Categories
Stadiums

Bluetooth-Versions-298

גרסאות Bluetooth

גרסה 1.1 ומעלה
מאז הוצגה השיטה בקרב Bluetooth
בשנת 1998 היו מספר גרסאות מפרט
מְשׁוּחרָר. בגרסאות 1.0 ו- 1.0B היוו שנתיים יתר על המידה כאבים הכרוניים
ובעיות ליצרנים בקידום מכשירים
בעבור בלוטות ‘. התחום היחיד נוצר היעדר

תקשורת מכיוון העזרים.

מפרט הליבה גרסה 1.1 היא ההתחלתי
גרסת הפעלה ממשית בידי Bluetooth. גִרְסָה
1.1 תיקן את אותה כמעט בכל הבאגים והבעיות
קיימים בגרסאות העבר את השואב.

גרסה 1.2
שונים ממכשירי ה- Bluetooth החדשים יותר, למשל
טלפונים סלולריים טריים יותר נמכרים בנות האפשרי שנתיים
גרסת Bluetooth 1.2. גרסה היא מציעה אחורה
תאימות אלו שיש להן Bluetooth 1.1, שידור קצר יותר
מהירויות, עוצמה אות שהתקבלה ומארח
הקפדה בממשק בקר (HCI) בשביל UART מי שיש ברשותו 3 חוטי חשמל.

גרסת Bluetooth 2.0
מתאים שייתכן העומדות תקשורת מרובה
מכשירי, אף על פי שכולן חולקות משותף כדלקמן
תכונה – קצרצר יותר טוב. בעלי Bluetooth
לקלוט היא, ומשום כך עבד אודות שינוי לטובה

את אותו המהירויות אצל גרסה 1.2. הגרסה החדשה מאוד,
גירסה 2.0 + EDR (קצב נתונים משופר) הינה
הוכרז בין השנים 2004 והפך בר ביצוע בסוף
2005.

גרסה 2.0 מוכרת קצב העברה של דגשים בקרב מעלה
ואפילו עד פי 3 מהגרסה המקורית בקרב
בלוטות. גרסה 2.0 נותנת ואלה משופרת
קישוריות. שיש להן Bluetooth 2.0 + EDR, אני
לשאת מסוגל להריץ ציוד ומכשירים חדשניים ביחד –
ביעילות עצומה יותר.

מחשבים ואפילו ציוד ומכשירים הקשורים למחשבים הנם

אמור ל להיות מקובל מהמכשירים המקוריים ש-
להוסיף Bluetooth 2.0 + EDR, ואחריו
קורס על ידי כלי שמע והדמיה.

גרסה 2.0 תואמת לאחור לקודמת
גרסאות, מהירות פי שלושה, ומציעה
קצב נתונים משופר בידי 2.1 מגה לשנייה. זה הזמן וגם
מציע שידור ותמיכה בקול שידור, במשותף
אלו שיש להן הדרכה שגיאות סיביות משופר משני
ביצועים, מה שהופך את השיער ל- Bluetooth הטוב ביותר שעומדות
ראה פעם אחת.

(ספירת מילים 298)

PPPPPP