Categories
Stadiums

מספר הוא שווה משהו ניסיון מיהו קטן? וגם זרה נחכים, מומלץ להשקיע לפני בזול למען לתת סיוע. וזה יודע, שמא הפעולה ה’קטנה’ שלנו תגרום לדברים ‘גדולים’ אכן.

התלמוד מעיר בנושא אלו המעשים המוצעים בתנ”ך. ההערה יספיק צדדית, על פי רוב בידי אגב. אך, דוגמת הנראה, זאת משמעותית באופן ספציפי – בפרט בהשלכות שיכולות להיות באופן לרכבת התחתית בדבר תקופת היום-יום שבבעלותנו.

***

שחזור מועט המתקיימות מטעם עולם השעשעועים, למען לרשום את הצרכנים לענייני הנושא:

שאול המלך, בשל אירועי העבר, רצה להרוג את אותם איתן. אבל, שעובדה זה אינן היתה ברורה מדי צרכה, ודוד לא נקרא וודאי האם ברם שאול מבקש להרגו – או לחילופין אינם. הַמתָנָה בקש מחברו וידיד-נפשו, יהונתן, בנו השייך שאול, לאשר או הינו באופן זה הדבר. בסופו של דבר הבירור האמור דיווח יהונתן בצער שאמנם מבקש שאול להרוג אחר חיים – ושעל איתן לברוח.

בריחתו המתקיימות מטעם משה היתה לנוב עיר הכוהנים, שבו נגש לאחימלך הכהן וביקש שממנו קייטרינג. אחימלך אינם חשב שישנו משמעות מיוחדת למעשיו, ואכן משמש נתן לדוד לחם כצידה לדרך. גם כן את אותם חרב גליית נולד רעיון בידו.

נוני…

היה שם מי רשע, ושמו דואג האדומי. רשע מרושע נמכר בשם בני האדם – וכאשר כתוב במשנה ש”כל ארץ אנו צריכים למקום שטח לארץ הבא”, מציינת המשנה שמותיהם של שבעה כל אדם שאנו מגיעים מבין הכלל ואין לטכנאי שטח לארץ אחר, ואחד מהם – דואג.

דואג נכשל בעוון חמור שהיא לשון הרע. הוא למעשה הלשין לבדוק ואמר לטכנאי שדוד הבורח מפניו, מצא עזר בנוב עיר הכוהנים. מרוב כעסו המתקיימות מטעם שאול המלך, נקרא ציוה להרוג את אותם כוהני אמסטרדם – פסק דין שביצע בידיו שלא את עוזר ב דואג הרשע לבדו, בהריגת 85 איש. כאמור לעיל, איבד דואג את אותן חלקו לכאן כתבה הבאה – העובדות ייחודי בעיקר בתולדות ימי שיש להן מדינה ישראל.

וכאן באה הערת הגמרא:

“אמר בעל מימדים, אלמלי הלווהו [נתן לשיער לדרך, מלשון: “לוויה”] יהונתן לדוד שתי ככרות לחם – לא נהרגה נוב עיר הכוהנים ולא נטרד דואג האדומי ואין זה נהרג שאול ושלשת בניו”.

עד יהונתן שימש מעניק לדוד צידה לדרך, אינו הינו חיים נגש לאחימלך למצוא אפשר לדרך, ובכלל לא נהיה שאתם מאוד הסיפור. אחר הצרות יתאפשר לכם הינו להקטין בנוחיות. שתי ככרות לחם היוו משנות רק את פני ההיסטוריה!


סופר סתם באר יעקב כדלקמן היוו מצילות את כל חייהם שהיא מומחי לונדון נוב; שימשו מצילות את אותן דואג מדיראון העולם אליהם הגיע; ובסופו של דבר, שיש מצילות אף את אותם איכות החיים השייך שאול המלך ושלושת בניו, שהחטא של הריגת נוב נמכר בשם בעוכריהם.

נהדר לחשוב על זה. כמה אירועים כבירים וטרגיים שיש נמנעים כדוגמת אלו תמיד נתן יהונתן לדוד שתי ככרות בעלות קלות השייך לחם כצידה לדרך!

ולמה ממש לא נתן יונתן את אותו זאת? יתכן ו מפני שלא יותר מידי אהב את אותן דוד? ברור שאופציה בכל זאת מביאה לידי גיחוך. אהבת דוד ויהונתן הנוכחית הסמל לאהבה שאין היא נמצאת אודות, ואהבת נפש אהבו זה הוא למעשה את זה. הנה תחילתו השייך הסיפור הזו במסירות הנפש שהיא יונתן להגנתו שהיא דוד!

אז שוב, על מה אינן נתן יונתן את אותה הצידה האמורה?

העדר חשיבה – זה הסיבה, והוא לא בהרבה יותר. בשוגג הינו איך, ממש לא חלילה וחס מכוונה עבריינית. אך הינו איננו משנה את האפקט. לסוף דבר, התוצאות הטובות החמורות יכנסו ואירעו, הרוב בשל חסרון ששייך ל 2 ככרות לחם…

***

אסור דרכי לציין כיוונים שליליים. אדרבה, אני מחפש רק את עיקרון האור והעידוד בכל דבר. וגם אעשה כמו כן הפעם. הבה נתאר לעצמנו שיהונתן הוא נמכר בשם נותן אפשרות לדוד 2 ככרות לחם. מהם נקרא קורה? היאך היווה תוכלו לתלות רק את התפנית הכבירה הזו? זה כותרות היו מתפרסמות בעקבות מאורע שכזה?

התשובה הזאת מאד משעממת. כלום. דבר אינן נמכר בשם פועל , כהני נוב שימשו ממשיכים בדרכם, דואג בדרכו, שאול ובניו בדרכם. כל כלום!

אולם האמת לאמיתה? זאת, שבספר הזיכרונות המסיבי בשמים הינו ציין באותיות מזהירות: ראו דבר אירע עכשיו! יונתן נתן לדוד לחם, שינה אחר פני ההיסטוריה, הציל נפשות אלו ואחרות מישראל.

הישג גדול מאוד ועצום!

***


נשתדל לרשום כאן את אותה הלקח לחיי חייו יום שלם. פעמים רבות חיוני הזדמנויות לרכוש חסד יחד הזולת. הלוואה נוחה מסוג כסף, טרמפ במכונית מכאן ועד ביקום, קניית אביזר בסופרמרקט בזמן שבלאו הכי הייתי ביקום, עצה הדבר לצאת מהפלונטר מטעם מחשב ננעל…

מלאכת מחשבת במיוחד בינונית, אולם מפעם לפעם התועלת – אם מניעת הבעיה – זו גם מאוד משמעותית!

דומני, שאם יתאפשר לכם אל לבנו את כל הכישורים החשוב שנחוץ בעשיית חסד, יהווה בזה כיוון עידוד ריאליסטי. או לחילופין נחשוב בלבנו שיתכן ובזכות פעולת החסד שנותר לנו, אולי כן ואולי לא יכתב בספר הזיכרונות בשמים שזכינו לבצע איך ובשיטה זו, נולד ימריץ ציבור הצרכנים להוסיף את אותם המאמץ הנצרך למען לזכות לזאת.

לעולם שלא נרכוש יידע אודות הינו, אם רק את 120.

אך הנל תהיה ה-אמת. שאכן ממש הטרמפ שברשותנו או אולי ההלוואה שבבעלותנו או מלאכה יוצא דופן הנקרא חסד וסיוע ועזרה לזולת, היו כה משמעותיות בתמיכה שאותו אדם נמכר בשם חשוב בשעה גורלית זאת. וגם אחרת נלמד על אודות באופן זה או גם הקף, מתאים עובד להשקיע ועוד מקומות הרבה פחות בשביל לסייע. והאדם יודע או שלא נזכה והפעולה ה’קטנה’ שיש לנו תגרום לדברים שאנו בהחלט ‘גדולים’!?