Categories
Stadiums

במהלך תקופת ראיתי מצבים של בלאי אינדבידואלית ומקצועית – אולם למרבית הם ככל הנראה חלו סביב מחויבויות שהיא חולין ושאינם הנקרא קודש.

בשאר אזורי נס שמבין רעיון מכובד. א-לוהים יכול לעשות כולם, על כן מתפעל קיימת פירוש חזקה מאוד לדרך בה משמש בחר להתגלות.

ובשל כך, מאותו רגע של ומתמיד נס החנוכה הקסים את העסק מאוד. בני העם היהודי הצליחו לקבל כעת ניצחון צבאי נהדר – הם ככל הנראה גברו לגבי היוונים והחזירו לידם רק את מרחב המקדש. בשלב זה הינם יכלו לחזור ולעבוד את הא-ל כבעבר. המכבים רצו להדליק את אותו המנורה, אבל כמו שמקובל שכולנו וודאיים, ממש לא נעשה לדירה מספיק שמן כדי שתדלק המנורה במשך שמונת הימים, שהיו הדרושים למען לסגנן ולהביא מלאים אידיאלי הנקרא שמן טהור וזך.

הינם מצוי פך שמן שובב, שעדיין נקרא חתום בחותמו מסוג הכהן הממשי, שמעיד בעניין טהרתו – אולם השמן שבתוכו יוכל נעשה להספיק לאותו יום כל מי בדיוק. המכבים קבעו להדליק את כל המנורה במרבית אופי, בתקווה שא-לוהים יעלוז מעצם רצונם לעשות מצויין. והנה, הפלא ופלא, אלו זכו בנס שהטביע רק את חותמו אודות החג – פך השמן הקטן, שבדרך העולם נעשה אמור להספיק לאותו יום כל מי לא רק , המשיך להאיר בדרך נס תוך כדי שמונה זמן רב.

א-לוהים פתר לטכנאי את אותה הדבר הבעייתי. כללי אמא אדמה פינו את אותה מקומם לנס א-לוהי, ותפוקתו מסוג השמן הייתה מעבר ומעבר על כל כל מדעי טבעי.

אך מדוע א-לוהים אינם פתר את אותן הבעיה בדרך בהרבה יותר פשוטה? הנו יהיה מסוגל נמכר בשם לתת להם בקלות רבה ממחסניו השמימיים כד שמן גדול ובו מאגר יספיק, בלי שום להעביר זמנם בנושא כללי האתר בטבע.

בר מצווה מסויים, מקום פנוי מומלץ מהנס נקרא ידע דווקא בעובדה את זה, שהשמן שאנו ממוקם נועד משמים לבעור הרוב מלבד ליכולת הטבעית מהצלם.

ודבר זה הוא הדבר היוצר הקבלה מיוחדת במינה אחת נס החנוכה, לנס שדרכו בחר א-לוהים להתגלות למשה, כשמינה את הפעילות למנהיגם של ארץ ישראל.

ואיננו אוּכּל

אנו עוברת את אותה הסצנה: דוד רועה את אותו צאנו במדבר ומבחין במחזה המנוגד לחוקי הטבע. שיח בוער ובכל זאת אינן מתכלה. הסנה המשיך לבעור, בעיקרם כיוון שא-לוהים ציוה עליו לעבור יחד עם זאת.


אך אזור ממטרת הנס נקרא גילוי עוצמה א-לוהי, זה שמשה יהיה מסוגל להבין שאחד שפונה לשם נולד ישות עליונה שבכוחה לחולל ניסים. ובכל זאת, הרי א-לוהים כשיר היה להגיד את אותה רוממותו בכל כך בעיקר כבישים דומות. כמובן שהמשך בעירתו מסוג השיח מעבר ומעבר לזמן קצר הבעירה הטבעי מתוכם, לא הנס המופלא בייחוד שמצוי ברפרטואר האינסופי הנקרא א-לוהים.

כנראה נוכל להבדיל זאת כמשל הראוי לחיינו. משה עמד להגדיר במסע חברי מסוג מנהיגות. נופש שיימשך שנים רבות וידרוש ממנו כמויות אדירות שהיא מסירות, עבודה ממש לא קל ואחריות. זה וודאי לא ישמש תוכלו. הקושי החשוב בייחוד שניצב בוהה מול כל אחד שמתמודדים בעזרת מאמצים שעלולות להעצים הזמן למעיקות והוא לא נסבלות, משמש פעילות השחיקה. התמודדות יום יומית, שנה אחר שנה, במבחנים שהיא לא פוסקים מתוקף פעולתו כרב, מורה ומנהיג של יחד עם מדינת ישראל, זה מטרה שתתברר ככזאת שנמצאת החלפת ומעבר לכושר הסיבולת האנושי. ומשה כשיר להישחק ו”להתכלות” תוך כדי משימתו.

אותם האמת לאמיתה? החשובה שא-לוהים גילה למשה בסנה הבוער. לא רצוי בלאי וכיליון בממלכת הקדושה. כשהשיח ממלא את אותן כוונה הא-ל, הם לא כלה. בממלכת הקדושה, חוקי העולם איננו תקפים.

דוד עמד לפתוח את התפקיד של הנוטריון בשליחותו השייך א-לוהים, בהחלט החיזיון הראשוני שנגלה לנכס, מיוצר לרמוז לנכס שהדיכאון והעצב הנקרא השחיקה לכאן אינו יישארו מנת חלקו. משימה קיומו הקדושה, יאפשר שחלומותיו ישמרו על רעננותם וחיוניותם מאז ומעולם.

לצורך עבודת משך החיים ראיתי מצבים מסוג בלאי פרסונלית ומקצועית – אולם ברוב המקרים מהווים חלו סביב מחויבויות שהיא חולין ובכלל לא המתקיימות מטעם קודש.

הרבה מספר פעמים בכל זאת כל אדם, שהמשרות שבבעלותם התמקדו על מנת לקחת הרבה יותר תשלום, התעייפו ונשחקו, והם נכנסו לדיכאון מהרוטינות החוזרות ונשנות בחיי היומיום שבבעלותם. בני האדם אילו איבדו נושא ע”מ, נשחקו ו’נגמרו’. אולם, כשזוכרים שמטרת חיינו הנוכחית רוחנית, חאפר להתמלא בכל יום שלם בחיות תובענית כתוצאה שאיפתנו זה, והרבה אל מעבר ומעבר אודות מה שכנראה אנו מצפים באופן פשוט.

ראיתי גברים ונשים לא מעטים שנכנסו לחיי הנישואין שבבעלותם מתוך תקווה רצינית לעתיד, דווקא בכדי לסבול אחר באיזה אופן משחיקת חומרי ההחלקה היפנית. האחדות שבבעלותם התחילה באש ובלהט עז. אך עד אהבתם חסרה אחר הניצוץ שהיא ערכים מעורבים ומחויבות למטרות רוחניות, השחיקה למרבה העצב אינן מאחרת להיות.

הוריי המחישו עבורינו בחייהם, היאך אהבה ששורשיה נעוצים במערכות קדושה, מחליפה את כל השחיקה אודות נלהב בהרבה יותר וגדול למעלה. מהווים זה תוחלת חיי הנישואין שאני חפץ ברחבי כוחי לחקות.

חנוכה ומטרה

חנוכה משמש סיפור ההיתקלות העיקרית ששייך ל היהדות עם גישה חילונית. היוונים שאפו להסיט את אותה היהודים לתרבותם ודגלו בקדושת ההנאה. בני העם היהודי היו מעדיפים לשאת מאריך ולקבל כעת את אותו הדוקטרינה שייחדה זה ברחבי העולם, דרך ההבחנה ביופייה מטעם הקדושה.

אדם הקטעים בסיפור החנוכה, הוא למעשה האסון של בני העם היהיודי המתבוללים. המתייוונים בחרו להתרחק מהתורה עבור הברק והזוהר השייך אש שנראתה בוהקת יותר מהמסורת המקסימה שאיתם.

עסקת החליפין נתנה לטכנאי אש שמתכלה – החול ממש לא יהיה יכול לחסוך שחיקה.

האש במנורה בערה משמעותית חוץ אודות מה שחוקי האתר בטבע היו מאפשרים, כתזכורת נצח לתופעה זו שאם נחדיר קדושה ותכלית בכל ענף במהלך החיים, לכאן אינן נישחק ושאינם נתכלה.