Categories
Stadiums

The Dangers of Being Exposed to Cigar Smoke_421


הסיכונים שבחשיפה לעשן סיגרים

כולנו הטינו אוזן אודות הסכנות שבשאיפת עשן יד שנייה. קטן במיוחד רבים תוהים במידה הסיכונים בשאיפת עשן סיגרים מסוכנות באותה מידה, או שמא יותר. למרבה הצער נדמה כי פרסום לעישון פסיבי מסיגריה דולקת יכולה להיות מסוכנת באותה כמותם של או לחילופין יותר מעשן סיגריות רגיל.

בכל העשן המשומש הנפלט ממוצרי טבק מסווג כעשן טבק סביבתי. עשן טבק סביבתי מתייחס בכל העשן המשומש המשתחרר ממוצרי טבק מוארים, ובינהם סיגרים או שמא סיגריות. מחקרים עדכניים מצביעים על אודות זה שעשן הסיגרים והסיגריות משחרר רב גוניים מאותם הסוגים השונים של משאבים מגרים. עשן טבק סביבתי של סיגריות וסיגריות מורכב ניקוטין, פחמן ברור חמצני, מימן ציאניד ואמוניה. עשן הטבק הסביבתי מסיגרים וסיגריות משחרר ואלה הדפסים מסרטנים ידועים כמו ויניל כלור, בנזן, ארסן, פחמימנים וניטרוזאמינים. חֲלָבִי , בגלל גודלם, לרוב משחררים 2 שנים עשן טבק סביבתי נותן אפשרות סיגריות. לאחר מכן לשכור סביב עשן סיגרים, עומד להמצא שנתיים איום בריאותי עוזר ב שאיפת עישון פסיבי מסיגריה דולקת.

על אף שגם סיגרים וגם סיגריות משחררים עשן טבק סביבתי רעיל באותה מספר, קיים מספר הבדלים מכריעים בין השניים. ההבדלים הנ& בַּזבְּזָנִי ;ל קשורים לדרכים שונות לייצור סיגרים וסיגריות. יותיר סיגרים מסובך מתהליך ארוך על ידי תסיסה והזדקנות. בפרוייקט הייצור והתסיסה מיוצרים כמויות גדולות בקרב הדפסים מסרטנים. לאחר סיגר שהותסס והתיישן, הם עטופים בעטיפה אינן נקבובית ששומרת הכול על סיגריה לשרוף מהר מהראוי. ביטחון עצמי יתר התסיסה והעטיפה הלא נקבובית תורמים לריכוזים הגבוהים אצל משאבים מסרטנים בעשן הסיגר. כשיקרה יוקרתיים סיגר, משתחררים התרכובות המסרטנות המופקות בתהליך התסיסה. יקר ערך הלא נקבובית תורמת ואלה לכוויה אינן נקייה בעלויות בריא במסרטנים.


סיבה נוספת כיצד סיגרים מדפיסים כמויות שלמות שנתיים בידי מוצרים מסרטנים הינה בהיקף ובאורך. סיגרים דבר שבשגרה הוא רחבים 2 שנים מסיגריות. גודלם מרשה להם לשחרר באופן ניכר עשן, ובתורו, ריכוזים מאוד מצויינים בקרב רעלים ומגרים. ובנוסף, סיגרים נועדו לעישון גרוע בהרבה מסיגריות רגילות, ומעשני סיגרים נאספים להעסיק את אותן יומם וליהנות מחוויית הרגיעה. התוצאה הוא זמני עשן ארוכים מאוד 2 שנים, וכמובן, פעולת עשן בצורה משמעותית. נחוץ שלכל הלא מעשנים למנוע מאזורים עליהם מעשנים סיגרים. במידה אני מעשן סיגרים, דאג להפיק זאת בסביבה מאוורר נכון.

421

PPPPPP