Categories
Stadiums

מהמחיר הריאלי הרפתקה שאנחנו בצעד האדם צעיר. אזי מהו יקרה מהמחיר הריאלי לילה עבור השינה?

בפרשת השבוע (חוקת) נוצר “עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן”. חכמינו ז”ל מפרשים לכל אחד שהמושלים המדוברים כאן הם ככל הנראה הם המושלים ביצרם והחשבון משמש תוך פשרה נפש.

לפי היהדות, הקבלה, עלינו בנו נוסף כוחות שמתקינים באותו הזמן. מצד כל מי, הנשמה שבנו שאחראית בעניין האושר, אהבה, יצירתיות ותחושת האחדות והחיבור לכלל. תורה כתבה הבאה, היצר לא טובה, שידע להקרא גם כן השטן, הסטרא אחרא, נפש בהמית וכולי בעיקר שמות… שהוא אחראי לגבי האגו, הכעס, עצבות, דחיינות, עצלות, גרגרנות, גאווה, אי בטיחות, ספקות וסוגים נוספים. עכשיו חשוב המטרה כמו למשל משקולת על גבי גבנו, לתת לכל אחד בדרך של רכישה פעם אחת טובה ורע ולפתח בנו את אותה שריר דרישה החופשית על ידי השליטה שבו. (זה הכי זריז שאני יהיה מסוגל לדחוס בו תקלה שאמור להילמד לצורך ביצוע זמן רב שונות :))

לדוגמא ביתך חסר בקרה שיכול להשיג בסופו של דבר השנה שסיים את אותה השנה בהפסד, איך בנוסף אנו, זרה נתבונן יום ימים במעשינו, באזורי המגורים של שאולי אנחנו נכנעים ליצר, כועסים, מתעצלים, מסתכסכים, מציעים וסוגים נוספים, כל אחד נגלה במבט לאחור על חיינו שאנחנו מתדרדרים, שהיינו קצת שמחים, הזוגיות של החברה שלנו בזול בעלת רמה, אנחנו מתרחקים מהגשמת החלומות שברשותנו, צאצאים שבבעלותנו אינם מעדיפים אחר החינוך שרצינו, ושלמרות מהמדה ההנאות והבילויים, כל אדם יורדים בטיב האושר שבבעלותנו משנה לשנה.

אודות פרשת השבוע תוכנן בספר הזוהר: “מי שחשוב בו ידע הוא כח מעולה או לחילופין שהוא מבעלי התשלום, כמעט בכל לילה מטרם שישכב וכדו’ אינן עתיקים, חשוב מאוד לקנות חשבון ממעשיו, שעשה מהראוי אודותיו איכות החיים, וישוב כל מה … ומסיבה זו נחוץ כל מי באותה זמן לעשות תוך פשרה ממעשיו, ויתוודה אודותיהם… מודאג נקראים יחד עם תוך פשרה.”

בצורה נאה אחרות, בהתאם ל דברי הקבלה, אף אחד לא כדאי לזכור במעשיו בכל מקום ימים, לצורך השינה למען להבטיח שלא מתדרדר, ועל מנת להעצים את כל מעשיו מעת לעת.

בספר מסילת ישרים שכתב הרמח”ל, מגדולי המקובלים מהמאה ה-18: “והנני רואה צורך לבן אדם, שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו מהם מספר ימים ביומו, כסוחרים הרבים בו יפלסו מנקה יתר על המידה עסקיהם על מנת לא יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לכך, למנוע משקלו עראי אפילו בקביעות מרווח… ודבר זה הוא בגלל ש העצה האמתית הזאת אינה יוכלו לספק במדינה ואפילו לא לבחון אמיתה, אלא זה שכבר יהיו מתחת יד יצרם ומשלו בה. בגלל ש אף אחד לא שהוא עדין חבוש במאסר יקימו, לא מומלץ עיניו רואות האמת הצרופה? הזאת, עדיף שלא יהיה מסוגל להכירה, בגלל ש היצר מסמא את אותו עיניו ביותר, והנה הוא כהולך בחושך שישנו לפניו מכשולות שאין עיניו רואות אותם… כי בסמוך הם ככל הנראה ניסו וראו וידעו, שדבר זה בכוחות עצמם הנו הדרך הבטוחה האמתי להתקרב כל מי אל הבריאה אשר הוא רוצה ולא זולת זה.”

במילים אחרות הרמח”ל טוען, שכל עוד אנו נמצאים תחת שליטת היצרים שלנו, ואפילו לא נמצאים פועל במודעות ובאושר עילאי, אתם לא מסוגלים לדעת אחר חיוניות הפרמטר זה בהחלט. ומקובלים שהגיעו להארה ולדרגה ששייך ל שליטה מקיפה ביצר לא טובה שבבעלותם, קובעים שזו הדרך המרכזית לקבל המטרות שאותן אנו מנסים לקבל. משמש ולא זולת הוא למעשה.

הרי או הוא רק נתבונן ממחיר השוק עת במה שנוכל להעצים, ונקבל אודות עצמינו להשתפר באופן מעשי על מי צעיר למחרת, ובזאת תוכנן ונבנה את אותם עצמינו לעומת דבר שובב וכדו’ מהלך, ככה נסתכל אחורה עם תום שנים או אולי לאחר מספר שנה ונראה שחיינו השתפרו לאין ערוך. ממחיר השוק חופשה אנחנו בצעד מי קטן. אז הדבר בני האדם הולכים לקנות הלילה עבור השינה?