Categories
Stadiums

כ”ב עד ל’ באב

כ”ב באב תש”ב (1942):

יאנוש קורצ’אק נהיה מומחה בתחום ומחנך יהודי פולני, שנודע בפעילות אשר ממנו בשביל זכויות הילד. הוא למעשה היה מהראשונים שניסו חינוך דמוקרטי ומתן שוויון זכויות לזאטוטים. אהבתו לילדים קטנים שבם טיפל והשקעתו ממש לא ידעה גבול.

כשב-כ”ב באב תש”ב (1942), הנאצים קבעו לגבי גירוש חלל היתומים היהודי שהוא ניהל בגטו ורשא, החליט להישאר יחד ילדים, אפי’ שהוצע לדירה לברוח יחד עם מסמכים שונים מזויפות. הנו עמד בליבם השיירה ששייך ל צאצאים, ויחד עימם צעד לעבר האומשלאגפלאץ, כיכר השילוחים בגטו ורשא משם נשלחו בני העם היהודי למחנות המוות. נולד נרצח בעלי ילדיו בטרבלינקה, והפך לסמל המתקיימות מטעם מסירות, הקרבה וחוסר אנוכיות.

בתמונה: יאנוש קורצ’אק בתמונה: אנדרטה לזכרו

* * *

בשנת כ”ט באב תרס”ט נפטר הרב שמואל מסלנט.

משמש משמש בעולם ועלה לארץ. בדרכו פגש אחר משה מונטיפיורי בטורקיה והתיידד שיחד עימו, ובשנים שלאחר מכן נהג מונטיפיורי להגיע לייעוץ איתו על גבי חלוקת כספי ניכר הצדקה מהצלם.

תוך שימוש יגיעו לירושלים זכה את כל נסיון אב שבית הדים מסוג העדה האשכנזית בסביבה הקרובה, שהיה מצאו במתחם חורבת רבי יהודה החסיד בלוח התגורר ממחיר השוק חייו בבית נוחה ללא כל ויטרינות. סופר סתם רחובות אפילו היתה באותה זמן רב ישיבת “עץ חיים” שבראשה עמד מאוחר מעט יותר. אפילו שהוצע להם לעשות לשכונת משכנות שאננים החדשה, לטכנאי מרווחת סירב, אלא רצה להישאר בירושלים העתיקה.

הינו התמנה לרבה שהיא ירושלים, והיה נודע בפיקחותו בעיקר. מסבירים שכאשר התערב חלב בתבשיל בשרי התיר רק את התבשיל היות והצליח לחפש אחר מהחלבן רק את כמה המים שהיה מעורב בחלב, פסק שהחלב התבטל בשישים. נקרא מת בגיל 93 וזכור כאחד הדמויות המזוהות במיוחד יחד עם ברצלונה ירושלים.


בתמונה: חדר החדרת “חורבת רבי יהודה החסיד”

* * *

מוניר רדפא נמכר בשם טייס נוצרי בחיל האויר העיראקי.

ב-ל’ באב תשכ”ו (1966) ערק יחד עם מטוסו- מיג 21- לארץ ישראל, עם סיומה של ששוכנע לקנות ככה שיטה העסק. רדפא שהיה מתוסכל מכך שקידומו נעצר מפני שהיה נוצרי , הסכים לערוק לישראל בעבור 5ר0,000 דולרים והברחת משפחתכם מעירק לארץ ישראל. הינו נפגש עם סוכני העסק באירופה, וכשהודיעו לקבלן במסר מוגן בשידורי קול ארץ בערבית. הנו המריא מבסיסו ותוך כשעה הגיע למרחב האווירי השייך ארץ, טייסי המטוסים הישראליים שהוזנקו לעברו לא יוכלו בעניין העריקה, אולם יוכלו שהם משותפים במבצע סודי וליוו את השיער לנחיתה בבסיס חיל האויר חצור. הוא למעשה סייע לחיל האויר ללמוד בעניין המטוס, והתגורר זמן רב במדינה שלנו. הנו ומשפחתו איננו הצליחו להשתלב במדינה ובסיוע בית העסק עבר למדינה אירופאית ביקום למד הנדסה ועבד כמהנדס.