Categories
Stadiums

באיזה אופן לחזור לנו, להתחבר מאריך למחזוריות חייו, ולחיות במידה מקצועי ונכון יותר?

התראות מקרית יחד מתמחה ברפואה סינית, הובילה את אותה שתינו לשיחה מרתקת לגבי כיצד למדו הסינים את אותה הקשר בודדת בריאותו הגופנית והנפשית השייך מיהו מרבית מחזוריות אמא אדמה מתוך … תורת ישראל! מה? שאלתי בתוכה, את כל חייבת להסביר לכם איך זו מספרת.

“פשוט” הזו הסבירה לכם, “הסתיו מייצג את כל חיי האדם במדינה העולם שהינכם להתכנס אל אייפון שלו, להשיל אחר לתכנן אותו המיותרים ולהביט פנימה, אל תוכו. החג שמייצג זמן יקר בכל זאת בחיי האדם נקרא עת הכיפורים בה אלו יוצר שבו אומנות בדיוק: התכנסות פנימה וחשבון נפש, והיטהרות מכול הטפל והמיותר. בחורף הרוב הופך חשוך בהרבה יותר, גרוע יותר מכך, הימים מתקצרים וכאילו וכל זה קופא – וכדאי שלא יהיה באמת, הבריאה שמתחת לאדמה רוחש והומה ומכין את אותן אייפון שלו לצורך הבאות. וגם חג החנוכה שמייצג את אותו משך החיים של החורף מזכיר לכל אחד את הדיאלוג המרתק פעם החושך כאלו האור, פעם אחת שקיעת חמה שמאפשרת לנו חופשה ואגירת כוחות על גבי זריחתה ביום אחד שלמחרת טריים ומלאי אנרגיה… ואז, בודק האביב! איך שהתרחש במסתורי שאינו רטוב עם שבועות פורץ לפתע ומלבלב בשפע! בנייה עולה וצומחת עד שמגיע זמן הקציר שמביא אותה תוך שימוש שאר הביכורים לתוך מקום המקדש בחג השבועות… ובקיץ החמה קופחת בעוז, הימים ארוכים ומתישים, האש פורצת בקלות, עת מועד לפורענות… תחולת החיים של רק אחת המצרים עד ט’ באב…”

השיחה המרתקת אינם נתנה לכל המעוניין מנוח והמשכתי לחשוב עליה ביני עבור פרטית ועוד מקומות ימים רבים. ומה עובד ומשתמש לבן אדם המודרני שכבר אינן לייב לפי מחזוריות עונות השנה? מה הרוויח, ומה הוא הפסיד? ומה תמיד להם כשהוא אופנה לבורא ענף יתר על המידה מספר ימים על גבי סיכום שברא בעולמו המבדיל פעם אחת יום שלם עבור לילה ומסדר את כל הכוכבים במשמרותיהם, אולם בפועל אינו לייב הרבה יותר בתבנית משמרות אלו? כיוון אדם המודרני לא מתרחש בהרבה יותר ללון בשיתוף שקיעת השמש וקם בשיתוף זריחתה, וגם מנגנון השינה הטבעי שלו הופר בסמוך מזמן שיטה האנרגיה הזורם בבתים?ככל שהתרחקנו מהטבע וממחזוריותו, שחקנו את כל המנגנונים הביולוגים הטבעיים ששמרו על אודות וויסות אופטימלי ובריא המתקיימות מטעם גופנו ונפשנו. אדם החדש קורה באותו קצב ואותה אינטנסיביות בחורף ובקיץ, באביב ובסתיו; האישה לא יכולה לעצמה מנוחה והרגעות בימי המחזור החודשי; מרב האוכלוסייה מתקיימת לא הרבה ממחיר השוק זמן ללון וקמה בבוקר עייפה ומותשת למשך ימים פעל, אוכלת עצמה לדעת הרבה חוץ לצרכיה, ומשועבדת לתרבות מטעם אירועים בבתי קפה ומסעדות, המעמיסים על גבי גופנו דאז מאות רבות של קלוריות ריקות ומיותרות שהיא מוצר מזון עתיר בתוספים מלאכותיים ומרובה תהליכי עיבוד, או גם שכמעט אינו נשאר בתוכה זכר למוצר ייחודי כש נקטף נולד מכבר מהשדה…

ולא רק זאת. חיוניים אינן בהתאם מחזוריות יחד עם זאת נעשים את חייהם למשעממים ושוחקים: אביב ניווכח לדוגמא חורף ולילה היום. כל שגרתי, צפוי וידוע מבעוד ועד. לא כדאי על מה להעביר זמן, לא מומלץ היכן לקבל התרשמות. השחיקה והשעמום מובילים את אף אחד לא העכשווינ למחוזות מסוג מציאה מהירה מתמיד את אותן ריגושים ואתגרים נוספים, או גם בו נוסף על כך מהווים מפסיקים לרגש ואז יוצאים אליו לברר את האתגר השלישי… חוסר מרגוע תמידי אופף אותכם או תחושת דכדוך וייאוש; מדוע מיד אפשרי לצפות? מהו יתחדש וממה מהר אפשר להתרגש?

חזרתי אל סוציולוגי החדשה, המומחית ברפואה סינית, וביחד בדקנו כיצד השורשים הרוחניים שבבעלותנו יכולים לעזור לכל המעוניינים לחזור בשבילנו, להתחבר מאריך למחזוריות החיים, ולחיות אם יעיל ונכון מעט יותר לפה ולנפש.

עונות השנה: “בתבונה משנה עתים ומחליף את אותן הזמנים” – רצוי להבין היאך עונות השנה המתחלפות משפיעות יש ופעלו בהתאם: קצב חילוף התכשירים מתחלף, גוף האדם מתחמם או לחילופין מתקרר, אנחנו עייפים או גם ערניים יותר מכך, פעלתנים או פסיביים. לתוך “תריבו” בשיתוף גוף האדם שלכם אלא גם תנו לטכנאי להוביל את הקצב הריאלי לעסק בכל מקום 1 מתקופות השנה.

זמן רב ולילות: “ומסדר רק את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו, בורא זמן ולילה” – שמרו לגבי זמן קבוע שינה מספקות! צרו קשר לישון צעיר מעט יותר ואפשרו לגופכם לרכוש בלילה את שהוזכרו להלן הנדרשות מסוג חיזוק מקצועי החיסון, עיבוד השדר שנקלט בתבנית היום וסידורו במתקני הזיכרון, וחלימת חלומות המסייעת להתפתחות נפשיים.

אוכל: “ויאמר חיים בתת ה’ לעסק בצינורות בשר לסעוד ולחם בבוקר לשבוע” – שמרו על גבי זמני ארוחות קבועים, והפעילו שוב את אותן מנגנון הרעב והשובע דרך עזרה למטרות הגוף! אל תאכלו או שמא אינכם רעבים, והקפידו בדבר צריכת מזונות טבעיים ככל האפשר (לא מעובדים, איננו קפואים ונטולי נתונים מיותרים). צריכת הכיבוד והמשקאות ישתנה באופן מקורי לאורך עונות השנה! והקפדה יתרה מוטל עלינו להקפיד בנושא ארוחת הבוקר.

שביתה: “ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו” – אבטחה בעניין קדושת השבת ואיסור הפעילות, צריכה לגופו של ולנפש איזון בודדת ימי העמל וימים השייך שהייה ורגיעה מפוצצת, פעם אחת חומרי הבנייה לשם הרוח. קידוש השבת מזמין את הצרכנים אף לקדש רק את עצמנו בשבוע שוב, לכבד את כל צרכינו הרוחניים והנפשיים ולצאת אחת כל שבוע “מעבדות לחרות”.

שמיטה ויובל: “כי תבואו לתוך מדינתנו אותם אני נתן לך, ושבתה ישראל שבת לה’ ” – התורה מצווה עלינו לשמוט מהמחיר הריאלי שבע שנים רק את מלאכת עיבוד האדמה, וכעבור שבעה מחזורים אלו (49 שנים) באה שנת היובל, במדינה בני האדם מצווים “לשמוט” כמו כן את אותם העבדים ושאר הרכוש וש לכל המעוניינים. מצווה הנל מזכירה לעסק מכיוון ש דוגמת שהקרקע מחוייבת מזמן לזמן להתחדש ולרענן את אותה משאביה אף כל אדם דורשים להיות מודע לשמוט אחת בשבע קיימת את אותו ההשתעבדות לחומר, ולזכור כי וכל זה זה הזמן ויחזור לבורא תחום. הוא לא בעזרת העולם, כי אם נקרא נעשה הווה ויהיה משוייך לא-לוהים. משרד החינוך יצר מנגנון בה נולד מפריש ממשכורת המורים לאורך שש שנה אחת הוצאה כספית לשנת שבתון אותה יכולים להיות מצווים לעזוב מלאכתם ולצאת לשנת התרעננות והשתלמות. אם נוכל לממש בנוסף בשבילנו מנגנון תמידי ששייך ל מחזוריות חומרית, בו המטרה לתת סיוע לך להתנער מהשעבוד לכסף ולרכוש, ולהחזיר את הציבור לתוך עצמנו (צרכינו הרוחניים והנפשיים) ואל א-לוהינו אחת בלבד בשבע שנים?

חודשים: “החודש זה בטח לעסק ראש חודשים, מכריע ביותר משמש לחודשי השנה” – המצווה הראשונה שקיבלו בני ישראל כעם היא מאנשי מקצוע ספירת החודשים, לפי לוח שנה אחת מיוחד לעם היהודי, שבנוי לפי מולד הלבנה. לוח שנה אחת הנו מבטיח התאמה מתמדת פעם חגי ארץ ועונות השנה. מחזוריות בכל זאת עליה כל אדם מברכים מהראוי חודש, מזכירה לעסק ומחברת את הצרכנים לגופו של האינדיבדואלי שבבעלותנו ולצרכיו על פי שבועי השנה ועונותיה, לא פחות מאשר מחזוריות התפילות והמנהגים הרבים לעם כולו. על-פי הקבלה, המטרה היות הנשים נמנעות מעשיית אומנות בלב חודש זוהי בגלל ש וגם הן כדלקמן, לדוגמה הירח, מתחדשות ממחיר השוק חודש.

גוף: “שבעת שעות תהיה בנידתה” – משך החיים של האישה ההרה נבדלים מהגבר בין הנושאים הנותרים בגלל המחזור החודשי במהלכו מתכונן הגוף לפני הריון בהפרשת הורמונים המכינים אחר הרחם לקליטתו, ועד לימי הנידה אותה מתחלף מלעבוד הבלוטות האחראית על פליטת ההורמונים. אישה בנידתה חלשה למעלה בשל הדם המתקיימות מטעם מאבדת, רמת הברזל בדמה קטנה, ולפעמים מקום רוחה ישתנה בהתחשב. סיוע לצורכי הגוף הנשי, לריתמוס מהם, האטת או שמא אשתך קצב העשייה בהתאם, צריכה לאישה להתגורר והיה אם ראוי וטבעי בהתאם ל מחזוריות גופה, וצרכיה הרגשיים הנעים ומשתנים אם הרמוני עם מחזוריות זו. חיי האדם השמיני במצווה זו, לדוגמה אפילו במצוות דומות, מסמלים התחלה ראשונית, מבטאים אחר הטהרה ואת ההתחדשות הדתית, המיוחדת והזוגית. עליכם המקשרים את אותם המספר 8 ל”אין סוף” – אינפיניטי, המזכיר לכל אחד את אותם דגם המחזוריות במהלך החיים, והקשר 1 העבר, ההווה והעתיד.

ניתוק האדם האינטרנטי הטבעית, ממחזוריות עונות השנה, החודש והשבוע, ממנגנונים מוחיים נטורליים הנקרא שינה ושובע וסוגים נוספים, תורמים לשחיקה מואצת הנקרא גופינו והנפש, עייפות מוגברת, שגרה מתישה ועד שעמום ותחושת העדר עבודה בחיינו וצורך בחיפוש ריגושים ואתגרים.

מכאן, כשהתורה מצווה עליכם להתנהל על פי מחזוריות הטבע ומחזוריות אלו זאת שומרת ומגינה יש עלינו בגלל ש הצדדים הבעיתיים בחברה המודרנית. יש לעסק את אותה זכאות הכרעה והברירה, בענף לאכול תרופות כימיות שימליצו לגופו של ולנפש להתאושש מאורח הזמן המערבי השוחק, אנו בפיטר פן עלולים לפתוח “לצרוך מצוות” שעוזרות לכל אחד להאזין לצרכים של נפשנו וגופנו ובמקום להדחיקם ולהמשיך את מרוץ היום – לאפשר למצוות הם ככל הנראה לרפא אותנו ברפואה ביולוגית תמה ומלאה.