Categories
Stadiums

Intro-To-CD-Mastering

מבוא לשליטת CD

בזמן שרבים מניחים שהערבוב על ידי ה
רצועות שמע נפרדות היא בעצם השלב, הקלטות
מאז ומעולם ש להשתלט כהלכה כדי להישמע
ניכר. מאסטרינג CD היא הסיכוי האחרון
קלט ראשוני בעת בניית דיסק קומפקטי.
לאחר שליטה בדיסקים, יהיה אפשרי לבצע את מלאכת ההדפסה אותם,
לשכפל, ואז נמכר.

תהליך שליטה בדיסק מלווה כאמור<br />2 צעדים. הצעד הראשון היא בעצם הצבת השירים,
או לחילופין עוקב בשלב הגיע בסדר המציאותי. ה
עת בימינו בין השירים מיועד והן היא,
מורכב מתן השירים. בכל הן לא רשום
או שמא שירים סודיים בתקליטור מתווספים לרוב בשעה
ואלה מקום זו.

ניתן לראות חמש תשובות בם תוכלו לרכוש<br />שליטה בתקליטור. ראשית, התערובת תהיה
משודר למהנדס מקצועי לניהול תקליטורים,
וכל זאת מה שמוסיקאים ותיקים בדרך כלל
לנקוב לעשות.

המהנדסים המאסטרים יעבדו קורה שאנחנו קרובות כלשהו
מתקני מאסטרינג משל עצמם, שהם שונים בצורה ניכרת<br />מאולפנים סטנדרטיים, בעובדה מנהלי
קצת ציוד ומכשירים ומיועדים לטובים עד מאוד
השמעה אפשרית אצל המיקס ככל האפשר בזמן
ע"מ לסדר העובדות שאין הן בסדר.

מלבד מהנדסי שליטה, ואלה תקליטורים יכולים להיות
נשלט בנכס על ידי תוכנת מחשב נייד. זֶה
האפשרות בדרך כלל מציאותית שנתיים בשביל הן לא חתומים
אומנים או אולי מוזיקאים שרק החלה רק את דרכם
בנות המוסיקה זה או אחר. מותנה בתוכנה
טיבן והמיומנות על ידי מי שעושה את אותם ה
המאסטרינג, התקליטור מותנה לצאת מקיף אם שדבר זה

או שלא נראה באופן משמעותי נוכל.

באפשרותכם וכדלקמן לתת את הדעת למאסטרים מקוונים אצל תקליטורים אשר נקרא
ספורט אם לא. תקליטורים שהמזוזה נשלטים והיה אם מקוון
יכול להיות נהדר, שהרי בענף להכין משלוח תמהיל ל-
מהנדס מאסטרינג, התמהיל משודר במקום
דרך האינטרנט. לצרכי באיזה אופן תצטרך
מלונות לאינטרנט במהירות הבזק משמעותית.

ההשתלשלות הזולה עד מאוד לשלוט בתקליטור הנו
בעלות מאסטרינג בחינם. אמנים ומוזיקאים יכולים
בחר לרשום בתוכניות מאסטרינג ללא תשלום בעלויות

הדגמות אם שיחות קודמות רבות אצל אמנים
ישמש למסור ארגונים התקליטים הגדולות בתוך
לעצב המעורבות מסוים במוזיקה זה או אחר.

ההבדלים המרכזיים בעלות תקליטור ותיק
והקלטה חובבנית ממוקמת בדרך כלל בזמן
המאסטרינג. כל שיר אנו שומע מושמע
ברדיו נשלט ביסודיות לפי חוזה
להישמע בצוקה משמעותית יותר.

בזמן שאתה עלול לשלוט בידי תוכניות חינמיות או לחילופין
הצג שלנו, תקליטור מקצועי
מהנדס הנו למרבית הפרוצס מקסימלית להפיק לחברות
והיה אם הלהקה של העסק צריכה להיות מלווה להרוויח
המוזיקה שלכם.

(ספירת מילים 418)PPPPP