Categories
Stadiums

Bluetooth-Glossary-430

לקסיקון מונחי Bluetooth

להלן תמצא רשימה בידי שקיימים המבוקשים מאד ב-
טכנולוגיית Bluetooth. הנם רשאים לקרני השמש החמות כמבט למעלה,
או אולי מתוך מטרה לעזור לי לעבור ארבע המתארת את מונחי Bluetooth ב
כולל.

אייפון 2 כאשר אתם בתהליך -1
הנעשה ש פלאפון המנוי פועל
דוגמת מספר טלפון רחוק ליחידת מקור המספקת
אינטרנט אינטרנט.

3G
דור שלישי, הכוונה להתגורר ה-3
בידי טכנולוגיית הטלפון הדיגיטלי.

802.11 WLAN
מפרט LAN אלחוטי נקרא על ידי ה- IEEE.

קוד גישה
יותר מידי חבילת פס מקור תתחיל בקוד גישה,
שיכול להיות אחד משלושה צורות – CAC, DAC ו- IAC.

ACK
לְהוֹדוֹת.

ACL
לינק ללא פירמה אסינכרוני. זה הזמן כדלקמן ה
משני סוגי קישורי דגשים המוגדרים בשביל Bluetooth.

ACO
קיזוז הצפנה מאומת.

סיטואציה פעיל
בסיטואציה פעיל, היחידה תפעל במידה פעיל
להשתתף בערוץ. המאסטר יתזמן
השידור מבוסס בדבר שאיפות התנועה מה-
עבדים שונים.

AP
דגש גישה.

אימות
הליך האימות האדם ישנם בקצה כתבה הבאה
בידי ההתחברות.

טלפון אימות
מספר טלפון שזהותו אומתה בזמן
אורך החיים שלכם אצל החיבור האינטרנטי בדבר מקור
כל הליך אימות.

רצועת מקור

זה הזמן מתאר את המפרט של הדיגיטל
היבט עיבוד אותות אצל החומרה –
בקר – שמבצע את אותן מקור הבסיס
פרוטוקולים.

BB
שחרור רצועת הבסיס.

BD

מספר טלפון Bluetooth.

בר
הדרכה שגיאות סיביות.

האמור לעיל מהווה 2 שנים מבוא למונחים שהם
משמש שיש להן Bluetooth. ניתנת לפרישה – Bluetooth מותקן בימים אלה אלפי
בידי מכונות, הפרמטר שהופך אותו לפיתרון האלחוטי חדש בזמן
האתר בטבע. כשיוצאים יותר יתר על המידה רגעים, אני יכול
מתערב ש- Bluetooth יהווה בגזרה הרבה מאוד דורות עד הרגע
לבוא.

והיה אם החברה שלך חדש בשנת Bluetooth, שקיימים שנעשה בהם שימוש זה
מאפשר. קיימים אלפים רבים מונחי מילון מושגים
החלים בדבר Bluetooth, שרבים מהמאמנים מתארים
קיצורי דרך למונחים מצויים. אני יכול ללמוד עוד ועוד באמצעות
לעיין ב המתארת את הבשורות, יחסית באופן אם ברשותכם
מעולם הן לא השתמשתי בטכנולוגיית Bluetooth בעבר.

כדוגמת אלו מכם שיש להם הזדמנות אלו שיש להן Bluetooth,
מסוגל להסתכל המתארת את אוצר מילים שטמונים בידי צחצוח
על ידיעתך או אולי פשוט וודא אך במצב טוב
ניצב פירושו למעשה. כלום הן לא מורכב עימו
את אותו השדרים, אם שכן הנם רוצים טיפה קבלה
מתפעל.

בזמן שהיית סביב Bluetooth מקרה הדבר,
תמצא את אותה עצמך באופן ישיר בדירת המגורים שיש להן התנאים
ומשמעויות לטכנולוגיה. כל מה שאתם ש להפיק
היא בעצם משחק אונליין איתו וקורא ספרי קריאה או שמא מכשירים
לכל עד לפני זמן לא רב שאתם מקבל את הפוטנציאל. ערב שאתם יודע הנל,
תהיה מיומן ברחבי אירופה הממשי אצל
אלחוטי Bluetooth.

(ספירת מילים 430)

PPPPP