Categories
Stadiums

American_Express_Blue_Cash__A_Rebate_Credit_Card_By_Any_Other_Name_Cannot_Be_Sweeter

אמריקן אקספרס כחול מזומן: כרטיס אשראי הנחה שלכל מוניטין נפרד הן לא יכול להיות מתוק יותר

532

סיכום:

שושנה עלולה להיות שושנה בכול מוניטין מכובד, איזה שמדובר בכרטיסי הנחה במזומן, כרטיס אשראי פעם נוספת במזומן כלל כרטיס אשראי שוב פעם במזומן. מגוונים זה מזה במרבית השיטה שנקראת אפשרית: חלק מהם תפלים ולא "שובים", רובם שיש להן מופקע מרבית וישנו שבקוצים דוקרניים המסתתרים בעלווה מהטבע העשירה.

מתופעל שתי תכנונים מתחיל שכיח שהמזוזה לדעת את אותן עצמך כשאתה קונה כרטיס אשראי בהנחה במזומן:

מה זה אפריל ברכישות?


דבר זה ה …

מילות מפתח:

אמריקן אקספרס מזומן כחול, כרטיס אשראי, השווה, הנחות, פצח, רעיון, ביצוע,

גוף המאמר:

שושנה עלולה ליטול שושנה לכל מוניטין מכובד, איזה מה שנתקלנו בכרטיסי הנחה במזומן, כרטיס אשראי עוד פעם במזומן אינו כרטיס אשראי שוב ושוב במזומן. משתנים הגיע מזה ברוב השיטה שנקראת אפשרית: חלקם תפלים ואינו מצמידים, חלקם אלו שיש להן מופקע רוב ויש שבקוצים דוקרניים המסתתרים בעלווה הירוקה העשירה.

מושם שתי ארגון מתחיל שכיח ש לברר את כל עצמך כשאתה מתעניין בקניית כרטיס אשראי בהנחה במזומן:

מה אפריל ברכישות?

הביקוש העמלה השנתית?

במקרה ש מותקן הצעות היכרות?

הביקוש קצב המרת היתרה?

הביקוש המגבלות המתארת את הנחות במזומן:

במקרה ש מתופעל מכשול לכניסה?

תמלול בוורד ש מותקן תקרה?

האם מושם מגבלה איפה שאחד צריך להדפיס באופן מפתיע להרוויח תגמולים במזומן?

o למקרה הרווחים שלי יפחתו כשאגיע לנכס ספציפית?

אם נמצא תועלות אחרים הכרוכים בכרטיס?

כשאתה מתחיל לשאול רק את השאלות האלה, לתוך תתפלא והיה אם כרטיס האשראי אצל אמריקן אקספרס Blue Cash יסוכם לפני החבילה אם, לפחות, בקבוצה הנחשבת. שירות כרטיסי אשראי הנה עמלה במרץ מתוך מטרה לתת שכן שיש ברשותם כרטיס האשראי של אמריקן אקספרס כחול מזומן ירכשו את אותה אידיאלי מהטובים ביותר, ואז חלקם.

קטגוריות תגמול מזומן כחול בקרב אמריקן אקספרס

תגמולי ההחזר הכספי המוצעים באמצעות כרטיס האשראי של אמריקן אקספרס כחול מזומן הינם נדיבים. כמו למתחרותיה, כרטיס האשראי בקרב אמריקן אקספרס Blue Cash מבדיל של רמות הרכישות: רכישות יומיומיות ורכישות רבות. רכישות יומיומיות מקיפות את אותו הרכישות שאתם יכולה להאריך על ידי כרטיס האשראי בידי אמריקן אקספרס Blue Cash בסופרמרקטים, בתחנות דלק ובבתי מרקחת. רכישות נוספות מכסות במיוחד את כל הסידורים הנותרים.

בצורה הפוכה לרבים ממתחרותיה, כרטיס האשראי בקרב אמריקן אקספרס כחול מזומן נותן הנחות במזומן בשתי קטגוריות הרכישה שלהם: כנס לאתר לאתר , העסק שלך יקבל עד ל 5% במזומן בחזרה כאשר אני מחליף את אותם כרטיס האשראי אצל אמריקן אקספרס כחול מזומן. בקטגוריית רכישות אחרות, העסק שלך יקבל ועד ל 1.5% לכל טרנסקציה. אין דבר מה כזו דרישת בזבוז מינימלית שלא קיימים נושא שכזה תקרת הכנסותיו מקסימאלית. החברה שלך עושה מתקופה זו הראשוני, בכלל אך בתנאי חשבונית אלו או אחרים. ההדרה היחידה הינה מזומנים ועסקאות הקשורות למזומן.

ארגון תגמול מזומן כחול של אמריקן אקספרס

ההנחה בקרב אמריקן אקספרס כחול מזומן מחושבת על בסיס שנתי. והיה אם אתה מוציא 6,500 $ או אולי קלוש לשנה, המחירים יצאו 1% ברכישות יומיומיות ו- 0.5% ברכישות נוספות. לפרטים נוספים החברה שלך מוציא יותר מ- 6500 $ לשנה, ההנחה של העסק תהיה 5% ברכישות יומיומיות ו- 1.5% ברכישות אחרות.

מאפיינים בולטות של אמריקן אקספרס כחול מזומן בקצרה

כרטיס האשראי של אמריקן אקספרס כחול מזומן כלל לא דורש עמלה שנתית. הנו מציעה אפריל פתיחה בשיעור אצל 0% אודות רכישות, אפריל כניסתה תמידי בקרב 13.24% ושיעור העברה של יתרה אצל 4.99% לכל אורכו של היתרה שהועברה לכרטיס האשראי על ידי אמריקן אקספרס כחול מזומן.

כמחזיק כרטיס אשראי אמריקן אקספרס כחול מזומן, אתה יקבל גישה גם להצעות מעוצבות הקשורות לנסיעות, הנחות אודות ענק סחורות ממותגות, ביטוחים, גיבוי בגלל הונאות, תוכנית העזר העולמי 24/7 והגנת קליינטים, מצד הסידורים הנותרים.