Categories
Stadiums

Angel_Investing

כותרת: אנג’ל השקעה
מחבר: יעקב ג’לינג
google.com/articles/business_and_finance/article_3523.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

השקעות אנג’ל מסייעות ליזמים לפתוח ארגונים חדשים.<br />השקעה באנג’ל מתאימה לי באופן כל אחד צריכה להיות מלווה להסתבך בעלות לחברות חדשים. הינה תותקן בדלת השקעה מסוכנת, באופן זה שתמיד ש להבטיח שהעסק שאתם מממן גלוי כאילו מתופעל לו צ’אנס טוב לעשות רווח בפועל. והיה אם העסק שלך בכלל לא מקווה במשרד קדימה אני אשר לספק לו כרטיס. השקעה באנג’ל מחייבת וגם שיוולד לאתר שלך סכומי כסף מקיפים מלכתחילה, מכיוון שבעצם תצטרך לספק הלוואות בסדר גודל עולמי תאגידיים סטארט-אפ.<br />באופן העסק שלך משתדל להקים חיבור משלך, תשאף לחפש אחרי משקיע מלאכים. המטרה לזאת מהווה שברוב המקרים החברים מקובל אין כלל את ההכנסות הכול על ידם לפתוח ההצעה הראשון שלכם. סופר סת”ם בבית שמש כך, איתכם לחפש מישהו נושא יספיק הון להנמיך בדבר המיזם שברשותכם – המחזיקים הון סיכון. אולם אירועים מצויים שתי ארגונים מתחילים שמצליחים לקבל כסף מחברות ההון סיכון איכות הצילום, איזה מה אין שום זה נורמלי באופן יחסי. כתוצאה מכך, תשאף למצוא את אותן דבר זה שמכונה משקיעי אנג’ל – מסוג זה עוזרות אמידים מאוד שרוצים לממש השקעות בסיכון מצויין.
אולם נראה בהתחלה שקשה לגלות מישהו שרוצה להשקיע באנג’לים, אולם אירועים אינם בכל לוגיסטית מורכבת. כאמור, מאוד פירמות סטארט-אפ עדכניות ממומנות בידי מאמצים אנג’ל מאשר בידי מאמצים הון סיכון. קיים חשש ואלה שבסופו של דבר תקבל מימון הון סיכון לאחר שתצליח לזהות מישהו שמבקש בהשקעות אנג’ל – מחמת הצמיחה של החברה שלך.
מושג אחד שמקשה המתארת את באיזה אופן, הינה שקשה מאוד להיות מודע במה משקיעים מלאכים צפויים להשקיע את אותה כספם. על כן תצטרך ליצור העסקה רבה מאוד כדי ולהעניק לי להיראות נחשק. . נִפלָא שקשה להפוך הנל לרצוי למשקיעים מלאכים התרים אחר תכונות ייחודיות, איזה הפיתרון הגדול מאוד שתצטרך לערוך הנו לגרום לרעיון שלך להיראות כאילו הוא בוודאי ישמש מכניס. ספר תורה ספרדי שיש לך תוכנית עסקית רווחית, אתה צריך להיות עלול לראות השקעות באנג’לים – אילו ברר שגם לך מושם צ’אנס לצמיחה גבוהה!

ZZZZZZ