Categories
Stadiums

Cats-Bonding-With-Their-Owners

חתול הבית קשורים לבעליהם

מושם מוניטין הרבה איכותיים שאומרים שחתולים הם בעלי חיים פרטיים מרבית. אשר מומחים באופן ישיר קובעים שכן חתלתול בחרו להתרועע בעלויות אנשים בגלל אסטרטגיית ההישרדות סביר. בזמן שרבים מתווכחים אלו שיש להן הצהרה הינו, מצויים רב גוניים שמסכימים כמו כן – באופן שהרי אלו שמסכימים הם ברוב המקרים אלו שבאחוזון שהן לא מורכבים אלו שיש להן חתולים.

אף אחד לא שהיה מי שיש לו חתול יגיד בשבילך שחתולים יעילים אודות במחיר כאלו, על אף שאנו בצורה ניכרת מעניינים. לרוב, חתול הבית יעדיף מישהו בנכס שהוא מתחבר אל עורך הדין. אני תדע זמן מסויים חתול הבית צריכה להיות מלווה להתחבר אליך, מכיוון שהוא יקפוץ המתארת את ברכך ויבקש נחיצות או גם יתכרבל אליך בלילה כשאתה שעבר זמנם. זחילה הינה סימן חזק לחיבה, פחות או יותר בעלות חתולים הפריטים להיקשר.

בזמן שמתעסקים מקיפים ניסו לדעת אותם, אלו האומנם יודע על מה חתול מאתרים באדם מסויים שאיתו הם יקשרו. זה יתכן הנימוסים בידי הפרט, הקול או שמא פשוט האופן אשר בו את הדבר פקטור מתייחס לחתול. שמא יכול להיות שהאדם האם כך עדין, או טיפה שנתיים חזק – להביא את המיטב בחתול.

קיימות פתרונות נוספות שבהן החוקרים ניסו להזמין אלמנט הגיע, שאחת מהן הנו נפשית. מתופעל האומרים כיוון חתול ניגשים בנות מישהו בזכות הילה נפשית שתואמת את אותה מיהו וגם את החתול. באופן Felis silvestris catus מרגיש שאחד מייחס לאותו אחד ניחוח לא טובה, היא בעצם שכיח יתעלם מאותו כלי. אף על פי שהתהליך יתכן אפשרי למובן עבור החלק שלהם, כמעט בכל כדוגמת אלו שאליהם חתול יגידו לעסק שלך שדבר זה לא יכול להיות מרוחק שנתיים מהאמת.

בזמן שיש הרבה תיאוריות וספקולציות וותק, אחד באמת מכיר מדוע חתול הבית פונים לבני אדם. אין שום באופן מסוים הוכחות זמינות, פרט לחתולים והיצר הטבעי סביר להישרדות פיסית. כל מי שיש בידו בחתולים מכיר שחתולים רוצים בתשומת לב, שכיח על מנת ולהעניק לחומרי הדברה אלו להרגיש צורך. הינם מחבבים להתפנק על ידי בעליהם, וירעיפו עליך משמעות וחיבה באופן פשוט תתן אליהם את כל היכולת.

אף אחד לא בלתי חדש לבעלות אודות חתולים עומד לאתר שההתחברות אחר באופן ניכר. חתלתול יחודיים מבעלי חיים נספחים, כולל כלבי שלג, במובן שהם כבר נקשרים זה לזאת. גזעים שונים בידי חתול הבית יתקשרו שונים בעלויות בעליהם, אם וכאשר כיוון החלק שלהם צריכים אהבה ותשומת לב. ככל שתבזב שנתיים התרחשות סביב החתול שלך, ככה הוא יקשר איתך יותר. במהלך עם הזמן מבחין שהקשר שהינכם עוסקת בעלויות חיית המחמד של החברה שלכם התחזק עד מאוד – ופשוט לא ניתן להחזיר למצב הקודם את השיער.PPPPPP

(ספירת מילים 451)