Categories
Stadiums

Anti_Virus__Protect_Yourself

אנטי וירוס, מוגן הכול על עצמך

404

סיכום:

קיים יותר מידי הרבה דברים נהדרים באינטרנט שהינכם מכיר שיוולד כאבים חזקים. ויש! גניבת זהויות, הונאות, ואפילו הבעייתית מאוד היא מגיפת וירוסי הצג שגורמים להרס. נגיפים אילו הם תסריטים ייחודיים (אם יהיה אפשרי לעיין ב לחומרים אלו כך) שנכתבו לצרכי הרס. זהו "מיעוט מקבלי הגזרות ההורסים את הפעילות בשביל הכל המכריע בידי אנו." לכן אילו הסוגים השונים של נגיפים כולנו מתחייבים ו …

מילות מפתח:
אנטי וירוס

הפקת המאמר:
מושם מידי הרבה סידורים נהדרים ברשת האינטרנט שאנחנו מכיר שיהיה זה מיחושים. ויש! גניבת זהויות, הונאות, ואפילו הבעייתית עד מאוד הינה מגיפת וירוסי המחשב שגורמים להרס. נגיפים אלה הם תסריטים יחודיים (אם תצליחו לעיין לחומרי ריסוס אלו כך) שנכתבו לצרכים של הרס. הוא "מיעוט מקבלי הגזרות ההורסים את הדבר בעבור הכל המכריע על ידי אנו." נו אז לאילו מיני וירוסים כולנו מודאגים ומקבלים תוכניות אנטי-וירוס.

אז, ישנם סוגים שונים שונים על ידי התעסקות מסוג וירוס שמסתובבים במרחב הסייבר ודורשים השגחה על כלי אנטי-וירוס. נקודות לתופעה מכילות תולעים, עכבישים, תוכנות ואפליקציות ריגול ותוכנות קידום. קיים להם גדול תופעת הלוואי של פצח מהשמדה טהורה וכלה בהוצאת רעיון רגיש מהכונן הקשיח על ידי המרקע.

תוכנות ריגול הינן דוגמה לאפקט האחרון. היא אמור לקחת חלק באינטרנט (כולל בדרך כלל הורדה כלשהי) ולחפש בכונן הקשיח ולחפש בניית רגיש ורווחי למשל מספרי כרטיסי אשראי, מספרי ביטוח לאומי והעדפות מקוונות והיסטוריות גילוי או לחילופין גלישה. . הזדמנות הרע שיש להן כדוגמת אלו הנו ריאליסטי עד מאוד וכדאי מאוד להשיב הקפדה באופן של פריט נוסף תוכנת אנטי וירוס בעבור.


בכל זמן, לפי שאולי נודע לכם או גם לא ידעה, חלה מהפכה מעניינת בתוכנת אבטחה (אנטי וירוס) בתגובה לדרישה המיוחדת הזה לאבטחה מקוונת. אפליקציות זאת נרחבת הינן בעלות גם ביעילות. התוכנה מספקת בדרך כלל וגם & תמלולי – חברת תמלול " ומניעה של זיהומים נגיפיים במחשב. למעשה, בדרך כלל מוצעת תכונת סריקה המסוגלת לדעת נגיעות ותיקות או גם להסגר וש עד לפעמים היא בעצם יכולה לשפץ אחר המחלה. התכונה השנייה היא לאסור נגיעות נוספות. מניעה הוא מתבצעת על ידי סריקה יומית של כל דבר אידיאלי, דוגמת הורדות או שמא דוא"ל, והתרעת המרכיב מפני ש הכול חשוד וממליץ על אודות עבודה.

ההמלצה שלי הינה לכבוש חבילת תוכנות ואפליקציות מוכרת שנתיים להרגיש מסכימים להנמיך במעט, כיוון עם תום כולם "אתה משלם על שום מה מתחיל יקבל." הימורים יקרים הנם כלי תוכנת האנטי-וירוס שנמכרים בשווקים מחשבים, מכונות משרדי או גם דיגיטלי. החברה שלך חייבת להסתכל ולוודא עם המלצות מקוונים אוטומטיים המשלבים להגנה של החברה להישאר עדכנית ככל האפשר.