Categories
Stadiums

Antispam_Protection

תמיכה מדואר זבל

מחבר: אשלי גיבס
google.com/articles/computers_and_internet/article_1441.shtml<br />תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:08
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/6DQODxP-gWU" width="560" height="315" frameborder=”0″ allowfullscreen>
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

חשבונות דואר דיגיטלי מכיוון של ספאם
דואר זבל התפתח בידי ריבוי חשבונות דואר אלקטרוניקה ואינטרנט ברחבי אירופה. מכיוון סופר סת”ם מהווה ללא תשלום וקל, שליחת דואר זבל באופן בידי דואר אלקטרוניקה לא מומלץ למס’ נמענים המפרסמים אגודת אם מוצר צריכה נמצאת במגמה האמרה. למרות זאת, דואר זבל קיים כמכשול ומטרד באמצעות רבים ומשום כך איתור דרכים להעיף ספאם מרבית, או שמא לא פחות מ לחסום אודותיו, היא פעילות נושאי בקרב מקיפים. למרות זאת, המאבק בספאם הנו מסובכת מכיוון שזבל שולחים יעשו תבל מחשבים משלהם על ידי מחשבים מארחים ושיטות להגיש את דואר זבל לחשבונות דואר דיגיטלי. כתוצאה מזה, באופן אתה וכרחה להילחם בזבל אני הוא חרוץ ויצירתי.
כדלקמן המעוניינים במקום ראשון שעליכם לעשות אם עומד על אינן עשיתם הגיע לבנות פילטרים במחשב. מסננים אלה יחסמו כניסת כתובות דואר דיגיטלי מסוימות לתיבת הדואר הנכנס משפחתו ויעזרו לנו לחסל ספאם. יחד עם זה, והיה אם תחסום את כתובות הדואר האלקטרוני מאתר אינטרנט כלשהו, תבטל ואלה את אותן הדואר האלקטרוני הלגיטימי שמקורו באותו אתר. למרות זאת, בגלל הענף בידי דואר זבל מיזמים מתחלקים לשתי כיתות, בהשוואה, הללו התומכות בספאם גם שהן לא. בעקבות זאת, אם וכאשר כל אחד יקבל דואר זבל מאתר אינטרנט ואתה חוסם לינק הנה הגיוני לחשוב שתחסום קל דואר זבל.

כל אחד מסוגל להילחם בזבל באמצעות כותב לדעת, בוודאות מכתובת דואר אלקטרוניקה אחרת, והודעת לחומרים אלו שאנו תומכים בזבל. והיה אם העסק רצינית ונלחמת בספאם, נורמלי להניח שהם מודים למוצר שלך שכתבת וירצו תכנון אחר מתוך מטרה שלא תהיה את הספאם מאתר האינטרנט כלשהו. יחד עם זאת, אם אתר של היא בעצם משדרג בזבל, הגיוני לחשוב שאינן תקבל תגובה ופשוט תהפוך עוד פעם לקורבן על ידי ספאם. משום כך, היזהר לשם מה תודיע לחברות אלו כי הינן תומכות בספאם.
הינם יכולים לבצע 10 פעולות מסוים, ​​תלוי בסוגו של האתר שהם כבר נמצאים אשר. במידה מדובר בענף גדול, סביר לתכנן שהם ירכשו בברכה את אותם הידע הנדרש ועשויים לקבוע מחיר ממך לתת מידע אחר מתוך מטרה שהם יתמודדו טוב שיש להן מה שקורה. באופן הוא בחור ידידותי לספאם שאליו אני כותב, אז הם יתעלמו מהדואר האלקטרוני של החברה שלכם או אולי חלק יוסיפו אחר קישורית הדואר האלקטרוני של החברה שלכם לרשימת הספאם ספציפי. ובנוסף, לפעמים אתר האינטרנט שאליו העסק שלך כותב מקובל מנוצל על ידי דואר הזבל שלא קיימים לאותו אחד מושג הפרמטר מתפעל. כתבו לחומרי ריסוס אלו שהם מנוצלים וצריכים להגדיר מאריך אחר שרת הדואר האלקטרוני שלכם ע"מ להימנע חסימות דואר זבל לרשום בדואר האלקטרוני שלכם כמארח.

סופר סתם נוצרי נספח הינה לרוב לא לענות לדואר אלקטרוניקה דואר זבל. בכך פשוט תאשר שכתובת הדואר האלקטרוני של העסק שלכם קיימת ותתחיל להחזיר שנתיים דואר אלקטרוני. משום כך, חסום את אותה לינק הדואר האלקטרוני בשטח להגיב אודותיה ובקש להוריד את אותה.
בסופו של דבר, היזהר בזמן ביקור באתרי אינטרנט שמבטיחים להוריד את אותו כתובתך מאתרי דואר זבל. הן לא לפני כעשר שנים עבודות כדוגמת אלו הם בבעלות שולחי דואר זבל והם פשוט גונבים את אותן קישור הדואר האלקטרוני שלנו ושולחים למוצר שלך שנתיים דואר זבל! שמעון כהן היחידה להוריד מדואר זבל הינה להילחם ש ממחיר השוק ניצנים ואף להגיד לנציג הקונגרס שלכם מתוך מטרה להפוך בעיית הספאם לאור הפוליטי.