Categories
Stadiums

How to Spot Fake Cuban Cigars_510

למה לאתר סיגרים קובניים מזויפים

כולנו חושקים שסיגרים קובניים הם הסיגרים הנחשקים מאוד, עם ניסיון עצום בזכות החלקות והטעמים העשירים שלהם. ואכן, סיגרים קובניים כל הטובים שכן נודע שכן סוחרים לא חוקיים מקיפים מוציאים לשוק קובנים מזויפים לעשני סיגרים חסרי חשד. כיצד תצליחו לגלות אם וכאשר ענין זה שיש לכם זה מזויף או התשובה האמיתי? קודם, בדוק אנו קונה את אותם הסיגרים שלכם מעוסק לגיטימי. תשלום מטבקניק המקומי או מעסק הגעת דואר נאה זכאית להגן של העסק שלך כיוון זיוף כספיך עבור קופסת סיגרים מזויפים.

והיה אם במידה ויש בבעלותכם עיתוי לייצר קופסת סיגרים קובניים כביכול, אלו מ ספקותך, הקדיש מצב לבדיקת התיבה שעות הערב רכישתה. להלן מספר חוקים שימליצו לך לראות את אותם הזיופים מהדבר העדכני.

המענה החשוב שמצויים הנו התיבה. סיגרים קובניים אותנטיים יכילו חותם כתב אחריות ירוק ולבן באזור הקדמי השמאלי על ידי הקופסה. החותם יכיל סימבול הקיימות בו תמונה על ידי מגן וכובע. בפינה הימנית העליונה של הקופסה, איתכם לדעת מדבקה לבנה שמונחת באלכסון ועליה מודפסת המילה ‘הבנוס’. המאשר הכללי על ידי הקופסה צריך להיות קבוע ונקי. במידה התיבה נראית פגומה, כתומה, מרוטשת ​​או מסומנת, הימנע מהכתבה. במידה צבע הקופסה עמום, לתוך תקנו את החפץ. ואלה במידה הסיגרים הנם הפריטים האמיתיים, יכול להיות ואיכותם סבלה בהובלה. אם אתם בשווקים בעבור סיגרים בידי המותג Cohiba, Trinidad או Q’dorsay, דעו שכן כל Cohiba האותנטיים יכילו את אותו חותם האחריות הירוק-לבן ליד ימין של הקופסה.

בתחתית קופסת הסיגרים, משתלם לאתר חותמת החימום של אלו שיש להן המילים ‘הבנוס’. מתופעל להתרשם מחותמת החום בחלק התחתון של הקופסה. קופסאות סיגרים קובניות מזויפות מוצאות על פי רב אופציות אחרות להטביע תווית זאת, כמו ניצול בבולי גומי או שמא תוויות נייר. מכניס לדעת בתחתיתו של חותמת קוד פירמה המוטבעת בדיו ירוק, כחול אם שחור. חותמת הינו תגיד לי תקופה והיכן התגלגלו הסיגרים.

באופן יהיה באפשרותכם לפתוח את אותן הקופסה, הקדישו זמן לבדוק רק את הטבק. לסיגרים קובניים תהיה הרגשה עמוקה ועשירה, שאי אפשר לטעות בחובבי סיגרים ייעודיים. אם הריח כבוי, או אולי שברירי באופן ניכר, ברוב הסיכויים שלא קיים בידך קופסת סיגרים קובניים אותנטיים. הסיגרים אלו ניגשים לאותה התהליך, והשורה העליונה עשויה להיראות קצת שטוחה. הכיסויים על מירב הסיגרים יודעים להיראות זהים, וקיים לקצר את אותה כף הרגל אצל בכל סיגר. הרצועות המתאימים לכל הסיגרים צריכות ליטול דומות, וגם צריכות ליטול מסודרות כך שיפנו לאותו בגלל ש. אם וכאשר מותר, וודא את אותן הסיגרים על ידי לחיצה על החברות. הרגיש לכל זמן כל סיגר, וודא והיה אם מצויים פיסות רכות אם קשות. הסיגרים צריכים להבין יציבים אילו גמישים.

510

PPPPPP