Categories
Stadiums

An_Introduction_to_No-Dig_Gardening

ספר תורה עץ החיים לגינון חפים חפירות

350


סיכום:

העניין אצל גינון ש חפירות פותח באמצעות אוסטרלית אשר נקרא אסתר דיקנים. במקור, שניהם נוצרו אלו כרעיון לחיסכון בתהליך עבודה וגם כשיטה להצערת אדמה מדולדלת בגן ירק.

מילות מפתח:

גינון, אינן לחפור גינון, כלי גינון, גינון באזור שטוף שמש

חברת המאמר:

הרעיון המרכזי על ידי גינון ש חפירות פותח בידי אוסטרלית הקרוי אסתר דיקנים. במקור, שניהם פותחו גם כרעיון לחיסכון בתהליך עבודה ואלה כשיטה להצערת אדמה מדולדלת בגן ירק.

הפינוי חוקי התחלה בשכבות בידי עיתון, ועל ידי הוספת חציר לוצרן, קש וקומפוסט בשכבות עוקבות, יהיה באפשרותכם לעצב מצע גידול בלי לנקוט בחפירות כבדות, ועשיר בחומרים מזינים שהמזוזה יפשט את אותה העשבים ויעודד אותכם הרבה. צמחים חשובים מאוד לגדול. השכבות קומפוסט יחד, ומעודדות עד מאוד תולעי אדמה. הגנים מתוחזקים באמצעות הוספת זבל, קומפוסט וכולי ‘, שאין לחפור כש מכיוון שהדבר יבטל את אותה עבודת השיפוצים הבריאה. השתמשתי בגישה זו ליצירת גינות ירק, והיא בוודאי עובדת.

לעיקרון של אינן לחפור יש יסודות קוליים. עיבוד יתר בידי האדמה, פחות או יותר כשהוא רטוב מאוד או לא מטופח, יפגע במבנה האדמה, ויוביל לדחיסה. טיפוח מוגזם שכזו יוכל והן להרתיע את תולעי האדמה, והם הביצוע החופשית מקסימלית העומדות לגנן.

כמה מחסידי פרמקלצ’ר וגינון אורגני תירגמו שאין להם חפירה לחפירה בכל המקרים, הפרמטר שלדעתי בצער טועה. אם אני יוצא לדרך באדמת גורם דחוסה שלילי, הגינה של החברה ש חפירה בראשית הדרך תעבוד כהוגן, אלו מ עלול שתגלה שהגינה של העסק שלכם לא ממשיכה לעשות ביצועים מצויינים. השכבה הפורייה שבנית תעודד אחר תולעי האדמה, איזה מה כולם חושקים שהתולעים נדרשות להגן מפני ש תנאים לוהט מדי, יבשים, קרים או גם רטובים מהמדה. ישנם שהרי הנם יוצאים ל מחסה מתנאים קיצוניים על ידי התחפרות טובה יותר יותר באדמה, בימיו מטרים עשירים בפוטר. במידה הם לא הם בעלי זכאות לחסות בדרך זו, טענתי הינה שהם ימותו או שמא יעברו.

האמונה שלי היא בעצם שטיפוח המקורי על ידי האדמה ערב החלת המערכת ש חפירה יבטיח סביבה טובה יותר לתולעים, ובכך גינה חזקה לגידול הצמחים של העבודה, לטווח הארוך 2 שנים.

שלכל צורת נסה אחר הגישה חפים חפירה, החברה שלך תראה מרוצה מהתוצאה.