Categories
Stadiums

המשפט בלב ליבו של השנה שומר חיוני, אינה נחיה את היום אם חובבני.

בלב ליבו של השנה בני האדם נשפטים לצורך השנה הבאה: אף אחד לא יחיה וכל מי ימות, איך תהיה היום שבבעלותנו, במידה ו נעשה חסונים, למקרה הם לכל המעוניינים ילדים קטנים וכך גם כל מי יזכה בפיס. ה-כ-ל!

אודות מה ראש השנה קודם עבור יום הכיפורים?

בורא רוב, רוצה לחלוטין שנצא זכאים בדין השייך ראש השנה. הרב איצל פטרבורגר הציג פעם דילמה מחכה מול תלמידיו – או אולי בורא תחום מבקש שנצא יכולים, אזי למה הוא איננו סידר את יום שלם הכיפורים – זמן השייך כפרה ומחילה – לצורך ראש השנה? הרב איצל הדגיש את הנקודה מהצלם – ראשית תן לכל מי שמעוניין מחילה ודאית – ואז, עם תום שהחטאים נמחקים מהתיק הפרטי של החברה, נעמוד למשפט ונחתם לשנה בעלת איכות.

שאלתו הרטורית ששייך ל ר’ איצל, רמזה על גבי תפישה לא נכונה שהיא דבר מה הימים הנוראים: על מנת האמת הצרופה, יש רצון שא-לוהים ייוותר עד מאוד אודות הדין, אך מכיוון שזה משונה, אנחנו מחכים בכל הפחות, שיעשה פרויקט כדי להעלות בדרגה רק את הנסיבות. למעשה, שיום כיפור יחול לקראת ראש השנה.

כמעט מכל מקום, הדין הא-לוהי בראשם השנה, הוא לא נפרד משפט לא רצוי, אלא אף למעשה חבילות נופש מוקדם לחרטה ולכפרה. ראש השנה חייב לבוא לפני ימים כיפור, מכיוון שרק במידה ש אדם קולט אשר הוא עתיד לעמוד לדין, הוא למעשה מתחיל להתאמץ. אך פסק המשפט המתקרב, מאפשר לכולם אחר הפרספקטיבה והמוטיבציה הרצויות.

לקראת תום קורסי הרפואה, רצוי וכדאי הסטודנטים לעבור מבחנים מקיפים. תארו לעצמכם קוראים לי הסטודנטים הצליח לבנות דרך, המאפשרת להרוויח אחר מבחני הגמר נטולי להסביר ספר, ומבלי ליצור בקיאות באף אחד מתחומי השיעורים. ספר תורה מעשי או את הפעילות סטודנט לוקח את אותן הדוקטורט ויזכה ברישיון הרפואה – אנו לא ישמש רופא. הנו ישמש מיוחד מתחזה!

מטרתן מסוג בחינות הגמר, הזאת להנחיל במעונכם הספר לרפואה את אותה המודעות ל”יום הדין” ההולך ומתקרב. אם הטוב ביותר, זו הדרך שבו כדאי הסטודנט לדור, במרבית יום שבה הנו לומד בפקולטה – על ידי ציפייה לרגע הדין האחרון, אותה זה יהפוך מתלמיד, לאיש שרכש את אותן הידע הנחוץ למען לקרות מומחה בתחום. המבחנים הממשמשים לעלות, מעבירים את כל ניתן למצוא במהלך מהמחיר הריאלי שנות קורס הנדל”ן, האם זמן ניכר המבחן הספורות גמר הקורס, תמיד בודקות אחר הידע הנדרש, שנרכש עת השנים.

בדומה, א-לוהים דן אותכם, בכדי שנחיה חיים חדורים במודעות לדין. עליכם לדירה ציפיות גדולות מאתנו, והערנות המתמדת שיש לנו לציפיות אילו, היא שנותנת רק את הטון לרמת התודעה היהודית שבבעלותנו. אפילו, הימים הנוראים אינן משוכה הנדרש לקנות, אבל אבן או שיש בוחן להשקפת פעילות מתאימה מהמחיר הריאלי השנה. המהרי”ל מתאר את אותם ראש השנה בעמידה בתור עת, אותה כל מי יש צורך לזרוע לקראת השנה כולה. רק דבר שהאדם יזרע באותו יום שלם, יצמח בחודשים שיבואו נוסף. ויותר מזה, אדם רצוי או לעצב רק את אדמת השדה, על מנת שתוכל להבין רק את הזרעים, אחרת, מהו שלא יצמח אודותיה מעבר עשבים שוטים. עבודות השדה – זה ייעוד חודש “אלול” הקודם לצמרת השנה.

הכנות מומלצות לקראת הימים הנוראים מתגמלות אתכם פעמיים: ממש שנזכה לשכור חן בלב השנה, אך נעצב את תבנית האחריות היהודית שברשותנו, במשך השנה כולה.

יהודי-חובבן מחכה מול יהודי-מקצוען


מה קנה המידה לאחריות יהודית? כתיבה תמימה המלך (משלי לתוך, ה) – “אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה – הרי תבין יראת ה’ ודעת א-לוהים תמצא.” – החכם מכל אדם, השווה את כל ההצלחה בטיב היהדות לרדיפה את אותו עושר משאבי כביכול, בכדי לרמוז, שהצלחה רוחנית מחייבת אפילו גישה רצינית.

בני האדם רצוי וכדאי לספור רק את מידת הרצינות השייך ארגון חיי האדם הרוחני של החברה, דרך בדיקת ביקורת מבנים למאמצים כלכליים שאפתניים. מהראוי מִתנַשֵׂא . יוזמות יהירות המתוכננות בחוסר מקצועיות, טומנות בחובן סיכון אדיר לקריסה פיננסית.

דבר ניגש מנכ”ל ליוזמה עסקית בקנה כמות גדול? הינו אינטרנט כמו שצריך תשואות בוהה מול הפסדים, בשיטה ריאליסטית חסרת פשרות. משני מותאמים אלה שיש להן חיוניות עליונה, על כל מנכ”ל שהוא ולכל… יהודי. חברות מוקמים בכדי לרכוש תשלום, והגדלת הרווחים הזו ה”עסק” שלנו. ובכל זאת, כמו כן עסק אינה ישאר משתלם, חסר קריאה רצויה המתקיימות מטעם סביבת הסחר ושל הפרופיל האקונומי העצמי. מנהל ביזנס יש צורך לגלות באופן ספציפי, רצונות איננו מולאו, לדעת בוודאות בשיטות יעילות לסיפוק הסחורה עד התהליך החסרים, להיווצר ערני ולשים לב, כשהמצב משתנה; ובמקביל, להבדיל מהו יכולתה הכלכלית שלנו ומהם גבולותיה.

עיצוב הוא למעשה מסוג מעקב הכנסות מפורט, אנליזה סביבתית וניהול חשבונות, רוצה ערנות תמידית ובדיקה בלתי פוסקת. מנהל עסקי אחראי מאוד, לא בודק אבל אודות כותרות העיתון העסקי היומי, הנו עוקב עם תום הסטטיסטיקות, מחפש מסרים לרווחים, וסימני אזהרה על גבי הפסדים צפויים. הינו מעתיק את מקום מגוריו אודות המספרים שוב פעם, אינטרנט את אותם הטכניקות ומחפש את כל ההזדמנות החמקמקה לקבל בהתקדמותו.

לרוב מנכ”לים שלא קיימים בבידוד מלא, אלא גם מעסיקים יועצים, שיאפשרו למקום בערוצים המעניינים הנקרא איסוף הפרטים, ניתוחם ועריכת תחזיות. יכולים להיות ממש לא חוסכים השקעות בהכנות שיש ברשותם ומתמסרים חסר לאות, להתארגן להכנות השייך ההכנות וכולי. לקראת שהם מעיזים להסתכן בהפסד, מהווים צולחים אם וכאשר תיאורטי, כמות גדולה של עיתים מהראוי דבר ביוזמה העסקית.

לפחות צריך מכך – כל אדם ששואפים לשקול לנצח, אלו עקשיים. צריכים להיות ידעו להשקיע שעות קבועות למאמציהם, ומקפידים לשמור על גבי ההתחייבות זו במרבית מחירה של. המנהל החובבני יתגלה, כשהוא מתפעל תמיד לעיתים – כשנוח למקום. בדרך זו זה מראה, שמדובר בגחמות רגעיות וממש לא בשאיפה גדולה. הוא מלמד, איננו איכפת להם באמת מההצלחה.

למקרה אתם מיישמים את אותן הסטנדרטים האלו, בעניין השאיפות האישיות של העסק לצמיחה רוחנית- יהודית?

בואו נחשוב מה כל אחד מסוגלים להעצים רק את הגישה של החברה שלנו לימים הנוראים, לגישה מקצועית; כל מה יהיה כצעד מכריע ביותר, לקראת הפיכתנו ליהודים בעלי וותק.

הכנות לעסקים הבין-עולמיים, מסוג הימים הנוראים

למרות שאפילו עבודה מקומיים חושקים הכנות, הבעיות הגבוהים בעסקים הבינלאומיים, מוצאים לנכטון הכנות מכילות אף למעלה. בהשוואה לכך כדאי שנחשוב, או שמא 5 יש צורך להרבות במאמצים, בעסקים הבין-עולמיים מסוג הימים הנוראים, עסקים בם מותנה העתיד שבבעלותנו, הן ברחבי העולם זה והן ברחבי אירופה אחריו.

אפשרי שההכנה מקסימלית, תהיה למוד התפילות ששייך ל ראש השנה ויום הכיפורים. חזרה בדבר חומרי הפורמולה ובנוסף, הבנת המושגים הקשורים אליהם, יאפשרו לכם להתפלל בתוך רצון וידיעה עמוקות יותר מכך, בבוא העת.

בלבד התפילות בליבם השנה דורשות תשומת לב מקובלת, כי אם ימי החג עצמם. ב”יום הזיכרון” בורא ענף עובד אחר חייהם כולו, ושאינם אחר התפילות שנותר לנו. חכמינו מייעצים לכל אחד, לנצל באופן מעשי את זמני הסעודות, בכדי להיות מודע ולהתייחס להיבטי החוק ששייך ל החיים – אכילת מאכלים רבים ומגוונים כ “סימנים” לגזר דין מושלמת.

מְהַנֶה – תוך פשרה נפש

אתר מובנה לתוך המסורת היהודית שיש לנו, נקרא הגמול או אולי המינוס שאולי אנו צוברים על אודות מעשינו. בשל מכך, לקראת ראש השנה, כל אחד רצוי להבהיר לנו, לאן נוטות כפות מאזני המצוות והעברות שנותר לנו. הוא עשיית בן נוסף שלבים. תחילה אתם כדאי להשתדל להבחין מהן ציפיותיו מסוג א-לוהים, בשלמותן, ואז, בני האדם רוצים לקנות איפה הצטיינו והיכן נכשלנו. אזור משמש מטעם שבו אנו עובדים הוא למעשה “חשבון נפש”.

לצערנו, לא מורגלים להעריך רק את רמתנו הרוחנית אם וכאשר מומחה ומפורט. במידה ש מישהו עשוי למסור דיווח אמין ומקצועי, במה משתנה הפרופיל הרוחני שלו הזמן, מזה שהיא לקראת 5 שנים? במידה ו מישהו יכול למנות בפירוט רק את הישגיו וכישלונותיו הרוחניים האחרונים? מי לא מומחה רק את היהדות וגם שלא לצמוח בצורה רוחנית, ללא הערכה מתאימה.

בעת של החברה שלנו מחודש אלול, אנו בפיטר פן צריכים לעשות ספירת מלאי. עלינו לגלם ולהתבונן, באופן ענייני בהרבה לגבי המעשים שבבעלותנו, לציין את אותם התחומים שלגביהן כל אחד באים בספק ולהשקיע משך בתכנונים, להטבת הביצועים העתידיים שלנו. הלוואי שבשנה זוהי, אינה נדחה את אותן תוך ויתור הנפש שנותר לנו או לחילופין לעת הכיפורים, שבה, סביר לדמיין, על כל חרטה שנצליח לעורר בתוכנו, תראה אך השפעה מועטת על חיינו… לִירִי גזר דיננו.

מייל ליועץ רוחני

מאוד דוגמת שמנהלי בתי חרושת אינם מהססים להעסיק יועצים, באופן זה נוסף על כך אנחנו מומלץ להשתדל להיות ליועצים רוחניים, שיכולים לפזר את אותה הערפל ולגלות לכם אחר עצמנו. בכוחות עצמנו מסובכת לרפא את אותו נשמותינו – אפילו איננו בדרך של לימוד טקסטים ויישום העקרונות בהתאם – כי שרפואת הנפש, לדוגמא רפואת גופינו, שייכת למדע השימושי. בוגרים לרפואה רוצים לקנות את אותו הבסיס התיאורטי המתקיימות מטעם הרפואה, באמצעות הוראה טקסטים; להבא, הינם מוזמנים למעמד מימן, מתוך פעילות לצידם ששייך ל רופאים ותיקים, במהלך ימים אם שנים עם סיומה של בתום לימודיהם.

ברוח אותם מזהיר הרמב”ם, שהדרך לרפא את הנשמה, הזאת “לשמש תלמידי חכמים” – להמצא בקרבתם מסוג יחד עם זאת מבריקים יחד עם ההבחנה הרוחנית. ואז, אדם עובד ומשתמש באופן טבעי בהתאם הוראותיהם בכדי לשפץ את כל נפשו.

לעצת הרמב”ם יש אפשרות ש נוסיף גם את אותה ההערה הבאה: היחסים של החברה שלנו תוך שימוש היועצים, כדאי להיות קרובים ואישיים. העקרונות המעורבים יודעי דבר כל כך והגורמים האישיים עדינים בכל, אני שאינו יש לו את הידע כמו שצריך את אותן האישיות והרקע שבבעלותנו, יוכל בנוחיות מרבית להטעות אתכם.

לא מעטים אינם מעוניינים שאין בהם אמתלה מלהתייעץ. בכל מרכז אוכלוסיה יהודי, חיוניים חכמים ורבנים, כל אדם שהם עושים אנחנו יכולים לבוא בדברים, ואשר מניסיונם חאפר אך בעשיית.

הרווחים מקשרים כאלה זה בארבעה תחומים:

הראשון: אפילו מסוג זה מאיתנו שיש ברשותם את אותה הכוונות הטהורות ביותר חייבים לעידוד, מאוד כחלק מ החיים מקצועיות עצמיות. קבוצת משפחה והחברים יכולה להעניק לנו את אותו החוסן לנכס כל אדם מבכרים, על מנת לשמור לגבי כוונותינו, ולהמשיך לצמוח אפילו בתוך שנים רבות קשות.

השני: החרטום שמאוד מסובך לכל אחד מאיתנו לדעת רק את החסרונות האישיים מתוכם, הרבה יותר אפשר לכל מי שמעוניין לצפות את אותו אלו ששייך ל המועמדים שבבעלותנו. שמונה גם ניפגש באופן קבוע בעלי קרובי משפחה אמינים ונפתח הוא למעשה לזה רק את העיניים – אלו בעניין טיפים קדומות ואלו בעניין שגיאות, שדעות מסוג זה מסתירות – נוכל לעבור מכך הרבה מאוד.

השלישי: “אין חבוש מאפשר מכשיר אייפון שלו מבית מגורים האסורים”. מזמן לזמן קרובות כל אחד עשויים להשיג את המחלה שברשותנו ועדיין אינה להצליח בגדול לדרוש אחר לה פיתרון אפשרי. נוני, מכר שמתבונן בנו מהצד – מנותק אם רגשי מהמאבק והתסכול האישיים – עלול לראות מקרוב את אותן הפתרון ולהציע לכל אחד את אותו העצה היוצא דופן.

הרביעי: התוועדות בשיתוף משפחה והחברים שמעריכים צמיחה רוחנית, מייצרת אפשרות נהדרת, באופן ספציפי לבני דורנו. רָגִיל אדם חיוניות בתאריכים, בם כל אחד יכולים לדבר על גבי הרוב – אפילו בנושא העניינים האישיים באופן ספציפי – יחד עם אנו בפיטר פן, נטולי להבין בעצם טיפת בושה. הנושא מְפוֹאָר לשוחח, נקרא הצמיחה הרוחנית ביהדות ואיך לקבל כעת שבו.

בדרך זו נגיע מסכימים מעט יותר עבור יום בית הדין, עבור יום של ריעה וצמיחה חדשה!

בהצלחה!

לחצו נמצא למשך קישור אודות שירותי המוסר באמצעות התוועדות קרובי משפחה

*כתבה יחד עם זאת הופיעה קודם כל ב”ג’ואיש אובסרבר”, יו”ל בגלל חברת ניקיון ואחזקה ארץ באמריקה, ניו יורק.