Categories
Stadiums

הקונסול הכללי הנקרא סין בוינה נמכר בשם הדיפלומט הזר שעזר ליהודי אוסטריה כחלק מ מלחמת אמא אדמה השנייה.

בשנת 12 במרץ 1938, סיפחה גרמניה הנאצית אחר אוסטריה במהלך שנודע בעמידה בתור ה”אנשלוס”. לצורך 200,000 יהודי אוסטריה, סימן האיחוד את אותן תחילתו הנקרא משטר האימים.

יהודי אוסטריה ניסו נואשות לעזוב את כל ישראל, נוני נתקלו במכשולים בערך שלא עבירים. המשטר הנאצי עמד לגבי איך שהיהודים יעזבו בעיקרם או תהיה ברשותם אשרת כניסה למדינה מקורי. סופר סתם מצגת הסכנה האיומה אותה שיש שרויים יהודי אוסטריה וגרמניה, כלל המדינות סגרו את אותה שעריהן בוהה מול פליטים יהודים נואשים.

האדישות הקרה כלפי ייאושם הנקרא בני העם היהיודי מגיעה לידי סמל בדרך הבוטה מאוד בוועידה בינלאומית רבה באוויאן, צרפת, ביולי 1938. ועידת אוויאן חתמה רק את הגולל על גבי גורלם המתקיימות מטעם מיליוני יהודים אירופאיים: מנהיגים המתקיימות מטעם 32 מהמדינות הגדולות בעולם הכריזו על גבי תמיכתם ביהודים הנרדפים נוני הפנו את גבם אליו בשאר אזורי הקשור לעזרה חומרית. מהראוי המדינות הגדולות סירבו להנפיק יותר מזה ממספר מצומצם באופן מיוחד של אשרות דלת.

הממשלה הנאצית הכריזה אודות ועידת אוויאן כניצחון. אף מחאתן במידה תיאורטי על גבי הדמוניזציה המתקיימות מטעם בני העם היהיודי ולכן השלילה השיטתית הנקרא זכויות בני העם היהיודי על-ידי הנאצים, באופן מעשי, אומות הטבע סירבו במידה גלוי לפתוח רק את דלתותיהן בוהה מול יהודי אמא אדמה כשההזדמנות מגיעה לידיהן. דיפלומטים יודעי דבר סירבו נוסף על כך למלא את אותו מכסת האשרות ליהודים שהרי אושרו אפשרות מדינותיהם.

נוני דיפלומט זר האדם סירב לעמוד מצד שני והתגייס בכדי לתת סיוע ליהודי אוסטריה להנפיק אשרות פתח יקרות מחירה של שאפשרו להם להימלט: ד”ר פנג שאן הו, הקונסול המלא מטעם סין בווינה.

הו פנג שאן: “שינדלר הסיני” שהציל מאות יהודים – Jewish Business News


בין השנים 1938 בדירות מיד שימש ד”ר הו בן ה- 38 דיפלומט אף אחד אמא אדמה העצום. למרות שהוא גדל כיתום עני באזורים הכפריים השייך סין, מרצו וחוכמתו של דר’ הו דחפו את הדירה לבדוק השכלה ולהצטיין בלימודים. משמש השלים את אותו הדוקטורט מהם בגרמניה, דיבר שפות אחרות והיה בעל מאגר חברים ובני משפחה גדול בוינה – כולל יהודים אנשים רבים.

בין השנים 1938 כבר החל ד”ר הו להנפיק אשרות דלת ליהודים ולאפשר לקבלן כניסה לעיר שנחאי שבסין. מקום מתאים מהיהודים של הדודים עזרה הינו נסעו לשנחאי, אך דוקטור הו העניק אשרות ליהודים, ללא כל פער איפה התכוונו להיות. מגוונים תכננו לטוס לקנדה, לפיליפינים או אולי לארץ ישראל. ד”ר הו יטפל שכל אשרה שהינו מספק מבטיחה את הימלטותו של עדיין יהודי מאוסטריה.

אריק גולדשטאוב נהיה יהודי בן 17 שפנה ל- 50 קונסולים בוינה ב- 1938 והתחנן לקחת אשרות כניסה בשביל לעזור לכל המשפחה להימלט. כל אדם כל מה השיב את אותה פניו ריקם. לסיכום פסוקו של עניין, הינו ניגש לשגרירות הסינית, שם הנפיק לטכנאי ד”ר הו 20 אשרות, וניתן בכל בני משפחתו שהיא אריק להימלט. יהודיה וינאית אחר, לילית-סילביה דורון, נזכרה היאך נהג דר’ הו לבקר בביתכם משפחתה היהודית לעיתים קרובות. “הוא טען שהודות למעמדו הדיפלומטי, הנאצים אינה יעזו לפגוע בנו… הו המשיך לבקר בביתנו לגבי בסיס באופן קבוע בכדי להגן עליכם בגלל ש הנאצים”.

מעשיו השייך דר’ הו, שנועדו לסייע ליהודים אוסטרים, עוררו חשד. הממונה הישיר ממנו נקרא השגריר צ’ן ג’יה, שייצג את אותן סין בברלין. השגריר ג’יה שימש ידוע ברצונו להדק את אותן הקשרים פעם אחת גרמניה לסין והורה לד”ר הו להפסיק את אותם הנפקת האשרות. למרות זאת, דר’ הו סירב לפקודה ישירה אותם ובמקום הנל, גם כן הכפיל רק את חמש האשרות מצילות הזמן שהנפיק.

במהרה התעורר מכשול משני שעמד מול מלאכתו מצילת החיים מטעם דר’ הו. בעזרת המבנה בתוכה שכנה השגרירות הסינית נקרא יהודי, והנאצים החרימו רק את טקסטורה ופינו את אותה השגרירות. דוקטור הו כסף זריז משרדים נעבר לכך מכספו מתוכם, בכדי שיוכל להמשיך להנפיק אשרות מצילות פועלים.

או נובמבר 1938, הפכו להוות דוקטור הו והשגרירות הסינית בוינה למפלט האחרון ליהודים. בין השנים 9 וב- חמש בנובמבר, זרם של את אותו גרמניה ואוסטריה גל אדיר שהיא פוגרומים אלימים בהשוואה יהודים. האספסוף שרף את אותה כלל בתי החדרת בוינה, בזז חברות בבעלות יהודית ותקף יהודים באזור. אלפים רבים יהודים נשלחו למחנות הריכוז בוכנוואלד ודכאו. למשפחותיהם נאמר שהם כבר ישוחררו או אולי קרובי משפחתם ישיגו אשרות או לחילופין מסמכי נסיעה לארצות כהנה וכהנה.

מהראוי ימים השתרכו תורים ארוכים מחוץ לשגרירות הסינית. גרדה גוטפריד קראוס נזכרת שעמדה באחת התורים האלה וראתה את כל הרכב ששייך ל ד”ר הו מתקרבת לשגרירות. הנוכחית ובעלה רצו לעבר מכוניתו השייך דוקטור הו ובעלה זרק את מבקשת האשרה ממנו בעניין דר’ הו דרך חלון המכונית. “כפי הנראה, הקונסול המלא קיבל אחר הבקשה”, זאת נזכרת שנה אחת בעתיד, “כיוון שלאחר 5 זמן ניכר יחד עם נהנה שיחת יומן וקיבל את אותה האשרות”. לחץ כאן ובעלה הצליחו לעזוב את אותו אוסטריה ובסופו של דבר התמקמו בקנדה, הודות לד”ר הו.

מונטו ומאנלי, בנו ובתו השייך הו פנג שאן, יש את אותם תעודת “חסיד אומות העולם” ביד ושם בירושלים

בין השנים 1940 נהנה דוקטור הו “נקודה שחורה” לגבי זה שהמרה את אותה פי הממונים עליו והינו נצטווה לעזוב את כל וינה. היתה לדירה קריירה דיפלומטית ארוכה ומגוונת וזה מעולם אינה דיבר בנושא פעולותיו להצלת בני העם היהודי בעת המלחמה. ילדיו גילו אודות פעולותיו הוא רק עם סיומה של מותו בשנת 1997.

מפני שד”ר הו אינם סיפר לבן אדם 9 יהודים הציל, לא ניתן להבחין רק את שטח הגבורה המתאים מהצלם מתקופת המלחמה. היסטוריונים השם לב בגלל ש פעם אחת האשרות שהנפיק דר’ הו, אשר שרדה את המלחמה, נושאת על הצוואה חמש קרוב ל- 4,000. ההערכות של ימינו אלו שמעשיו של דר’ הו הובילו להצלת החיים של מגוון מאות יהודים אוסטרים.

“זה הינו בהחלט המזג שלו”, מסבירה בתו מסוג דוקטור הו, מאנלי הו. ספר תורה תימני מנוקד זה צבע האדם שהינו נמכר בשם – אף אחד עקרונות, במיוחד ישיר והייתה לקבלן יושרה פנימית”.

ב- 2000 העניק יד ושם לד”ר הו את אותו התואר חסיד אומות העולם לצורך “האומץ ההומניטרי שממנו בהנפקת אשרות סיניות ליהודים בוינה, שום הוראות מנוגדות מהממונים עליו”.