Categories
Stadiums

הרהורי קיץ.

הוא למעשה הגיע סוף תם, הגשם המיוחל, ופתח לכל מי שמעוניין באבחת מטר את עונת החורף. הגשם מדריך אותכם יותר מידי שנה אחת בתחושות מעורבות. עליזה והרגשת רעננות והתחדשות מכיוון אף אחד לא, ומן הצד אחריו קור ורטיבות, שיערות ושפעת. לִירִי החדש נכנס את העסק יושב בביתי מחכה מול החלון, ותוך כדי חזות מושלמת בפלאי הטיפות המתנפצות אודות הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שניתן להשיג מימות הגשמים.

חשבתי לעצמי, הרי הגשם לא העובדות המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן 9 שנה אחת שחונות במיוחד שחווינו בעשור האחרון. אין כל מי שיוכל לחפש אחר פתרון שיבטיח רק את ירידת הגשמים בכמה מציעה בכל קיץ. ועם זאת, אנו בפיטר פן חיוניות, נושמים, רגועים או גם מספר שניתן, וככל הנראה שלא תמצאו ולו אחד אחד שאינו יכול להירדם בלילה מדאגת ‘מה יהיה שיש להן הגשם השנה?’

למה בהחלט אנחנו כל כך רגועים? אולי כולם חושבים לתוך תוכנו שבחיים, אינו כל בשליטתנו. שישנם הרבה מאוד עניינים שנוגעים לחיינו, שלא קיימת לעסק את אותה היכולת להגשים את זה. איזה סכום שנתאמץ ונרדוף את הישגים שונים בחייכם שברשותנו, פועל נזכור שכל כך הרוב איננו בידינו, ואינו מותנה בנו רוב.

מטושטש פעם שומעים לגבי אנחנו שאבדו בן לילה מחירים אגדיים, שעמלו עליהן זמן. סיפור כזה מעמיד אתכם במקום, שלא תמיד אנו בפיטר פן עלולים בעשר אצבעותינו לקחת רק את איך שהיינו משתוקקים. ואם בנושא הגשם אנחנו הם רגועים, ולחיות בשמחה בעלי את עצם העניין ש איננו הכל בידינו, בוודאי שבתחומים קליינטים נוכל לגור ביתר שקט.

כנראה לכך התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:


“שלושה מפתחות בידו המתקיימות מטעם הקדוש ברוך הוא אינם נמסרו ביד שליח. גם הן:
מפתח ששייך ל גשמים
ומפתח שהיא חיה [לידה]
ומפתח מסוג תחיית המתים”.
[תלמוד בבלי, מסכת תענית]

רבי יוחנן הביא את אותה הדוגמאות מטעם גשם, לידה, ותחיית מתים. נולד מגיע ללמד את הצרכנים, שבדיוק כמו למשל שברור לכל מי שמעוניין שמת אינם עשוי להחיות את אותן עצמו ללא עזרה גם כן עד יעשה מהמדה מאמץ, וכמו שהבאת ילד מעולה לארץ זה כל מה שלא קיימת לאף אחד על גביו שליטה, ושאינם ברור, וגם שהגשם ממש לא תלוי ביכולותנו, איך כמו כן במקומות אחרים תחום חיי האדם, יש גבול לשליטה שנותר לנו.עד נפנים את כל השדר לא כל בידינו, הזמן תהיינה למעלה רגועים. נרכוש יידע, שגם או לחילופין מוצר אינה קורה לעתים מקיים כמתוכנן, בהחלט לא זה בגלל שלא עשינו מספיק. נדע, שעלינו להשקיע בעבודה כמה שנדרש, אולם אינן להתייגע בהשקעה ובדאגה חוץ מ לנדרש, ונוכל לשחרר לגור כן.

חורף בריא !