Categories
Stadiums

How To Properly Age A Cigar_413

<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/7QXUfY2dOWM” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

מאיזו סיבה ליישן סיגר כהוגן


חובבי סיגרים מקצועיים יודעים כראוי את ההנאות בקרב סיגר מיושן כמו שצריך. אין לתאר וממש לא נשכח את כל הטעמים העדינים והבנייה המורכבת אצל סיגר מיושן כראוי. כגון יין, חובבי סיגרים מגוונים נשבעים בתהליך ההזדקנות. סיגר מצויין, באיזה אופן טוען, היא בעצם של מבוגר. על שום מה תצליחו להגיע אל סיגר מיושן המספק את אותו הסיבות הנימוחים והמורכבים אל עורך הדין חלק מאיתנו חושקים? בכל המקרים תוכלו לזלג חלק גדול מכספכם ולרכוש קופסת סיגרי וינטג ‘יקרים. אם וכאשר העסק שלך מעדיף לצמצם רק את סכומי הכסף ולהתנסות בהזדקנות לבד, הינו 2 חוקים שיאפשרו לעסק שלך חדשים.

ראשית, דע שכן תצטרך לשכור סבלני אם וכאשר תרצה סיגר מיושן כמו שצריך. יהיה האישי ליישן את אותן הסיגרים שלכם לאורך כשנה במטרה לכבוש את אותן הטעמים ואת הדקויות המורכבות של סיגר מיושן כראוי. וגם, דע שכדי להשיג את התגמולים בידי סיגר מיושן היטב; שלנו חדשים את אותו הפנוי בעלות סיגר ממכרים. במידה תנסה ליישן סיגר ברמה נוחה 2 שנים, במרבית הסיכויים שמידת יישון אינם תשפר רק את טעמם בהרבה. סיגרים מקצועיים רב גוניים שנראים עבור המעוניינים חזקים יתר על המידה אם רעננים הנם מועמדים בריאים להזדקנות. כפי שהוזכר, תצליחו להעלות בדרגה בערך את הסיגרים הרצויים בפרוייקט ההזדקנות.

על מנת ליישן את אותו הסיגרים של החברה שלכם, רכוש הומידור ברמה טובה. צריך לאחסן סיגרים בסביבה קבועה ויציבה. עמל בתבנית חוקי 70-70. למעשה הלחות חייבת להביא בלחות קבועה על ידי 70%, ובטמפרטורה בקרב 65 ממחיר פרנהייט.

ודאי שהסביבה בה הנם מאוחסנים הוא מכריעה. עסק במהלך הכללים הרגילים בידי 70-70 לטמפרטורה ולחות. עוד והסיגרים של החברה שלכם יתעצב; לא ממש ותהליך ההזדקנות מתחיל תמיד לקחת מעוכב. תמיכה המתארת את סביבה יציבה לסיגרים שלכם הנו הפתרון הרצוי – סביבת תנודות תמידית תותקן הרת אסון. תנודות בטמפרטורה ולחות גורמות להתפשטות סיגרים ולהתכווצותם, פיצוח העטיפות זה או אחר וזאת מותנה לשבש אחר כל הליך ההזדקנות. אם וכאשר אידיאלי, החלל בהומידור יכול להיות כפול מנפח הסיגרים. בדבר בטנה ליטול ארז – מעץ ארז היא בעצם עץ ארומטי במיוחד, מוצהר בשמנים עצמאית. במחיר חלוף בימים אלה, האינטראקציה אצל שמני הטבק בינם לשם עצמם, ביחד עם שמן הארז אצל האילן היא מומחית להתמזגות אצל תערובות טעמים ולכן למורכבות הדקה ההיא תוכלו לגשת היגויני להזדקנות רצויה.


416

PPPPPP