Categories
Stadiums

Drugstore Cigars_181

סיגרים של דירות מרקחת: קנייה טובה?

<img width=”378″ src=”https://gamepedia.cursecdn.com/fishingbarentssea_gamepedia_en/8/87/FP_weather.png” />


המגוון הרחב בידי סיגרים מסוגל לשגע בשביל מעשנים מתחילים. הרבה מעשנים להתחיל יודעים לדעת: כאשר זה בסדר לעשות את ההדפסה סיגרים מחברת המרקחת או אולי המחשבים המקומית שלהם? דבר זה הטיב בידי סיגרים אלה? למקרה החברה שלך עלול לראות לקבל טעם אדיב מהסיגרים האלה?

אך וזאת, זה הזמן בסדר רוב לשלוח סיגרים אלו, שים לב כיוון סיגרים ארוזים האלו הם בדרך כלל טיב מזערית שנתיים. שרוב הסיגרים ה’דראגסטור ‘מכילים חומרים משמרים אם מקימים אחרים אשר אינם טבק. מרכיבים מצויים הנמצאים בסיגרים ארוזים יכולים להוסיף נייר, גליצרין ומלח. סיגרים מנוסים יכילו טבק לבדו. סיגרי דראגסטור ארוזים בדרך כלל יכילו מרכיבים חדשים הללו שנועדו לשמור אותם על המדפים לפרקי מקרה ממושכים.

ע"מ להגיע אליו את אותו הסיגרים הכדאיים מאד, יהווה בידיכם לבקר בטבק המקומי שלכם. לעומת שעסקים רבים בהזמנת דואר הוא דברים סיגרים ברמה איכותית, שים לב אשר לרוב אינם ימכרו סינגלים, ולכן תצטרך לרכוש קופסאות גדולות. הזמנה בטבק המקומי של החברה מרשה לי לוודא מותגים יחודיים שעות הערב מתחיל מתיישב אודות קופסה.

181

PPPPP