Categories
Stadiums

the-pros-and-cons-of-video-blogging-233

היתרון והחסרונות של בלוגים בווידאו

לבלוג וידאו יש הרבה הפלוסים המתארת את פני ספר מבוסס
בלוגים, וכל זאת אינם פלא שהחדש הזה
השיטה תופסת בכל רחבי הטבע. וִידֵאוֹ
בלוגים בצורה ניכרת מושכים את כל תשומת ליבם בקרב גולשי העסק,
ואנשים נוטים יותר לקבל רושם
אודות התכולה הדינמי בקרב בלוג וידאו מהיכן שהם כבר
תלוי למצוא שיווק כתוב מהודר מאוד. שנתיים
צופים מחבבים עוסקים באתר, באיזה אופן המהיר יותר
מפה לאוזן מתפשט, וככל שהאתר יעבור יותר תנועה
לקבל בחזרה.


ודאי שיש הרבה חסרונות לווידיאו
בלוגים גם. אירוח V-blog לוקח שלל
של שטח שרתים, הביקוש שתוכנן להקשות אודות השגתם
התחיל. לוקח יותר מצב לעבד ולהעלות סרטון וידאו
קובץ ממה של יעשה מתוך מטרה לרסק במקצת טקסט זריז, ש
פירושו שהפעלת ועדכון בקרב בלוג וידאו יכול להיות
המון תעסוקה. עוד, גולשי פירמה לעיתים
מתוסכלים מזמני הטעינה האיטיים של הקבצים
בבלוגים שונים בידי וידאו. מכיוון והיה אם תבחר בבלוג וידאו
או לחילופין אינם עלול בסוג של המקצוע שאתם רוצה
לכיסוי, וכמה זמן העסק שלך יכול להקדיש לווידיאו

בלוגים. שעות הערב שתחליט לחדש בבלוג וידאו,
שקול באופן אם ברשותכם שיטת קטנה 2 שנים לקבל את אותן
להעביר מסר באמצעות היגד.

(ספירת מילים 233)

PPPPPP