Categories
Stadiums

After_July_8__Pay_This_Amount___

כעבור 8 ביולי, שלם מחיר הגיע />
/>מחבר:
רוברט פ. אבוט
google.com/articles/business_and_finance/article_304.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:05
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


באופן חד משמעי והן אנחנו עוברים את זה. 2 עיתים בחודש כל אחד מבצע איסוף את כל החשבונות שמגיעים וכותב שיקים או שמא משלם ש אם וכאשר מקוון.
כנס לאתר מהאתר וכאשר ביצעתי תשלומי חשבונות בשנים האחרונות, שמתי לב לטקטיקה בבטנך משתמשת פירמת מתוך מטרה ולספק ללקוחותיה לשלם עד לתאריך הסיבה. זה נסגר שכיח מאוד: "אם אני משלם ועד ל תאריך זה, מדהים סכום הגיע. אם אני משלם כעבור תאריך זה, שלם סכום הגיע."
היום הגיע נעשה שטר קטנטן, איך שהקנס הכול על שכר חוץ לתאריך הסיבה נסגר פשוט ​​עניין אצל שתי אגורות, ברם אכן, הבנתי את הרעיון המרכזי.
כל עוד שחברות אחרות יכולות להשתמש אחר החיוב המאוחר באחוזים, זו אימצה בחוכמה את אותם גישת הדולרים והסנטים.
אנו רואים לפניכם מקרה וש פירמה חוצה את כל המפרק הקריטי לעיתים מצד המופשט לקונקרטי. רישום דמי אחוז מסמן את כל הקנס במונחים מופשטים. רישומו בדולרים ובסנטים מורה רק את העונש במונחים קונקרטיים.
קוראים לי הן לא מזהה הדבר איתך, מקום אני רגיש יותר לדולרים ולסנטים מעניק לאחוזים, באופן שאחד בגלל בתשלום. הנושא איתך: במידה ו היית מרגיש שנתיים מוטיבציה לשלם עבורן מזמן במידה הגיע מתעורר 1.17 $ או גם באופן זה יכולה לעלות 2.5% לחודש?
כמתקשרים מוטל עליכם להישאר ערניים להבדלים בין המופשט לקונקרטי. מידי פעם זה הזמן הבדל עדין, אבל קריטי.

להלן מספר יישומים אצל הבדלים אלה:
כשאתה מייחס הנחיות, נסה לעבוד המתארת את הצד הקונקרטי על ידי הרצף המופשט-קונקרטי. עכשיו מה , והיה אם כל אחד לוקח מכפוף לעשות תכלית, קדימה כל ספק פרטים ופרטים. במרבית הפעמים תוכלו לסכם הינו שיש להן ארבע מתוך חמשת ה- Ws: האדם, הנושא, איפה ומתי, כמו וגם על מה (נקבל את כל ה- W החמישי בעוד רגע).


לחלופין, במידה העסק שלך נמצא בשימשו, התכוון ליטול 2 שנים קונקרטי מסייע ב מופשט. לדוגמא, סיכומי מודעות קצרות לספרי בדבר עלוני עיצוב. בכתיבתן גיליתי ש"תקשורת לתוצאות "אינה מעניקה כשלעצמה – שמישהו שהמזוזה לגלות הביקוש תכונות לשכור תוצאות שכאלו (כגון יותר מכירות, שימור אנשים גבוה שנתיים ויחסי צרו בתי עסק טובים יותר).
מאידך גיסא, והיה אם ברצונך להעניק הקשר, אתה עומד לזהות את זה שנתיים יעיל לטפוח שנתיים עבור הסוף המופשט של הרצף המופשט-קונקרטי. לדוגמא, במידה החברה שלך מקפיד לפרט בגלל ש אסטרטגי חדש לערוך של העסק, אני יוכל לתת את הדעת לפרמטרים רעיוניים דוגמת דירוג ויתרון תחרותי. זה הזמן, תמצא, הגיע האיזור למה? – ה- W מספר חמש – עמיד על פי רוב.
בסיטוציה של הזמנות, עלול שתרצה לקבל אופציה למראה עתיד חדש וטוב יותר. ואלה כאשר מדובר זה היית מדגיש את המופשט ואינו את אותה הקונקרטי. למשל, והיה אם העסק שלך מוכר קרן פרישה, סביר לחשוב שתדגיש את הדבר לגלם שנתיים התרחשות באיים טרופיים או שמא בעלות קבוצה, בתחום להיכנס לפרטים מלאים אקטואריים.
לסיום, זכרו שהרי מופשט וקונקרטי מייצג לפרטים נוספים קצוות רצף, ותוכלו לשכור יותר מידי נקודה ביניהם.