Categories
Stadiums

The Parts of a Cigar_182

החלקים של הסיגר

מתוכם הרכיבים השונים בקרב סיגר? הרבה מעשנים מקצועיים מקבלים מהסטוגיות מיוחד ללא להמשיך את הפריטים הבסיסיים של הסיגר שלכם. מקום הולם שיהיה באפשרותכם ליהנות מסיגריה מבלי למצוא על מה הורכב, אילו מה הוראה הפריטים הבסיסיים על ידי הסיגר יכול להועיל לנו בבחירת הסיגרים המעולים מאוד.

הפיתרון ההתחלתי שרבים מעשנים מבחינים בסיגריה היא בעצם העטיפה, שכבת הטבק בחלקה החיצוני בקרב הסיגר. עטיפת סיגר בעלת חשיבות בצורה משמעותית מכיוון שהיא מספיקה הרבה מהטעם בידי הסיגר. עלי הטבק האיכותיים עד מאוד משמשים למרבית לבניית העטיפה. הנם כדאי בצבעים מבהיר באופן משמעותי (קלרו) לכהה בצורה משמעותית (אוסקורו).

קלסרים ידועים כ’עלים הביניים ‘. הם נעזרים כדי להעסיק את אותה מילוי הטבק ביחד. קלסרים יש להם זכאות להיות שונה אם משמעותית.

אחרון חביב היא בוודאי המילוי שעוסק להפקת סיגר. המילוי מהווה הטבק. בדרך כלל, מילוי יתכן רב או שמא מועט. מילוי ארוך מורכב מעלי טבק סדירים, ואולם מילוי זריז מורכב משאריות.

182


PPPPP