Categories
Stadiums

Antivirus_Software_-_Protect_Your_Pc_From_Malicious_Virus_Threats

תוכנת אנטי וירוס – שמור על אודות המחשב האישי של העסק שלכם בגלל איומי וירוסים זדוניים

435

סיכום:
משתמשי מחשב אישי מקיפים חוו הרגשה מצערת בידי נגיף מחשב נייד שמדביק את אותן האינטרנט האישיים סביר. בתוך תטעו, וירוסים אלו אינן הביולוגיים המתפשטים מאדם חולה כדלקמן כעבור, איזה מה מתופעל לחומרי ריסוס אלו מאפיינים זהות בדרך זו שווירוסי מחשב נייח מדביקים באותה כמות, ומתפשטים ומדביקים מחשבים מיד רבה מאוד ברשת.

תמלול מחיר טכנית, נגיף מחשב נייח הנו ניתוח של קוד הפעלה. וירוסים אלו מתאימים ולספק לתקלות במחשב המושפע …

מילות מפתח:
אנטי-וירוס, אנטי-וירוס נורטון, תוכנת אנטי-וירוס, אנטי-וירוס בחינם, אנטי-וירוס ואבטחה, אנטי-וירוס בחינם

תכנון המאמר:
משתמשי מחשב נייד מגוונים חוו הרגשה מצערת בידי נגיף מחשב נייח שמדביק רק את הרשת האישיים מיוחד. אל תטעו, וירוסים הללו אינם הביולוגיים המתפשטים מאדם חולה כזו אחרי, אילו קיים להם מאפיינים דומות בכך שווירוסי מחשב ביתי מדביקים באותה כמות, ומתפשטים ומדביקים מחשבים בפרק זמן קצר עצומה ברשת האינטרנט.

מההבטים טכנית, נגיף מחשב אישי היא בעצם נדמה לנו שהוא קוד הפעלה. נגיפים מסוג זה מיועדים ולתת לתקלות במחשב המושפע. כאשר מחשבים נלווים מחוזקים למכונה נגועה הינה, הנגיף משכפל את כל למכשיר שלו בכדי לגלוש ולהדביק את כל הצג אחריו.

אולי שמעתם המתארת את התולעים או שמא הטרויאנים, שהם כבר נגיפים שנועדו לגנוב בניית פרסונלי הכרחי דוגמת תעודת הזהות או גם הסיסמאות אם רישומי התשלום וכולי ‘השוכנים במחשב המשתמשים. הם רשאים והן לתת סיוע לווירוס המסוים לקבל בחזרה גישה למכונה ואז לחטוף ניהול מסך המגע הנגוע. וירוסים מאפיינים, די וירוסי המאקרו, מתוכננים מהיבט של כזאת שהם יכולים למחוק או אולי לעשות קובץ מערכת או אולי אלמנטים במחשב המושפע.

בניית תוכנת אנטי-וירוס הינה באופן חד משמעי הפתרון אידיאלי להגן המתארת את המחשב מפני התקפות מפני ש וירוסי מחשב אישי מסוג זה. תוכנת האנטי-וירוס המוכרת ביותר הן נורטון, מקאפי ופנדה, המגיעות עם תכונות ובינהם חומת אש מובנית וגישה ישירה לגיבוי מקוון. לתוכנת אנטי-וירוס אלה קיים והן כושר שלא יהיו את הנגיפים הזדוניים.

תוכנת האנטי-וירוס מגנה הכול על הצג של העבודה מפני התקפות וירוסים בעקבות כמה הטכניקות מרכזיות, הטכנולוגיה העיקרית הינה מניעה והשנייה נקיון. פונקציית המניעה כוללת עצירת כניסת וירוסים חדשים למחשב הפרטי, ויש פונקציית הנקיון מקיפה איתור והדברת הנגיפים אשר ישנים שישנים. משימות ההגנה כוללות הליכים דוגמת ניטור מיילים, הורדות P2P וחיבורי אינטרנט. מצד שני, החלק בניקוי הנגיפים כולל נהלים כגון סריקת המחשב, איתור וירוסים ואז סילוקם ממערכת המחשב הביתי.

תוכנה אנטי-וירוס ברוב המקרים יעילות מאוד בהתמודדות עם נגיפי מחשב ביתי מזיקים. למרות זאת, ראוי למשתמשי מחשב אישי לעקוב נפרד הכללים של וודאות קשים כדי להדק את אותן ההגנה עוד יותר:


* טעות נפוצה שרוב החברים נוטים לערוך הנו לפתוח הודעות דוא"ל לא רצויות המכילה וירוס, באופן שלא מודע יתכן ו בהיסח הדעת. כמעט בכל מקרה בתוך תפתח דוא& אתר תמלול ;ל שכזה אם העסק שלך צריכה להגן על אודות המתאימים היקרים שלך בגלל ש ללכת לאיבוד אחת ולתמיד.

* אמצעי זהירות נוסף מערב באי פתיחת קבצי מצורף שנשלח בדוא"ל. לא מורכב נו אז העסק שלך וודאי במקור ובמה שהיא וגם, בדרך כלל עדיף כרגיל למחוק את כל הדואר זה בעלויות הקובץ המצורף המפוקפק.

* דאג להכניס ואלה בחומת אש אישית.