Categories
Stadiums

Amateur_Radio_Operators_-_Heroes_

מפעילי רדיו חובבים – גיבורים?

שמעון כהן

סיכום:
רדיו חובבים הינה תחביב ויש לאותו אחד הצלחת 600,000 מפעילי רדיו בארה"ב בלבד. התחביב עוסק בתקשורת ובדרכי תקשורת משתנות בידי מתולתל רדיו.

דבר זה שמרבית המועמדים הן לא מעדיפים אודות התחביב והאנשים שהם כבר מפעילים הגיע שאנו זכוכית הקבוצות השכיחות ביותר במצב אסון.

לקהילת הרדיו החובבים מערכות שהוקמו שלכל רחבי הטבע שאפשר להפעילן מיד אם וכאשר יש אסון בכל בית במדינות שונות בעולם. חובבים עבדו …מילות מפתח:
רכוש, מכשירי, בבנייה, יישום עיצוב, ציוד ליסינג, השכרת מכשירי, רכוש יכולת ביתי

גוף המאמר:
רדיו חובבים הינה תחביב וקיים לאותו אחד הצלחת 600,000 מפעילי רדיו בארה"ב בלבד. התחביב דן בתקשורת ובדרכי תקשורת מתחלפות על ידי מתולתל רדיו.

הַמתָנָה זה שרוב המועמדים אינן יודעים הכול על התחביב והאנשים שאנו מפעילים הגיע שאנו אחת הקבוצות הנפוצות מאוד בסיטוציה של אסון.

לקהילת הרדיו החובבים אזעקות שהוקמו שלכל רחבי האתר בטבע שניתן להפעילן במהירות הבזק אם מושם אסון בכל מקום במדינות שונות בעולם. חובבנים עבדו שבועות במקום 9-1-1 בניו יורק זה הזמן במקביל ל זה הזמן אלו שיש להן צוותי חילוץ המספקים תקשורת.

כשקיים אסון הוריקנים או סופות טורנדו עד אלו בקרב 9-1-1 קדימה כמו זה הפריטים המקוריים שנעלמים היא בעצם התקשורת המקומית. הטלפונים יורדים וחשמל והדבר הגורם היחיד שנותר הוא מפעילי רדיו חובבים שיכולים לעבוד מסוללה וחתיכת חוט לאנטנה.

מפעילים מקיפים שימשו מעורים בשנה שעברה לכל ההוריקנים שהיו לעצמנו. לחובבים שיש אזעקות אצל הוריקן בכול רחבי העולם ורק צפו ודיווחו בדבר התקדמות הסערות הללו. לאחר שסערה הוא חלפה מפעילי הרדיו הקימו ערכות להעברת תנועה בעבור ארגוני הצלה וגם המרת תנועת סגנון ורווחה לאנשים המנסים לגשת עם קרובי משפחה וחברים ברחובות המוכה. לרוב נהדר להעביר מסר באמצעות רעיון למישהו שאומר שאולי אנחנו בסדר ואנחנו בחיים.

מפעילי רדיו חובבים הם עיניו אצל בעלי חברת מזג המערכת האקולוגית הלאומי. באופן אינך מאמין ככה, שכיח שאל מישהו שעובד בצבא מזג הסביבה. בכל משרד חברת מזג אוויר לאומי בארה"ב מותקן מפעילי רדיו חובבים את דמותה של לכל עת שעומדות סערות בגזרה. לשירות מזג המערכת האקולוגית עומד על יש מכ"ם מעולה איזה המכ"ם ולא מסוגל למצוא אחר הסופות כגון שעיניים אנושיות מאפיינים.

חלקם בארץ ישראל זאת נמצאים מפעילים חובבים המתבוננים בסערות ומדווחים על כישוריהם הלאומי של מזג הסביבה ברוב זמן ביום ובלילה. מפעילי רדיו כדוגמת אלו הוכשרו בהבחנה בסערה, באיזה אופן שאנו ידעו כיצד להעביר דיווחים על חברת מזג הסביבה שיכול לרשום בו תיכף. מאותה מקום מידי נתוני הסערה המדווחים יוצאים לרדיו מזג האטמוספירה ולתחנות הרדיו והטלוויזיה המקומיות לשידור לאנשי.

מפעילי רדיו חובבים כדוגמת אלו מיוצרים מ להיות גיבורים או שמא הן לא, איזה הם לעולם יש את שם מזמן הצורך מתוך מטרה להזהיר אתכם מפני סכנה. הבועט לכל זה היא בעצם שהמפעילים מעונינים לרכוש את כל רכוש הרדיו זה או אחר ומשווים את אותם כיום לשמור על אודות סמוכים בני האדם.

מאז ומעולם עושה את הפעילות מסביב ללא ומחירה של לאנשי. למרבית בעלי חברת זה הזמן לא תקף בהצלת מצויים. גיבורים? אני תחליט.