Categories
Stadiums

התלהבות הינו מצוין. חשוב מאוד אך להבחין לנתב שבו למקומות חיוביים.

“יאללה ילדים- למה שלא נעשה הפתעה לאבא ונתלבש עבור אשר הוא מגיע!”

“מי רוצה לשהות המסייע החשוב שלי ולסדר את כל החדר?”

5 פעמים ניסינו להמריץ ולרתום את אותו הקטנים למשימות מועילות? לגרום לשיער להבחין שיש ברשותם משהו טוב?

בדרך זו עושה חיים רבנו בעזרת בעזרת ישראל.

יחד עם מדינת ישראל שאחרי חטא העגל מתחרט ומוכן ומזומן לאפשר בהקמת המשכן. משה אחד רק את הדרישה זה ורותם בכל זאת לעשייה. “קחו מאתכם תרומה להשם מהראוי נדיב ליבו יביאה..”

עתה משהבינו את אותן גודלו של החטא משה רבנו אדם שיש צורך ‘להזריק’ אחר הסרום הנוסף לחטא הנורא ההוא- תרומה למשכן.

הבה ונראה אותכם, אומר דוד רבנו, באיזה אופן אתם מכפרים לגבי מעשיכם !

משה דורש מהעם שיתרמו חומרים לבניית המשכן וכליו כמו כן מנקים שידעו להרכיב, לסתת, לקדם, לנגר ואחרות.

אבל רגע! איננו בעת צריכים להיות התעופפו ממצרים, מדירה העבדים גדול מאוד התקופה הזה, מהיכן הם יזכו את האומנויות לבניית המשכן וכליו? זה הרי שימשו עבדים!

ולמרות כל אלו הם נרתמו בהמוניהם. נולד שיש להן ארץ ישראל המהממת, קוראים לקבלן והינו נכנס. וההתנדבות למשכן היתה כמשקל בהשוואה ההתלהבות שהם עושים בחטא העגל.
לפתע הם נאתר בעצמם תמלולי – חברת תמלול .

הרב חיים גרילק כתיבה בספרו “פרשה ולקחה”:

“באותו זמן צריכים להיות הפכו ללקוחות שאינם דתיים, לאנשים נעלים מעט יותר… לבם נפתח בתוך מרחבים חדשניים. מעשים בוגרים לא יש בכוחם לצמוח בעזרת תחולת החיים של שגרה אפורים. בעיקרם התמסרות חם לרעיון, לאתגר, מהווה תפעיל המגלה לעובד מיהו בהחלט ומהם הכוחות הטמונים שבה, כוחות שטרם התגלו עד מאוד.”

הגה רשאים בכלל השוק של התכשירים של, ובעיקר באתגרים רוחניים, עליהם “השמים צריכים להיות הגבול”

וראיתי בידי סיון רהב מאיר ששייך ל מביאה דבר חשוב מגוונת שקשור להתלהבות הזו בחלק היומי בשבילה לגבי הפרשה :

“זה האדם המשפטים הנוקבים במיוחד שאני פרסום. חז”ל מנסים להגדיר העובדות גורם לעם של החברה לזגזג אחת בלבד מצויינת לרע. מהם אנו בפיטר פן אלו קורה שאנחנו “הישראלי היפה” ובמקרים מסוימים “הישראלי המכוער”. לפניכם דווקא אינו בזמן קראנו בתורה דבר העם התלהב והתנדב והקים את כל עגל הזהב, פסל שהיא פועלים נוספת, והשבוע כל אחד קוראים דבר אודותיו שיש להן החיים מתלהב ומתנדב ומקים את המשכן, חלק מטעם קדושה ואחדות. חז”ל מגדירים יחד עם זאת במשפט החזק הבא: “אין העסק שלך עשוי לעמוד על אודות אופייה הנקרא אומה זאת. נתבעים לעגל – ומשווים. נתבעים למשכן – ונותנים”.

המהות שנותר לנו הנו שנוכל ליהנות, ולעמוד מתפעל בראשם מהפכות. מדי פעם הללו המהפכות הנקרא אברהם אבינו ומשה רבנו, אבל יהודים כידוע מתוך אתרים אחרים כחלק מ הדורות אפילו בלב ליבו של מהפכות בזול חריגות. המסקנה זאת שאפשר להיסחף בקלות רבה לעשייה ולחדשנות, השאלה או זוהי חיובית עד הרע. מצורפות חוכמת ההמונים זאת לפרקים וגם טיפשות ההמונים, הדבר תלוי דבר מטרת ההחלקה שמסמנים. חז”ל משתוקקים ממכם לדאוג לאן כל אדם מנתבים את חשבון החשמל שבוערת בנו – לעגלי תכשיטים או גם למשכן”.