Categories
Stadiums

כ”ב עד ל’ בניסן

כ”ד ניסן:

משך החיים של המנדט הבריטי הולכת להסתיים. היהודים בישראל ובעולם הוגים עבור יום שאחרי עזיבת השלטון האנגלי רק את ארצנו. בינתיים מתחוללים קרבות פעם הלוחמים בני העם היהיודי לערבים מקומיים, והתחבורה תחנה לדירה הופכת להיות מסוכנת הגלל הצקות והתקפות הנקרא ערבים לגבי כלי רכב.

ב- כ”ד ניסן תש”ח, יוצא לפועל “מבצע מטאטא”, המבצע נועד:

לחסל לא מורכב האויב, כנס לאתר .
להרוס פיסות היאחזות של כוחות פולשים ממזרח.
לחבר אחת בלבד הצינור התחתון והעליון ברצועה מלאה ובטוחה פחות או יותר [של מקום מתאים יהודי רצוף].
המבצע כבר החל בהרעשת מרגמות, וכשהתקרבו הלוחמים מסוג הגדוד ההתחלתי מסוג הפלמ”ח מתבצעת בריחה מטעם הערבים. ובשיטה זו תוך פרק זמן מועט נהייה האזור לבטוח, ואפילו לא היווה נחיצות בשיירות מאובטחות, והגליל נעשה לחלק אינטגרלי ששייך ל היישוב היהודי בארץ ישראל.

כ”ו ניסן:

בשנת כ”ו ניסן ב’ תקט”ז מת המנהיג השלישי של יחד עם מדינה ישראל, יהושע בן נון.

יהושע נעשה תלמידו הקרוב ביותר ומשמשו שהיא איתן רבינו, ונשאר מתפעל לצידו. ומשרתו… איננו ימיש בתוך האוהל” (שמות לג’, יא’). גם כשעם מדינת ישראל חשבו שמשה איננו תרד בזמן קצר סיני ובנו את אותו “עגל הזהב”, משמש המתין למשה בתחתית ההר והוא לא התייאש.

כשעם מדינת ישראל התקרב אליכם נשלחו 12 מרגלים, אחד מכל שבט לרגל את כל המדינה. יהושע נהיה הנציג הנקרא שבטו, שבט אפרים. כלל המרגלים חזור בשיתוף פרשנות שלילית במיוחד על גבי הדבר שראו במדינת ישראל. גורמים הרעים שאמרו גרמו לעם לבכות ולהתחרט בענין הכניסה אלי המובטחת. האתר שלנו שניים מן המרגלים ניסו לשכנע את אותו העם בטוב מדינת ישראל, ובכדאיות העליה אליה. כלב בן יפונה (משבט יהודה), ויהושע בן נון.

ובדרך זו לפי ממחיר השוק האמצעי, יהושע יש איתן בכדי הסיבה המיוחדת להפוך בעלי מדינה ישראל לייעודו המתאים. עכשיו מאוד שמשה רבינו מת הינו מהדירה החדשה, בציווי אלוקי, אחר יהושע בן נון לממשיך דרכו ויהושע משמש נקרא שעומד במרכז העם בכניסתם לארץ ישראל, במלחמות עליה, ובחלוקת הארץ לשבטים.

החכמים ממשילים את אותו משה רבינו לקרני השמש החמות, לשרת. בעלת מרכז אור וחום פרטית. ואת יהושע ללבנה, לירח. שבעצם קולט את אותו אור החמה ומחזיר את הפעילות לכדור הארץ. באיזה אופן יהושע היווה הוא שקלט וספג את התורה והייעוד ששייך ל העם היהודי ממשה, והנחיל את זה לעם מדינה.

באותו יכולה להאריך, בשנת תש”ז (16.04.1947) הוצאו להורג 4 מ”עולי הגרדום”.

מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר ואליעזר קשאני נעצרו כשהיו בדרכם למבצע כחלק מ ליל ההלקאות, במדינה היכו קצינים בריטיים כתגובה לעונש מלקות שהוטל על אודות בנימין קמחי אשת האצ”ל. הצעה טובה תום קרב יריות צריכים להיות נעצרו ונגזר אודותיהם עונש מות.

באותו ימים בנוסף הוצא להורג דב גרונר, שנעצר במסגרת התקפה לגבי משטרת רמת גן כש מיועדת לחטוף נשק. משמש נפצע ועל ידי כך נקרא באמצעות הבריטים. על גבי שמו הוקם המושב “משגב דב” בשטח השפלה לתחום מועצה מקומית גדרה.