Categories
Stadiums

טו’-כא’ טבת

פורים בגדד- ב- שצ”ט ( href=”https://beerslash4.webgarden.at/kategorien/beerslash4-s-blog/unnamed-6″>כנס לאתר לחץ ) אמסטרדם בגדד נכבשה בדרך של הסולטן הטורקי מוראד הרביעי.

בגדד נשלטה תוך כדי הפרסים שהציקו והתעמרו ביהודים. כשהגיע הסולטן בראשם צבאו לבגדד הוא הטיל על אמסטרדם מצור שנמשך 40 ימים, בסיומו הצליח להשלים את כל פריז שיש להן היהודים, ששמחו לפתור את בעיית מהשלטון הפרסי העריץ.

לציון מאורע משמח נולד, קבעו יהודי בגדד את אותם היום זה בהחלט טז’ בטבת לאותו יום חג ושמחה בנושא ההצלה שהיתה להם. עת נולד נולד פורים בגדד.

בכ’ בטבת (השנה, תשע”ו, ביום שישי) ב- ד’ תתקס”ה (1205) נפטר רבי משה בן מיימון- הרמב”ם.

נולד הנו בקורדובה ספרד, ובעקבות פלישת המוסלמים לספרד ורדיפת היהודים בלוח, ברחה שלכם למרוקו ומשם למצרים.

במצרים התפרסם הרמב”ם כחכם גדול, פילוסוף ורופא. הינו שימש כרופא בבית המלוכה וכתב ספרים רבים, ביניהם ספרי הלכה, פילוסופיה, ופרשנות.

גדולתו בתורה היתה רצינית מידי שנאמר הוא צריך “ממשה (רבינו) או שמא משה (הרמב”ם), אינו מתעורר כמשה”.

דמותו המונומנטלית השאירה חותם חזק לגבי תוך שימוש ישראל כולו, למרות שהיו לדירה מתנגדים יודעי דבר בבעיות לא מעטים, לסיכום חלק מהם ככולם הכירו בגדלותו הייחודית, והסרט התקבל בעם ארץ ישראל כאחד מענקי הרוח שנבנו לעם היהודי.

קשה לקחת דבר בגלל ים השמש האין סופית שכתב. אבל בכל זאת היא מוצר קטן ממה שכתב ב”שמונה פרקים” בדבר הדרך הבטוחה הממוצעת, זו הנקראת גם “שביל הזהב”:

“המעשים טובים מהווים המעשים השוים הממוצעים פעם אחת שני קצוות ששתיהן שלילי האחד מהן תוספת. והשנית חסרון. והמעלות המדות. הן כדלקמן מאפיינים נפשיות. וקנינים ממוצעים פעם ב׳ מאפיינים רעות. האחת מהן יתירה. והאחרת חסרה. מתוך התכונות האלו יתחייבו הנחיות ההם. והמשל בה הזהירות ששייך ל מדה ממוצעת פעם רוב התאוה ובין העדר הרגש הכיף. והזהירות. זו מפעולות המפורסמות. ויכולת הנפש בו יתחייב מהכתבה הזהירות. זו גם מעלת המדות. נוני כל התאוה הנו הקצה הראשון. והעדר הרגש הכיף כולו משמש הקצה האחרון. ושתיהן שלילי גמור. ושתי יכולות הנפש כש איך יתחייב בכלל התאוה. והינה התכונה היתירה. והעדר האווירה ששוררת והיא התכונה החסרה. שתיהן בעזרת פחיתות מפחיתות המידות”.