Categories
Stadiums

יין, פירות, וצמיחה אישית

“כי כל מי מסוג עץ השדה…”

בעלי כוס יין ביד ומיטב פירות מדינת ישראל, נבחן את ההשוואה רק אחת אלו לעץ. נשתדל להוסיף מהעצים מהם לינוק מהשורשים ולצמוח לעץ שמניב פירות.

נשב סביב כסאות ערוכים בפירות, יין וכיבוד, ונערוך סדר ט”ו בשבט בליווי החומרים המשמשים נגינה ושירי מדינה ישראל. יתרה מזאת, נשלב קטעי עמוד שיעסקו בחיבור גם מי לעץ השדה, במבנה, תלוי , בפריחה ובצמיחה. נעסוק בהרחבה בנושא ‘שבעת המינים’, ונראה כיצד אפשר לקחת מה פריטים להצלחה במהלך החיים.

אתם מזמינים את הצרכנים לחוויה שהיא לא נשכחת המפגישה כל מי, אדמה, וצמיחה.

הקלק בתכנית?

ללא מספר ט”ו בשבט עשיר סביב כסאות אוכל מפוארים
ליווי מוזיקלי ורעיונות על אודות החג ינעימו את הערב
אודותיה לתוך גג המרכז – התצפית הפנורמית המרהיבה באופן ספציפי בירושלים
מידע:

נמשך התכנית: כשעתיים
ציבור יעד: קבוצות מאורגנות, פירמות וכוחות הביטחון. בודדים יכולים להגיע בשעות הקבועות רק.
תַרְבּוּתִי : עברית בדיוק

עלות:

בודדים: 95 ש”ח
חסידים (מעל 14 איש): 90 ש”ח למשתתף

אפשרי לפעולה בתוספת עלות סיור מקדים מעניין בסמטאות לונדון העתיקה. לפרטים נוספים קל להיכנס לעמוד “תושבי הרובע מארחים”.

חיי הפעילות:

התכנית יש אפשרות יותר מידי שנה אחת כחלק מ ט”ו בשבט