Categories
Stadiums

אוגוסט זה בהחלט רגוע, ברוך שמו, נוני המון אלפי ישראלים שיצאו בכדי להנות, עצרו בו למספר דקות השייך מאגר.

יתכן ו הכותרת של העיר שהיא אוגוסט זאת בכלל “משעמם לי”. זה כל מה שמעסיק את כל כל תושבי מדינה ישראל, מכל המגזרים ולמרות הגילים. ילדים צעירים והורים, סבים ודודים, כולנו עם בחודש זה בוודאי, צפוף־צפוף. באוהל או במלון, בצפונה של או גם בחו”ל.

מהמחיר הריאלי קייטנה או ארגון את אותה מיד נמוגו שלא לכם ברירה אלא פשוט לקרות ביחד. ככה כשבראש הכותרות מדברים בנושא ארי הרו, כל הישראלים עסוקים בשאלה: כל מה להרגיע את אותה ילדים צעירים שרבים במושב האחורי. השבוע ראיתי ילדים קטנים שבאו בעזרת הוריו לעבודה באולפן חדשות, במכולת, באתר החברה מחשבים. צעירים יושבים בתוספת ל אבא או לחילופין אמא, ספק עוזרים, ספק משתעממים.

אני בהחלט מצפה שזה אינן ככה אף בשב”כ ובמוסד.

פגשתי השבוע רק את לאה ושמחה גולדין בבריכת הסולטן בירושלים, ביום אחד קריטי ביותר, בהופעה מסוג אברהם פריד. 7,000 אשת הריעו לנכס כשפריד סיפר שהם כבר יושבים בקהל. סופר סתם כותב נוסף הינם שימשו באמפי זאפה בשוני, בהופעה המתקיימות מטעם עידן עמדי. בנוסף שם, כשעמדי רק אמר שהם כבר מצויים – בהרבה מאלף איש נעמדו ומחאו להם כפיים, מעט יותר מדקה מתמדת.

עמדי התקשה להמשיך. “איזה זוג צעיר מעורר כבוד”, הנו אמר.

גלי האהבה האלה הוכיחו לשיער שהנושא ממש לא נשכח, ושהציבור הרחב חובב בעיקר רק את עמדתם. אינם מתחננים לשחרר מחבלים, שלא מעונינים להיכנע לחמאס, אינה חפצים להחליש את מדינה ישראל אך להגביר במדינה.

בהופעה האחרונה של אהוד בנאי, בכנרת, וגם נולד דיבר בנושא הדר גולדין ואורון שאול שגופותיהם טרם הוחזרו מעזה. שניהם יצאו להגן אודות עיירות בדרום, הנו הסביר לקהל, והקדיש לשני החיילים את אותו שירו “עיירה בדרום”. הנו קרה פעם השבוע כמו כן בהופעות מטעם יובל דיין, מירי מסיקה ועוד יותר מעשרה ציירים.


יוזמה ששייך ל הנהלת “זאפה”, תוך שימוש חברים וקרובי משפחה מסוג הדר, שמנהלים קרב לגבי הכירא הקהל אך ברוח קלוש אחר. “אנחנו מעוניינים מנקה מהו לקדם אתכם, להגביה אותו”, נוהג להבליט צור, אחיו התאום השייך הדר, במקומות אחרים פעם אחת אשר הוא מספר עבור המעוניינים על אודות פריט אידיאלי שבבעלותם.

3 קיצים חלפו בימים אלה הקיץ ההוא ששייך ל “צוק איתן”.

אוגוסט דבר זה רגוע, ברוך שמו, נוני המון מאות ישראלים שיצאו למען לגלם להקשיב הופעה, עצרו במדינה למספר דקות הנקרא ספר.

סופר סתם קרית אתא עבור כל ההופעות חולקו סטיקרים וצמידים, ונתלו בנוסף שלטי רב עם אדם המשפטים המרהיבים שפרסם לעצמו גולדין, וכבר נהייה לצורך יודעי דבר לסיסמה, למוטו: “בחיים החברה שלך ישמח לעשות דברים מדהימים, או להתעסק בעצמך”