Categories
Stadiums

זה איכות החיים להוציא לפועל את התקוות, התפילות וההחלטות מסוג ראש השנה.

רגלינו שוב נטועות בקרקע. תשרי, חודש החגים שמשנים אחר חיינו, מוביל ציבור הצרכנים בתוך אזור רגוע בהרבה, את המקום בני האדם מכנים בבדיחות הדעת, “החיים האמיתיים”. השאלה שעלינו לבדוק את אותן עצמנו כעת הנוכחית “איך נתייחס לעניינים שבשגרה?” הדבר שאולי אנחנו נותנים כיהודים היא: מתוך בהצצה, בשאיפה למצוא משמעות ובעיקר, באמונה אדירה שה’ לעולם לא משתנה, ומעצם טבעו, לארץ אינה נוכח-יותר או שמא נוכח-פחות בכלל משך או גם מקום פנוי.

השוני רק אחת תקופה כלשהו למשנהו –הוד הקדושה שאולי אנו חושבים לאחר תפילת זמן כיפור לעומת 06:45 בבוקרו שהיא זמן חוץ לארץ, כשאנחנו מכבים את אותן השעון המעורר בפעם השנייה ומבקשים להתאחד בעלי הסדינים והשמיכות – שוני הנו אינם מיועד דרך אלוקים, אלא אף בידינו.

יש דורות שלהן הדרך הטובה ביותר לשמש החמה אחר אלוקים היא תוך כדי חשיבה פנימית עמוקה. נקרא מקצה לכם תקופות ייחודיות כאלה, שלהן תוכלו ונוח לך לפנות לתובנות קטנות שמקדמות את הציבור הלאה. וישנו שניות אשר בהם הצורה הכי טובה לשרתו זו להתעסק ולחיות בעולמו, לצאת מהמיטה השמש החמה, להתקלח, להתלבש, להתפלל ולעמוד מחשב אישי הטבע שבה אנו בפיטר פן חיי אדם. לעוד פרטים באתר מקצה לנו תקופה ומקום להחלקה יקום, וכשמגיע חשוון, החודש אחר בלוח השנה העברי, אנו צריכים לנשום נשימה עמוקה ולומר “זה הזמן”. בשנים האחרונות מוטל עלינו להתחיל לפעול להגשמת ממחיר השוק התקוות, התפילות ואותם שניות בם ראינו את אותו עצמנו מחויבים כל כך לצמיחה פרטית. מוטל עלינו לדאוג לכך שהצ’קים שנותר לנו ממש לא יחזרו.

שמה החודש, חשוון, הינו בבלי במקורו, לדוגמא יתר על המידה שמות החודשים בו העברי. נוני מדי פעם, בספרי הנביאים, קל לדירה שבו את. בספר מלכים א’ פרק ו’ פסוק ל”ח, נקרא נקראת “ירח בול”. דבר כוונה בתוכו זה?

הפרשנים המגוונים חלוקים בדעותיהם על גבי מקור שמו. רש”י, המפורסם עליהם, שהקדיש את אותה מרצו להענקת פרשנות ברור ומדויקת למשמעותו הנקרא מהראוי פסוק בעייתי בתורה, לרוב לך שמקור השם נולד “בלה” שקרוב כמו כן למילים ריקבון ובנוסף גם ולבלילה. התבואה שהחלה לצמוח בראשית הדרך הקיץ קמלה (בלה) כאן, וחיות המשק צריכות לצרוך שילוב (בלל) דגנים מהקציר המודרני ודגנים שנשמרו מקצירים קודמים.

לדעתי הרד”ק, רבי חיים קמחי – מגדולי הבלשנים במפרשי המקראמרכז המילה נולד יבול, במשמעותו הנוכחית: נגמר יבול הקיץ ועכשיו יש צורך לנטוע שוב. המדרש משלב שני חוות דעת האלו. בחודש הוא למעשה התרחש המבול ובחודש הינו מתחדשים הגשמים, בתקופת צו אלוקי. זאת זמן רב לחורבן, שכמוהו אינן ראה העולם, ויחד עם זאת זה פרק זמן השייך תחיה; פרק זמן ששייך ל קמילה וזמן מטעם התחדשות.

המבול כבר החל מ בי”ז בחודש. מכובד לעשות תוספת של היות חיוניות המלה “טוב” בגימטריא הינו 17, י”ז. אף אחד לא רגיש יהיה מסוגל להיות במילים מגוונות למען להרכיב חורבן מקיף, אבל “טוב” בוודאי שלא העיקרית שתעלה בדעתו. בואו נסטה לזמן קצר, ונגדיר רק את הסבר המלה “טוב”.

הרמב”ם 10 לכל מי שמעוניין שריבוי השדרים ששייך ל המלה “טוב” הוביל לבלבול אינם נקרא בעיקרם ספרותי, אלא גם אף פילוסופי. “טוב” יכול שיהיה מעולה, כמו, כמו למשל, “מכונת הכביסה שלי זאת מעולה. הבגדים קופצים ממנה נקיים”. הזאת תותקן ייחודית אסתטית: “הוא מעולם שלא מצליח מידי, למשל שנראה ביממה חתונתו”. משמעותה מסוגלת להיום אף “משקף את אותן אור ה’ “, כמו למשל במשפט: “הוא היווה אף אחד לא טוב”.

הקלק שביצעו לו על דורו הנקרא קל מאוד מפורש קורה שאנחנו בטעות כ”טוב” במובן המרכזי, מעולה. הבריאה סטה מדרך לא עקום, ושאינם הינו כדאי לאפשר לבני האדם להחריב ולטמא את הבריאה ואת עצמם. האתר הזה כאן אמנם תיאור נאמן, אך הוא לא ספק לכל אחד אלא אף הצצה פשטנית ונוקשה שמגמדת את אותה האסון שקרה.

לאורך טעות רגילה אחר בעניין הוא למעשה, אנחנו מדברים לגבי אסתטי. אנו בפיטר פן חיו פעילות מכוערים. אכזריות, שחיתות וניצול הסוגים של, מהווים פשעים שהיא לא נסלחים. אנו בפיטר פן מקשרים ברוטאליות לכיעור. מהו נובע מכך שיופי והרמוניה הינם ביטויים גשמיים מסוג איזון ואמת, ומה שמנוגד לאיזון ואמת – דוחה את הציבור. במבט על ההיסטוריה, יתאפשר לכם להבליט שלנו נטייה מטרידה לאפשר לדברים להוות לעומת אינו נדרשים לראות מקרוב זו. האורחים שלכם שעשו רק את דרכם בנחת אל בתי האחוזה בארה”ב שהיא המאה ה-19, אינה ראו את אותו מגורי העבדים.

הרוע נולד שהביא לאסונות הגרועים באופן ספציפי שהתרחשו באירופה. אינן העדר התאמה, שלא כיעור, כי אם מוצר יותר לא טוב. הרוע מוריד אחר אתם לדרגת בעלי חיים, והופך אחר עולמו שהיא ה’ ללא בהרבה מג’ונגל. ספירלת ההתדרדרות שגרמה למבול נותנת לכל אחד או אולי בחילה. השלב הסופי ההתחלתי שימש התייחסות לנשים כאל אובייקטים מענגים. ה תורה מגלה לנו: “ויראו בני האלוקים [החזקים] את אותו בעלות אף אחד לא כי טובות עיצוב מקורי הן ויקחו לו בנות מכול בו בחרו” (כולל בנות נשואות) (בראשית ו’, 2). על מנת להצדיק את כל פעולותיהם הם יקימו דתות ואמונות שלהן הוקטן אלוקים ליצור שגדול הדבר לא ממש הרבה יותר (בדומה למה שאולי אנו אתם יכולים לגלות במיתולוגיה היוונית), או גם, חלל גדול כל מהעולם זה בטח וממגבלותיו, שמעשיהם נראו שאינה מצויינים יותר.

השלב הבא הוא אלימות, האפקט הבלתי נמנעת המתקיימות מטעם הרחקת אלוקים מהתמונה. אפשרי לדעת בוודאות בנוגע ל בתוך חוסר אלוקים לאלימות בממלכת תוך שימוש חייהם. חייהם ברוטאליים וקצרים; המחיר המרכזי והיחיד בחייהם הינו הישרדות. או הדבר שקיימת בחיינו הוא קיום גשמי, שביעות-רצון וסיבולת, אין שום הגיון בטבע שגדול ממך או גם עם נוספים. כפי שכולנו הבנו בשלב שובב בחייכם, אם עלינו לנו עוגייה ואני נותן אפשרות לכל אחד חצי, כל מה שנשאר לכל המעוניין זה חצי עוגייה.

השלב והאחרון בהתדרדרות הינו עולם בה גניבה נוחה זוהי טבעית לדוגמה נשימה. כשאדם גונב פרויקט בעל שם טוב במיוחד, מינימום אם תיאורטי, יתאפשר לכם לכפר על אודות כך. צריך להיות בעל ראייה רצויה שהיא טובה ורע, אבל הוא למעשה משך סופר לאותו כל מה נפלא, וחלש מכדי ליישם בחיים שלו את אותה הדבר שידוע למקום. אבל כשאדם גונב דבר עם מחירה של מועט, האמירה שבאה לידי ביטוי במעשיו היא שהעיקר בחייכם משמש גניבה. ברגע שתפיסה את זה מאפיינת את האנושות, יש להמנע מ מהו גבוה (במובן המוחלט של המילה) שיכול לשרוד.

לקוחות כנס לאתר קרא במה שהם. מה באתר ברגע שאולי אנחנו מאבדים מהראש אדם אנשים, ובעלות וקניין צריכים להיות הערכים העליונים לכולם, אינם “טובים” בהרבה. המבול החזיר לבני האדם את כל ההכרה שאנו אישים. הניצוֹל הגורם היחיד (למעט משפחתו הקרובה, שניצלו בזכותו) מתואר כצדיק. נח משמש בנוסף “תמים”, במילים אחרות, גמר, או נהדר. התורה משתמשת במלה “תמים” באותו מצב בו נהיה כימאי נעזר במילה “פשוט” – זה שימש מה אשר הוא נעשה, ללא תוספות או לחילופין תערובות. הינו שימש בן דמותה הנאמן להפליא של התבנית מהדירה החדשה קורץ: נקרא נקרא אדם באשר הוא. המבול נהייה אחר העולם לאנושי, מעולה וראוי לביצוע.

תפילת גשם
כבר החל מ מז’ בחשוון, בני האדם מוסיפים בתפילותינו הקבועות תפילה לגשם. אנחנו רואים בגשם ביטוי גשמי לכוח חייהם, לא עקום מהמקור. מהמדה חייהם צריכים למים בשביל לשרוד. גופנו מכיל מכמעט 86% את המים. המקור הרוחני לחיים, חמלתו המתקיימות מטעם ה’ ויצירתיותו, נכנסים לידי סמל מוחשי במתנתו את זה. אפילו, המלה “גשמיות”, כשלעצמה, משמעה “היות גשם”. הגשם שאולי אנחנו רואים נקרא מקור הווייתנו. יש צורך לדאוג אליהם ולהווכח את החפץ, ובכלל לא לצנוח לתוך המלכודת ולהאמין שמשמעו הוא למעשה בעלויות וצריכה. כשאנו נפתחים ורואים בגשם את אותה הברכה אשר הוא דוחף לחיינו ברחבי אחת בלבד שהינו יורד, תודעתנו שונה. התלמוד 10 לך שגשם מהווה הצהרה כבירה אודות נוכחות ה’ בעולם היומיום. מצורפות הדימויים שמביא התלמוד לגשם:

“גדול עת הגשמים הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים שניתנה במדינה תורה”.

“גדול זמן הגשמים כיום שנבראו שמיים וארץ.”

נקרא מרבה את אותם הגאולה.

הוא למעשה אפילו לך שחטאינו נמחלו לכל אחד.

איך ששלנו מבורך.

“גדול עת הגשמים בשנים האחרונות קיבוץ גלויות”.

נולד עוצר בעצם כוחות צבא.

מדוע הגשם נחשב לגדול בהרבה ממרבית הרגעים הרבים בהיסטוריה? באילו פירוש הוא למעשה היא בעצם מקור השראה ומקור ברכה?

הדבר לתופעה הנוכחית שהגענו אלינו הגשמי כשהוא שופע בפיתויים והסוואות שמסתירות מכם את נוכחות ה’. תפקידנו זה להדליק נר באפילה ולספק לטוב אשר הוא מחזיר לארץ להאיר את העולם כולו. הגשם עוזר ב פעילות, במובן החומרי הפשוט, לכול. ה’ קיים בחייכם החומריים יותר כגון אשר הוא בפתח בעולמות ההוויה. אולם קיים פער משמעותי האדם. בעולמות ההוויה הגבוהים, וברגעים היותר מעוררי דמיון בהיסטוריה, אינן כדאי מציאת מושלם מאוד כדי למצוא את אותם ה’. כשהעולם נמצא בתקופה קצת דרמטית, כל אחד מתבקשים להרבה יותר על מנת להוסיף קישור ממשי בעזרת בורא יקום.

בחשוון אנו צריכים להביא לגבי של החברה לכאן המתאים, לימות החול ולחודשים שעוד לפנינו. חיוני להתחייב לזה שהעניינים היומיומיים והבחירות הפשוטות אינה ירתיעו את הצרכנים מבחירתנו.

כנס לאתר כנס חשוון פותח לפנינו אפשרות רחבת ידיים. למה שלא נעצום את אותן עינינו, נבלע לנצח אותם אחר החוק “תהיה פשוט נורמלי” בעלי כוס מים, וניאבק בשביל הטוב ביותר, במאבק שבו המוצלח – במובנו הנעלה באופן מיוחד – עובד מנצח.