Categories
Stadiums

מהם לתמלל

הוראות
ברוך השני ל-
מהו לתמלל
איך לסקור
היאך לתייג

ישנן כבישים אחרות לתמלל מסמכים שונים, ופרויקטים רבים ומגוונים השייך צבור המעוניין מהמתנדבים לתמלל באמצעים אחרות. אתר הוא למעשה מדבר רק את מוסכמות התמלול ששייך ל העם.

המטרות העיקריות שברשותנו הנן להפוך את אותן מסוגלות הביקוש, הקריאה והנגישות הנקרא מסמכים שונים אלה לפני אנחנו כל המשפחה בקוראי מסך אם בטכנולוגיה מסייעת יוצאת דופן. אנו רוצים לכבד גם כן את אותן הפרקטיקה ההיסטורית של היוצרים בעזרת גיבוי על גבי האיות, הדקדוק והפיסוק במקום ראשון ששייך ל המסמכים. ההוראות פותחו על ידי המצאה בעניין פונקציונליות החיפוש בסקטור הספרייה, ובכוונה להפוך את אותן הדפים האלה לתענוג לקבל בקול.

הוראות כדוגמת אלו יענו על כל הסכנות במהלכן תיתקל בזמן תמלולך, אולם איננו אמורים לכסות הכל! עכשיו חשוב אם הבהרות, פרסם בפורום הדיונים ששייך ל מרכז ההיסטוריה או פנה אליכם ישירות.

קפיצה לקטע:
הגעה של ספר
איות ופיסוק
הערות
מאמרים ריקים
הפסקות קו
קיצורי סימנים

ארגון
הוספות
טקסט אינן קריא או אולי אינן ברור
מחיקות
הֶעָרַת שׁוּלַיִם


ספר מודפס או לחילופין מוקלד
מתי ממש לא לתמלל
עגלות תה
יקר s או אולי “מצחיק”
החזות
שפות, סימנים ותרגום שלא אנגלית
אותיות מרתקים שאינם חרדיים
בדיקה
חיסכון בתהליך עבודה בעיצומה
פקודות מקשיות לסלק או לסובב צילומים
הגעה של ספר
תמלל עיתון במהלך סיכום אשר הוא מופיע במאמר. אם אינך מקווה בסדר, תמלל את אותן הטקסט במידה הגיוני למצוא בקול רוב רובם של.


או אולי אנו צריכים יותר מזה מעמוד מי בתמונה, תמלל את אותו העמודים בזה את אותו הוא למעשה כחלק מ סדר הצגתם. החברה שלך יוכל להשתמש בכמה החזרות קשות (באמצעות מקש ) בכדי להעביר ביזנס אחת עמודים. הוא יהיה יכול להקל בעניין בדיקת מומחים מתנדב אחר.

בחלק מהאותיות מוטל עלינו “כתיבה צולבת” כאשר המחבר נכתב ע”י ספר בהרבה מ כיוונים בכדי לצמצם בנייר אם בעלות דמי משלוח. תמלל את אותם אשר כתוב האלה במסגרת סדר כתיבתן או שיוולד סביר ביותר לעיין את החסימות. אפשר לכלול אפילו את אותה התג “כתיבה צולבת”.

איות ופיסוק
מוצפן אודות איות טקסט יוצאת דופן, פיסוק, דקדוק, ארגון סימבולים וכל רשומות דפים או מילים קטלוגיות או אולי מדברים. לפרטים טוב תנסחו שוב פעם את אותם הטקסט מיוחד, קל הקלידו את אותן הדבר שרואים. מוטל עלינו כותבים שמשתמשים בסימן שווה כמקף או אולי בכדי להציע דגש. אתה מסוגל לשים בסימן טובה למען לייצג תכונה יחד עם זאת. מקפים ופיסוק אחר יכולים להיות לא הרבה מיוחדים קודם כל המאה העשרים ומוקדם יותר, אזי נוח תמצאו את כל הניחוש הטוב ביותר או לחילופין רעיון הוא מקף, נקודה, מקום או לחילופין אתר את אותה.

אם איות שגוי ישפיע על אפשרות החיפוש מסוג המסמך, השתמש בתג בשביל לתלות את כל האיות הריאלי. אבל משתמשים נמצאים עלולים לתלות תגים ולסקור מסמכים שונים, כך צור חשבון או ברצונך להעביר זמנם בודדת מהפעילויות אלו.

דוגמה: מחבר הביא לפרסום “אייס בלינקין” במקום “אייב לינקולן”. לפרטים מה בעודנו “אייס בלינקקין” ותייג אחר “אייב לינקולן”.
בתוך תשאיר הערות בטקסט
יכול להיות שתתפתה להעביר הערות על גבי המסמך, הדקורציה אם המחקר שעשית בטקסט. בבקשה אל! הקלד רק את הטקסט מיוחד של הנייר בתיבת התמלול. בניית אם הקשר אפקטיבי שאנחנו מעוניין אפשרות להשאיר לאחרים תוכלו לתלות כתג אם לחפש דירה להשכרה בטופס הדיון שיש לנו בין השנים .

מאמרים ריקים
השתמש בכפתור “שום דבר לתמלל” לקראת עמודים ריקים, צורה או תבניות מודפסות.

הפסקות קו
מוסתר אודות מעברי שורות בשביל להקל על מישהו לבדוק את כל התמלול של החברה שלכם. בכדי לממש חוץ שורה לחצו אודות לסיום שורה. בתוך תדאג או לחילופין הטקסט שלכם בתיבת התמלול נשפך על גבי שני שורות לפני שתלחץ בנושא . שונה החליטה לחוקק שוב קשה מאוד, ממש לא תירשם מעבר שורה.

דוגמה: כתוב ספרייה ובלתי לי-ברי, תמלול פרילנסרים catus ושאינם ערכה 10.
היוצא מן הכלל הינו במידה ש מילים מתפרקות לגבי פני שני שורות או גם שתי עמודים. למקרה המילה נשברת על גבי 2 שורות באותו דף, הקלד את כל המילה בשורה המקדימה של מופיעה. במקרה של מילה המתפרסת אודות פני שני מאמרים, תמלל במדינה בעמוד המרכזי.

קיצורי סימנים
בתוך תרחיב קיצורים, נגיש הקלד אחר מהו שהינכם שם לב. באפשרותך לרשום בפונקציית התיוג בכדי להקליט את הטקסט המורחב שהיא חיתוך מומלץ כמו בו עצם את אותו אינה מופיע בטקסט.

עיצוב: מודגש, קו תחתון, נטוי, כניסות, היוצר בעל חשיבות עליונה וכו ‘.
אנשים רוצים איננו תנסה לקלוט ארגון, כגון קו תחתון. חלק הספרייה שלא יכול לברר ספר מודגש, נטוי, קו תחתון, הביא לפרסום עליון או אולי מוטה. ככה שגם כשאתה תופס אותו יכולות אילו תמלל את כל המילים נעדר עיצוב. נא כמו כן שלא להשתמש את כל העיצוב בטקסט.

הוספות
כאשר עיתון הוכנס מעל שורה או גם הוסיף אחרת מאוחר הרבה יותר, אך עליכם להתקשר אותו כחלק ממשפט, הביא את הדבר לטקסט ראשוני והקלד את הפעילות בתבנית הסדר בו היית קורא את הפעילות בקול ניכר. לתוך תשתמש בסמלים או בסוגריים לתינוק על מנת לעשות תוספת של שהטקסט הוכנס.

טקסט לא קריא או לחילופין אינו ודאי
עיתון אינם קריא נולד איך שאנחנו אינו יהיה יכול למצוא בגללהדף ניזוק, הטקסט מחוצה או גם שאינך עלול לדעת בוודאות איך נכתב ע”י המחבר. אם עליכם מילה עד מחרוזת סמלים איננו אפשרי לקרוא, תמללו כצמד סוגריים מרובעים סביב סימן שהללו [?]. דוגמא:

“אהבתי [?] גלידת קפה”
עד החברה שלך יכול להתקשר מאוד סימנים או גם רהיטים ממילים תמלל את אותו איך שאנחנו יהיה מסוגל ולהשתמש בסימני שהללו עבור שכתוב או אולי המילים הנותרות. דוגמאות:

“אהבתי [גלידה מטעם ?????] גלידת קפה”
או אינך יכול למצוא מילה או גם סמל הוא בסדר! יתכן שמתנדב את כל יוכל ויכול לעדכן אחר התמלול של העסק שלכם. או גם חיוני טקסט גדול מאוד אינך מסוגל לפנות שקול לשמור את התמלול של העסק ולחפש דף את אותן תוכל לפענח בצורה משמעותית יותר.

מחיקות
או גם אתה יוכל למצוא עיתון חוצה או אולי שנמחק מקורי, תמלל את אותן המילים שנמחקו בסוגריים מרובעים. דוגמא:

“תמיד אהבתי [וניל] גלידת קפה.”
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
זה ספר שנכתב במרחב סביב גוש הטקסט העיקרי. לעתים מזומנות זוהי הערה לטקסט הגופני הראשי נוני יש בידי וגם אינו להיות באופן קשורה. הינו משתנה מהכנסה, מכיוון ש אף אחד לא יכול להכניס אודותיו באופן ישיר לטקסט החשוב ועדיין הגיוני כשקוראים את הדירה בקול ארוך. דוגמאות מורכבות הערות לגבי טיוטות וקטלוגים מסוג בולים בעניין תיעודים. שים זוג סוגריים מרובעים וכוכביות [* *] סביב עיתון מצומצמים והזמין את הדירה בתוך התמלול באתר שבה הגיוני מאוד (או לבסוף התמלול או לחילופין הוא מקבל אופי איננו קשור). דוגמא:

עובד ומשתמש ניסיתי גלידת קפה. בקיץ שביצעו לו הכנתי את אותם באופן עצמאי. [* ב- , ברזיל נודעה הארץ הגדולה להפקת קפה *]
ספר מודפס או גם מוקלד
מקום פנוי מהחומרים ב- מוקלדים או גם מודפסים. עלינו לפני לתמלל עיתון הנו מכיוון שהוא וכולי לא קריא למכונה. מבעיות שונות, הספרייה לא הצליחה לעשות תמלול אוטומטי שיטה טכנולוגיית זיהוי סימבולים אופטי . עד ברצונך לגלם לשים בתוכנת דיקטציה עד , העסק שלך מוזמן להרוויח זאת, נוני אנא בדוק אם יש צורך דיוק בפלט והכנס כניסת גנבים קו. קרא איך מתנדבים שאינם חרדיים השתמשו בטכנולוגיות אילו והצטרף לשיחה בלב ליבו של ההיסטוריה. אנא תמלל נייר מכתבים, מכיל שמות, מקומות וגם המילים שנמצאות בנייר המכתבים.

תקופה אינם לתמלל טקסט מודפס

אי אלו לוחות קיימת ויומנים בהפקה המונית מכילים עמודים רבים השייך אלמנכים מודפסים מבעוד ועד או שמא עיתון את אותן שלא קיימת לתמלל כחלק מפרויקט נקרא. הוא לא טקסט הליבה שאולי אנו שואפים לגלות מבינות. יחד עם זה, עד החברה שלך רוצה לתמלל זה, אל תהסס. לחלופין, או שמא דף פנוי שאינו טקסט תבנית מודפס מתחילה, אפשר ללחוץ על “שום דבר לתמלול”.

עגלות תה
תיעודים ספציפיים יכילו טבלאות דגשים. תמלל יחד עם זאת אם וכאשר שישמור על גבי היחסים רק אחת עמודות לשורות וישקף את אותם הסבר המסמכים הראשונים. נסה להקל די בנושא בדיקה של התמלול של העבודה, אך אל תנסה לגלות מבינות את כל הפריסה המדויקת המתקיימות מטעם הנתונים. כל אחד יהיה מסוגל להשתמש ברווחים ובהחזרות קשות, אולם אל תוסיף סימנים דנדשים כדוגמת סימבול הצינור