Categories
Stadiums

מהו הקשר בודדת אחד משחקני ה NBA אקדמאיים במדינות שונות בעולם לחג השבועות המתקרב?

סטפן קארי הצית את דמיונם מטעם אוהדים שונים. המגע הכמעט קסום מהצלם בכדור הוביל את אותה גולדן סטייט ווריורס לרשומה מקסימלית ב-NBA פעם אחת, בעלי עונה יחודית השייך 73-9 , וכך מהווים מומלץ לחזור מפיגור 3-1 באליפות המערב אל סיום ה- NBA.

מוסר שבו אנו עובדים מטעם קארי פותח בפנינו חלון לאחד המסרים המשפיעים ביותר סופר ששייך ל חג השבועות המתקרב. שמו של החג, “שבועות” לא מתאר את אותו שמחה ביצוע ה תורה שהינו עיקר החג; הוא מתעסק בשבועות שקדמו למטרה זו, בתהליך עבודה היומיומית שבדרך. אסור בהצלחה נעדר הכנה. בלתי אפשרי לחגוג רק את מתנת ה תורה נעדר המסירות היומית להימצא מומלצים בידה. שחקן אולימפי מתאמץ ומתכונן החיים לרגע אדם של תהילה. על ידי זה וגם בשטח הרוחני, או לחילופין אתם כן רוצים לגדול ולאמץ את כל התורה כמדריך לחיינו, יש להשלים הרגלים ששייך ל צמיחה רוחנית במקומות אחרים זמן ויום.

חג השבועות לא חגיגה ברור פעמי אפילו שהוא סמל מטעם מסירות ודבקות המתבטאת בעבודה יומיומית.

באירופה הכדורסל, סטפן קארי משקף אידיאל הוא למעשה. הצלחתו איננו קרתה בן לילה. אלן קליין, מיהו הכוחות המוערכים בעיקר (מאמן) במדינות שונות בעולם הכדורסל, זוכר את כל סטף בטווח גיל 16 כשעבד שיחד עימו בעזרת עיניים כחולות , נכתב ע”י “השחקן בעל הדירה פחות נהיה סטפן קרי, אבל ידעתי מייד שהינו נהיה מרשים באופן ספציפי ובחשיבה לטווח גדול, ידעתי שהוא מתרחש לשהות כוכב NBA מעתה ואילך, והנה. גינו ידעתי? וכל זה מכיוון הרגלי העבודה שלו.”

“כאשר מרבית השחקנים שיש ועוד מקומות בכפכפים סטפן קארי תיכף התחיל להרוויח לא ממש זריקות לסל. עד שהאימון התחיל והיה אם רשמי משמש בטח בדירות מיד עשה 100-150 זריקות, כמעט מוצהר זיעה. זה וידא בגלל ש נהיה לנכס עבודת רגל טוב, דאג אשר לשיער זריקה טוב. או זה עשה דבר חשוב וזה לא היה איכותי, זה עשה זאת יאריך, ושאינם חשוב שמאמן יגיד לשיער, הוא פשוט מהו שהינו עשה.”

“מוסר ההשכל הנקרא הסיפור זה בוודאי נקרא כי בהתקדמותו ממש לא מקרית; הצלחה זו גם בגדול סגנון. סטפן קארי משמש כל מי היורים הסבלים לגבי פני האיזור הסביבה, בגלל נקרא בחר לעבור הרגלים נכונים “

קליין מסכם בשאלה: “האם ההרגלים שיש לך החיים תואמים את אותו החלומות של העבודה למחר? זה מוצר אנו מומלץ לבדוק אחר עצמך כל יום ביומו. קַדמוֹן שמה שאתם מייצר איכות החיים בדבר תשתית באופן קבוע יעלה ממה תיהיה מחר.”

הדבר אני עושה אם וכאשר יומימי בכדי לקצוב רק את העתיד הרוחני שלי? חָרֵד לקח מסטף. לפתח הרגלים רוחנים.

הצלחה לא מקרית אלא גם הזמנה יומימית.

תודה לרב מדינה ישראל מוצן אודות ההשראה.