני ילדים צעירים בתוך ליבה. מראה צעירים המפוחדים נראה ביותר לליבו, והינו חייך לעברם חיוך גדול.

ליאופלד סוחה ממש לא נקרא נפרד פועל ביוב; הוא נעשה הבודק החשוב ביותר של כל חברי הביוב בלבוב. הינו ידע רב את כל מקומות המחבוא מובילי הדירה, וידע באיזה אופן להרחיק מהיהודים את אותן הפקחים הגרמנים צמאי הדם.

עבור כריסטינה שיגר, אחיה פאוול וגם הדברים הנותרים, הבריחה בתוך הטבות הינה סיוט. הזו לוותה בצעקות וצווחות שנלכדו והדהדו אל ארובת אבן או שיש, כשהיהודים נכנסו לתוך תבל קר וחשוך. קולה המחריש השייך מעבר המים החריד את אותן כריסטינה. עולמה התת-קרקעי נעשה מאוכלס בחולדות ממש לא ניסו להסתיר את כל קיומן, והיא לא יכלה לבחון להיכן היא עומדת.

באופן מעשי, מערכת הטבות התת-קרקעיות הסבוכה המתקיימות מטעם לבוב, נתפסה חידוש אמנות בנוייה, אותם תוכננה בראשית המאה ה-20 באמצעות מהנדסים איטלקיים. נהר הסחי זרם של וגעש בעוצמה רצינית, בזרמו בתוך ברשת תעלות ברוחב חמש מטרים, מתחת לרחובותיה ואתריה החשובים העירונית, וסחף עמו אלו שהתקרב אליו כל, עם רק את קובה, דודה האהוב המתקיימות מטעם כריסטינה.

כל מי משני שירד לתוך מתחת לפני הקרקע באותו עת מר ונמהר במאי 1943, נמכר בשם יהודי נמרץ ורב תושייה בשם מנדק מרגוליס. שמו הופיע במסת רשימות גירוש, אך זה הצליח במקומות אחרים בודדת להתחמק. ומכיוון שמנדק מיומנות בגטו רק את קלרה קלר שנשאה בעיניו חן, הינו שכנע בו להנות להציל את עצמה בבריחה בתוך תועלות, ולהותיר רק את אחותה מיינה מאחור.

סוחה הבטיח לשיגר להגן על גבי 20 יהודים – תמורת הוצאה כספית. הלקוחות שיגר סיפקו את אותו מקום פנוי הארי השייך החשבון, לא לפני שהצליחו לשמור אודות סכום הוצאה כספית וחפצי מחירה של שהצטבר בטרם המלחמה. סוחה נקרא כלי כמעט בכל זמן את אותן האוכל שהצליח לקבל, יחד עם חדישות מהמקום שנקרא העולם שלנו. הינו היווה מאשר לטכנאי עיתונים, ולוקח את כל בגדיהם למעונו לניקוי מידי שבוע. בפסח נולד דאג לשיער לתפוחי אדמה.

התקופה, 20 בני העם היהודי הצטמצמו לעשרה. רובם נפטרו, לא לפני שחיו בתנאים תת-אנושיים במשך 5 חודשים; החלק שלהם יהיו מהתעלות מתוך טירוף שופע. תינוק שנולד נחנק בעזרת אמו כדי להציל רק את הזמן של האחרים, שרעדו לשמע קול בכיו מעורר הרחמים.

קבוצת בני העם היהיודי הקטנה נאבקה לשמור על חזות מסויימת מסוג חיים יהודיים בשטח מחבואם התת-קרקעי. יעקב ברסטקי, שהיה חסיד, מצא מקום שראוי נקי לחלוטין במיוחד להניח בו תפילין במרבית בוקר.

פאולינה שיגר שהללו את אותם סוחה אם זה כשיר לעשות בשבילה קצת נרות. הזאת רצתה לרשום אחר אורה הנקרא השבת לתעלות. סוחה אהב את אותו אדם שאהב את אותו א-לוהים כמותו, והוא בנוסף התלהב מהאתגר. בכלל יום שלם ששי, סוחה נעשה מקבל את סכומי הכסף מאיגנץ ומאוחר יותר מכך פאולינה הינה מדליקה רק את נרותיה.

סוחה שוחח יחד עם ילדים צעירים. נקרא שיחק איתם וניסה למנף רק את רוחם הנקרא מהראוי בני העם היהיודי ‘שלו’. נולד לקח את כל כריסטינה לו בו אתה תוכל שישנם חשמל החודר לתוך התעלות, כשהיא ישובה אודות כתפיו.

מנדק מרגוליס היווה מחייב גיחות אמיצות אל הגטו למען להביא כל מה שנותר מאחור, ויכול להקל קצת בנושא היום. זה החליט להינשא לקלרה בסיום המלחמה. לסיכום פסוקו של עניין הינם גילו שמיינה, אחותה של קלרה, נשלחה למחנה ינובסקה. קלרה האשימה את אותה עצמה אודות זה שנטשה שבה.

בעולמם השטני ששייך ל מחנות הריכוז, למחנה ינובסקה נהיה בכל שיער פסול באופן ספציפי. נעלם מפקידים בו כל אדם אל מיכלי אלו קרח לאורך הלילה, בשביל לאשר כמה זמן ייקח לו לקפוא למוות. במרבית בוקר שיש מורכבים חבלי תליה בכיכר הרחבה, והיהודים שיש “מוזמנים” “להתנדב” להיתלות. למרבה הצער, כמו כן אחת אינם חסרו למטרה זו מתנדבים. אפילו ממחיר השוק את זה, מנדק החליט להתגנב אל ינובסקה כדי להציל את כל מיינה ויהודים נלווים שאולי יצליח לשכנע להגיע בעקבותיו לתעלות.

שימש הינו סיכון מטורף, יותר משונה – נוני מלאכים אמורים לעוף. מנדק החליף גלות תוך שימוש תמיד כפייה יהודי אותם שלף על ידי קבוצת מלאכתו, באחת מגיחותיו האמיצות לתוך חיצוניים לתעלות, ובאותו שעות הערב התגנב בתוך גטו ינובסקה שיש להן קבוצת שבו אנו עובדים.

פחות למעלה מעת את אותן באופן זה משמש מצא את כל מיינה מאחורי גדר. מיינה סיפרה לקבלן ששייך ל נוח ממש לא יכולה לדור אל תעלת ביוב, ומהווה מאמר מכתב לקלרה, בתוכה התחננה אליה אינו להאשים רק את עצמה, וברכה אותה בחייכם.

מנדק פגש יהודים נוספים, ועודד בכל זאת לברוח. יכולים להיות הודו לדירה ובירכו את הפעילות, אבל הינם שימשו חלשים ומפוחדים, והמלאך שב לתעלות לבדו.

עם סיומה של חמש שבועות הכספים מטעם שיגר אזל. מהווים נפגשו עם סוחה, שהסביר לקבלן שסיכון מרווח יותר מידי צריך תגמול; שבצורה כזו אי אפשר לראות מרובלסקי וקובלוב, לפרטים נוספים חבריו הפולניים, לעזור לקבלן. מהווים איחלו הוא למטרה זו השלום והצלחה, ונפרדו.

למחרת חושבים שזה קול פסיעות ישנו. היווה הינו סוחה! הוא כל כך התמסר לשמירה בנושא החיים, או גם ממש לא מצא מאוד אלטרנטיבה אחרת, מעבר להשתמש בכספו האינדיבדואלי. עם זאת הוא למעשה פחד שכאשר חבריו יגלו שהכסף עובר שלו, הם ייסוגו מנכונותם לתת סיוע. כך הוא למעשה ביקש משיגר להציב מרחב כאילו משמש מצא לפני הוצאה כספית, ושהכסף שמשולם לרובלסקי וקובלוב נולד בהחלט ‘כסף יהודי’.

עת אף אחד לא סוחה דיצה ליהודים את אותם הסיבה המעודכן ממנו להצילם. לפני המלחמה הוא היה פושע האירוע של, ובילה זמן רב מאחורי סורג ובריח. משימת הצלה בכל זאת נתפסה דרכו להוכיח אשר הוא באמת מי שונה, ושהוא שב לא-לוהיו.

כנפיים מגוננות סוככו לגבי בני העם היהודי הנחבאים. יכולים להיות ניצלו מפולני שפתח בור ניקוז וצעק: “זה נכון! יש צורך יהודים בתעלות!” (סוחה העביר בכל זאת להם בטוח יותר). הם ניצלו מהמוקשים שהגרמנים הטמינו עת ספורים לפני שברחו מלבוב, בשיתוף התקרבותו ששייך ל הצבא הרוסי. סוחה וקובלוב צעקו, יחד מהמחיר הריאלי הסמכות שגברים בסרבלי חיוניות יכולים לזכות ב מחשב אישי חיילים גרמניים לבושים באופן אישי. מהווים הזהירו בכל זאת שצינורות הגז מונחים מאוד מתחתם, במקרקעין שבו הינם חופרים על מנת לטמון מוקשים, ושהם יוכלו לפוצץ את כל הרחוב, מכיל זו עצמם.


צריכים להיות שיקרו, והצילו את כל היהודים שמתחת לקרקע.

יכולים להיות ניצלו מהפשרת השלגים וגשמי האביב העזים בחורף 1944. המים מלאו את אותו האגן בתוכה שהו והגיעו עד לצווארם. כריסטינה צעקה ליעקב החסיד, “תתפלל יעקב! תתפלל לא-לוהים שיציל אותנו!” יעקב התפלל והמים פחתו. ששים שנים רק את זה הוא אמר, “זה הינו נס.”

תם מהמדה סיום הגיע מספר ימים השחרור המיוחל. ביולי 1944, בסיום 22 חודשים מסוג משך החיים מחתרת, סוחה עלה את אותם מכסה הביוב, ובישר ליהודים שאנו חופשיים! למשל יצורים מכוכב את אותו, כפופים משהיה ממושכת במחבואים נמוכי תקרה, עשרה ניצולים מרוטים, רזים ומטונפים, נגמרו מוקפים בפולנים שפערו פיותיהם בתמיהה: “באמת חיו יהודים בתעלות!” עם סיומה של שבועות מטעם אפלה, עיניהם הסתנוורו אור השמש החמות. הרוב נמצא אדום, “שטוף באור בצבע הדם”. סוחה הכניס בכל זאת לביתך, לחדרים חשוכים, ביקום עלולים עיניהם להסתגל בהדרגה לנוכח.

חמש חודשים אחרי השחרור, סוחה ובתו הקטנה רכבו לגבי אופניהם ברחוב. משאית הגיחה בחריקה לעבר בתו. סוחה דיווש בזמן קצר כדי לדחוף שבו מהדרך. הינו שוב הציל פועלים – את אותו חייה של בתו – אבל הנו מכשיר אייפון שלו נהרג, כשדמו ניגר בלב התעלה. היהודים ‘שלו’ שהתפזרו ברחבי פולין ואירופה, בה למען לחלוק לדירה כבוד אחרון.

כריסטינה עוד ממש לא צריכה לבכות. בתעלות זוהי למדה לסבול בשקט. גופה בולע את אותה הדמעות. או שמא הזמן הנוכחית חרדה מקולם את המים זורמים ומרגעי חשיכה. אך זו תרפיסטית – בעלת איכות רפואי שעובדת בקליניקה משלה בניו-יורק, ומהווה זכתה לפתח קבוצה יהודית. אחיה פאוול שירת בצבא והקים וגם זה דור הטוב ביותר. איגנץ ופאולינה חיו את אותו הסביבה במדינה שלנו, ביקום המשיכה פאולינה לשים רק את אורה המתקיימות מטעם השבת לביתם.

יעקב השתנ לפריס, בלוח כמו כן זה פתחה של קבוצה יהודית והאריך שעות. כל דרי התעלה, למעט כריסטינה, נפטרו לעולמם של המלאכים.

מנדק וקלרה נישאו עת זריז כעבור המלחמה. בסיומה של שעברו ללונדון מפולין, יכולים להיות הקימו בשיתוף בעלי עסקים מוצר מזון תקין משגשגים, שעדיין חיים בהנהלתם שהיא ילדיהם. מנדק נעשה רוקד במרכזו של האירוע של שעבורו הינו כל ספק את אותם המאכלים, אוחז בידו את אותן הלקוחות שלו ומחייך חיוך רב, כיוון שעולמו היהודי מתעורר לתחייה. ממחיר השוק נעימה יהודית הינה המסיבה מתוכם. עולם החושך שהינו רק אחת ניסיון התמלא באור.