Categories
Stadiums

Americans_Without_Health_Insurance_Have_New__Affordable_Options


לאמריקאים חפים חבילת ביטוח עיצוב מתופעל דרכי חדשות ומשתלמות

373

סיכום:
בזמן האחרון אמריקאים הולכים ללא ביטוח בריאות כיוון הם לא זכאים להרשות לעצמם. אבל מתופעל פיתרון.

מילות מפתח:
לאמריקאים ש פוליסת ביטוח עיצוב מתופעל נתיבי עדכניות ומשתלמות

גוף המאמר:
הרבה מאוד אמריקאים פוסעים שאין להם חבילת ביטוח סגנון שכן אינם בעלי זכאות להרשות לעצמם. ברם מתופעל פיתרון. קיים תיקי ביטוח חיוניות חדשים שתוכננו די על מנת לענות על אודות החולה הלאומי בכיסוי הגיוני ליחידים ולעובדים בעסקים לא גבוהים.

אלו חדשות בעלות רמה בעבור אמריקאים רב גוניים שלעתים קרובות לא יכולים להרשות לעצמם לרכוש ביטוח חיוניות עבור עצמם או אולי שמעסיקיהם אינם נותנים ביטוח. זה הזמן חוקי אנשים עצמאיים; מסוג זה עובדי המשרד בידי רשויות מינורי אם המנהלים המשרדים קטן; ואנשים בנסיבות אחרות הדורשות מאתרים אלו להדפיס ביטוחים מצבם משלהם.


"יותר מ -45 מיליון אמריקאים נכללים באחת מקטגוריות הנ"ל. מגוונים מהאנשים הנוספים הן לא מבוטחים או אולי מתקשים להרשות לעצמם את כל התוכניות המסורתיות שחברות הביטוח מעניקות בדרך כלל", מספרת מליסה קרופורד, סגנית נשיא בכירה, Physicians Mutual.


בית העסק מצרפת יחד כלים נמצא וחדשים כדי לספק תיק בריאות משולב (IHP) בנות גדול אפשרויות ונקודות מספר.

ה- IHP מעניק מיני הפלוסים, כללי טופ עבור:

• ביקורי המשרדים וטרינר

• אחזקה מניעתי

• אשפוזים

• ניתוחים

• רפואה מרכזית קטסטרופלית

• אחזקה באשפוז מעבר.

"תיק המוצרים זה הולם לאמריקאים בנות עסקאות לא גדולה שהבחירה היחידה עבורם הייתה תוכניות רפואיות ענקיות בעלות השתתפות עצמית רחבה – 5,000 דולר אמריקאי, כגון. זה שנתיים מהמדה לצרכים של שהם כבר ידעו לספוג מכיסם", מציין שוב ושוב קרופורד. "הם מבררים תוכנית שמשלמת חלק מעלויות הבריאות היומיומיות דוגמת ביקורי רופאים, חיסונים בילדות והקרנות כמו ממוגרפיה ובדיקות סרטן הערמונית. הנם זקוקים והן להנחות בתרופות מרשם וראייה.

"יש לנו נתיבי ללא השתתפות עצמית לעמידה, ומסיבה זו מבטיחי הפוליסה אוהבים המלות בפעם המקדימה מנהלי בזבוז בריאותית מכוסה", מציין שוב ושוב קרופורד. & חשוב ;אין מדיניות שלכל החיים שלכם שלכל היותר."

קרופורד מציין שכן למרבית לאנשים ובעלי עסקים נמוכים אין שיש ברשותם המלות שיכולים לדבר אודותיהם בידי אפשרויות חברת הביטוח שלהם. תיק פלילי הבריאות מאפשר הערכת בקשות שיעזור לרוכשים לסייג אילו מוצרי ביטוח יתאימו אליהם.

פועלי חברת ביטוח הדדית רופאים וחברת ביטוחים חיים רופאים, חברת במשפחה אחד של השני רופאים, מעניקות כל תיק מוצהר אצל משאבי פוליסת ביטוח חיוניות וביטוח מצויות, דוגמת ואלה כלים פיננסיים. מספר החברות בענף מקבלות באופן קבוע ציונים טובים מאנליסטים ביטוחיים פרטיים.