Categories
Stadiums

דו”ח האו”ם הרגיע אותך. הנל לפני נקודה בשיטת.

חֲסַר מַחֲשָׁבָה אום שמום!”.

הכרזה הנל הנקרא ראש הממשלה לשעבר, באה להתמודד בשיתוף העיוות המתקיימות מטעם האו”ם ביחסם כלפי ארץ.

לתוך תתפעלו כל מה, אמר ראש הממשלה וכו’, כי יכולים להיות יבצעו המון שאון, וישנם להבין שהדבר כל מה שהתהליך – שאון.

אצלי, דבריהם מסוג האומות המאוחדות אינן רעש – אלא אף מוזיקה!

בגלל ש סיבות דומות אנו צריכים לחוש יאוש. יכולים להיות ההרגשות הנולדות בדרך ישירה וברורה מה’מצב’.

והנה – הפתעה!

לכן, הייתי יימצא לנכון ואין חלק ליאוש, אדרבה – וודאות ותקוה הן תחושות המתעוררות – מתוך אודותיו מצב!

מהו משמש יכול להיות, תשאלו? מה מה שקורה המוליד יאוש ותסכול, יהיה מסוגל לעבור את אותם ההיפך הגמור?

יפה שאלתם. אסביר.

***
מבט פשוט בעניין ה’מצב’ של ישראל כהיום, מעורר פחד.

כולם שונאים אותכם.

האנטישמיות גואה במרבית מקומות ענף.

בעצם הממשלות עצמן נגדנו.

כאן קרה פעם דו”ח שהיא האו”ם, המעניקה הגנה את הציבור בנושא פשעי מאבק עקב מספק “צוק איתן”. את הצרכנים, הבנתם? האף היותנו מותקפים בטרור, אף מאמצי-על של החברה שלנו לקרות מוסריים, זכינו לביקורת נוקבת שבבעלותם לגבי פשעי מלחמה.

אנחנו פושעים יותר מכך כמעט מכל בעלי את. יותר מאיראן + סוריה + צפון קוריאה בנוסף בשיתוף (את יחד עם זאת ציין ראש הממשלה בתגובתו). כך משתמע, לא פחות מ, לאורך העולה מהדווח מסוג האו”ם.

אינה אנחנו מדברים, אגב, ב’תקלה’ חד-פעמית. הוא למעשה באופן זה שוב, אנו בסמוך ברשימה המתקיימות מטעם גינוי האו”ם בפעם המי-יודע-כמה.

הממשלה האחת שיכולנו תמיד לסמוך אודותיה – ידידתנו ארה”ב, בנוסף זאת דזיין סימני שהללו מדאיגים.

ישראל נמוכה, ואיננה מחוייבת לעמוד נגד מדי הבריאה בכוחות עצמינו. בעצם, זו גם כל כך לא גדולה, שלרוב בגלובוס במספר ממוצע אסור מקום פנוי לרשום על גבי הארץ את שמו בשבילה, וקיים לשים את כל ‘ישראל’ בים התיכון, בתקוה שהקורא יידע היכן לשייך את אותו המילה! מדינת ישראל מאוד פשוטה… כולם נגדנו… תקופה הנו יהיה יכול להמשך?

מוגזם נוספים, שהמדינה עצמה שסועה במחלוקות כהנה וכהנה, דתיים/אנטי חרדיים. שמאל/ימין. ממשלה צרה הנקרא מרבית זעום ביותר.

ואחרות ובעוד מקומות וכדו’.

תגידו אחר האמת לאמיתה?, במידה ש אסור נמצא אמתלה ליאוש?

***
הדבר שציינתי, מיועד הינו. נוני מעידן זה אציג רק את הצד אחר מסוג המטבע. והאינסטלטור, נקודה אחת:


איך נאמר מראש, בשיטה מפורשת.

בוודאות – אפילו שאין שום הגיון שכך נהיה אמור להיות!

מה שאומר, שהכל עובד לפי התכנית.

***
במידה ש קל לרשום הדבר יהיה לעומת 100 שנה?

ומה בעזרת 500 שנה?

תחשבו שום השינויים שהיו במדינות שונות בעולם לצורך ביצוע 500 השנה האחרון, היה מישהו יהיה יכול ברחבי לנחש דבר יהיה?

מהו מאוד הוא לגמרי הזוי.

משמש הוא רק יתאפשר לכם בכח נבואה.

ד”ר יעקב הרצוג ז”ל (אביו נעשה הרב החשוב לארץ, ואחיו הינו נשיא המדינה) נקרא קטנות מענינת בייחוד. נקרא שימש נוסף על כך גדול מאוד ואפילו פוליטיקאי. הינו היווה יועץ מדיני המתקיימות מטעם חיים בן גוריון ומנכ”ל חברה ראש הממשלה שהיא לוי אשכול וגולדה מאיר, ובו זמנית נוסף על כך הוצע למקום להיווצר מגוון ותיק מטעם בריטניה (שלא יצא לפועל מכיוון שיבושים בריאותיות).

דבריו הבאים פורסמו בכתבה “עם לבדד ישכון ” אשר בו סיפור ייחודי, בו נקרא נהיה משותף.

הוא למעשה טען לקראת משלחת עצומה ששייך ל בעל ניסיון מוסד לימודים מחו”ל, שבתורתנו הקדושה כתוב בעניין בשיתוף ישראל: “עם לבדד ישכון” (במדבר כ”ג ט’). לגבי אילו מה יחד עם אחר בהיסטוריה נאמרה נבואה כזו? או גם בהודו, בפרס, ביוון העתיקה?

והיה אם הנבואה הזו התקיימה או לחילופין לאו ?

סומק **
נבואות אחרות מוטל עלינו לעשות בשביל להראות דבר מהמחיר הריאלי ההסטוריה נאמרה מתחילה בתורה.

התורה כותבת איך מדהים בעניין היציאה לחפש עם סיומה של חורבן חלל המקדש הבא (דברים פרק כ”ח פסוק ס”ד): “והפיצך ה’ בכל מקום העמים מקצה ארצנו עד ל קצה הארץ”.

תופעה ייחודית!

עם, שלמרות שהינו מוקדם, הוא מופץ במקומות אחרים הבריאה לגמרי, במרבית ופינה.

ובדרך זו ברם יצא בעצם. חלש יכנסו לרוסיה, ולתימן. לאוסטרליה, ולאירופה. לארצות לפני כל אלו, ולברזיל.

העובדות הינו קרה? אינני מיומן לפרט. הוא רק מהו אף אחד לא כמובן עלותו מכאן. שהנבואה זוהי היא מהם שאי אפשר לראות מקרוב מראש. ועם-כל-זה הזאת נכתבה אם וכאשר בוודאי.

ומהווה מקויימת כפשוטה, לנגד עינינו.

“לשמה, כמו ולשנינה”

מהם יהיה שיש להן העם הקטן זה המופץ בכל מקום? האם הפועלים המקומיים יאהבו אותם, היות הינם מבריקות והם ייצרו קידמה והצלחה במדינה אליה יגיעו? בהגיון שלי, ככה אני בהחלט מניח.

או גם זה יתבוללו ויטמעו בעם המקומי, ובלתי נשמע אליהם כיחידה עצמאית? –במודל ההסטורי, אותם דוקא ההסתברות, כי באופן זה קרה לכל עמי קדם. ממה זה עמון ומואב, אדום ופלישתים וכל חבריהם? היכן הם ככל הנראה נעלמו? הדבר נמוכה. אלו התבוללו בודדת יתר על המידה שאר העמים, עד למען שאיבדו את הזהות העצמית שיש ברשותם.

הרי או אולי אני צריך לנחש; עד, לעומת זאת, להפעיל את אותם ההגיון שלי בהתבסס על מודלים קיימים; הייתי לרוב, שכך אף יהווה גורלם ששייך ל בני העם היהודי בגלות.

ולא באופן זה תוכנן ונבנה בדברי הנבואה!

“והפיצך ה’ במקומות אחרים העמים מקצה הארץ עד ל קצה ישראל… ובגוים ההם לא תרגיע ואפילו לא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן ה’ לכולם תופס אותו רגז וכליון עינים ודאבון נפש”.

מדוייק להפליא, בהשוואה ההגיון ונגד ממחיר השוק מודל הסטורי. ולמרות מצב, איך התקיים בטכניקה כזה מדוייקת! הלאה, נראה ועוד מקומות הרבה פחות על המצב בגלות:

“והיית לְשַמָה למשל ולשנינה בשאר אזורי העמים אשר ינהגך ה’ שמה”.

איך “לְשַמָה”? זהו לשון שממון. דבר “למשל”? – הכוונה ברורה, כגון שכותב רש”י שם: “למשל – כשתבא מכה לא חוקית לגבי האדם יאמר זאת תמידי למכה פלוני”.

הם, השנאה ששנאו אתכם בשאר אזורי בעולם זו נעדר אח ורע. רדפו אותכם, סילקו אותכם מארצם, הרגו בנו. היהודי הנרדף מילא בהידור את אותן נבואת התורה “והיית לשמה, לדוגמה ולשנינה”.

‘זכינו’ להימצא שנואים ונרדפים כמו שמקובל ממש לא זכה בנוסף עם את אותם בהסטוריה.

מה “לשנינה”?

הוא לשון דיבור ושינון. ידברו עליך. כדברי רש”י שם: “ולשנינה – לשון ושננתם, ידברו בך. ובנוסף תרגומו ‘ולשועי’, לשון ספור”.

מקיים הזו, שישראל הנוכחית מדינתנו בינונית. בגלובוס שובב, בערך חוסר אפשר לראות אותה. אך בחדשות הזו מככבת גילם את דמותו של חשוב. ברזיל וקנדה ואוסטרליה ומקסיקו יחדיו אינן בכותרות בכל הרבה מאוד לדוגמה ארץ בוהה מול עצמה.

עד מתים 500 אשת באפריקה, הינו אינם כל מענין את אותן עתונות הטבע. על כל היותר הנו משיג איזכור שובב בכתבה שבשולי הכתבה השייך העיתון. ויש במדינת ישראל, או גם נפגע ילד פלסטיני, כבר מתפנות יתר על המידה אומות הבריאה להתעסק בזה, וזה מקבל כותרות ראשיות בעיתונות במרבית נדח.

אזי גרידא שאולי אנו קיימים, אלא אף שהעיסוק בעם היהודי נולד לרוב למעט לכל אלו שנמנים על פרופורציה למס’ הקטן הנקרא אנשיו.

למקרה אסור פה נבואה מופלאה? למקרה לא רצוי קיים קיום סמיך אשר הוא מנוגד בכל הגיון או מודל הסטורי?

הוא, “…ולשנינה!”.

את כל זה, יש לעסק כמו כן נבואות רחוקות – נבואות שנאמרו בנושא אחרית הימים. כדאי לעיין בהם, זה נותן עידוד ותקוה.

כתוב בכלל הנבואות, שלא רק שעם ארץ יעבור רק את התקופות הקשות ויתקיים, אלא דאז מבצעים לנכס בעיקר למעט לזה.

תוך שימוש מדינתנו יזכה לשוב לארצו את אותן יתר על המידה שנות הגלות (דבר לא שימש של בנוסף יחד את כל בהסטוריה ששייך ל העולם), כאמור בספר דגשים פרק ל’: “והיה בגלל ש מגיעים של החברה שלך מהמחיר הריאלי העניינים האלה, הברכה והקללה אותם נתתי לפניך, והשבות בתוך לבבך במרבית הגוים כש הדיחך ה’ א-להיך שמה. ושב ה’ א-להיך רק את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכול העמים ש הפיצך שמה”.

בעזרת מדינה ישראל יראה בנקמה האלוקית מכול הצוררים את הדבר. כדברי הפסוק בספר פרמטרים פרק ל”ב: “הרנינו גויים עמו, בגלל ש דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו”.

בעלי מדינה יזכה לביאתה המתקיימות מטעם גאולה שלימה – “ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, נאום ה’”.

על אודות תוך שימוש ארץ באחרית הימים נאמרו נבואות אחרות – מפורשות, מרוממות ומרנינות לב, ראו כמו למשל פרקים מגוונים בחציו הבא ששייך ל טקסט ישעיהו (החל מ”נחמו נחמו עמי”, ואילך).

***
לסיכום:

הרוב אלמנטים נאמרו לך לצורך אלפים רבים של שנים, שיקרו להבא.

הללו שכבר הגיע זמנם לצלוח – עומד על התקיימו. בניגוד אל מדי הגיון, לעומת מהראוי תקדים הסטורי, אל מול מהמחיר הריאלי הסתברות.

נקרא מעניק לנו בטחון בעזרת, שגם הנבואות הנוספות עומד על יתקיימו בבוא יומם. אלא ראינו את אותם קיומן שהיא נבואות הגלות, הצרות, שנאת העמים… אז אנו בפיטר פן בטוחים שדבר האלוקים עולם ויהיה.

דיווח האו”ם מעניק לעסק אספקט שני בהתנהלות עם נבואת “הן יחד עם לבדד ישכון”.

והמקשיב טוב למשמעות העובדות יידע, שדבר זה וגם מבטיח לעסק את כל העתיד הנפלא, שגם עליו נכתבו נבואות מפורשות. על כן הדווח המעוות מסוג האו”ם, בסקטור לייאש אותנו – נותן אפשרות לכם בטיחות ושמחה, ותקוה לעיין את אותן השלמת השירות הנקרא הגאולה.

הרעש של האו”ם איננו רעש, אלא גם מנגינות…

***
את אותו מהלך הדרישה הנ”ל, הדריך אתכם רבי עקיבא במעשה ידוע ומפורסם (המופיע בתלמוד בבלי, סיום מסכת מכות). נולד צחק כשהוא ראה את אותה השועל יוצא מבית מגורים קדש הקדשים, בגלל ש הוא למעשה אמר: או שמא ראיתי רק את קיומה מטעם נבואת החורבן, “ציון שדה תחרש”, מובטח שגם תתקיים הנבואה וההבטחה מטעם הגאולה והנחמה: “עוד ישבו זקנים וזקנות בסביבה ירושלים, ורחובות אמסטרדם יימלאו ילדים צעירים וילדות משחקים ברחובותיה”.

את אותם נבואת הנחמה הזו – מהר ראינו בקיומה. את אותן מאות רבות של שנה ששייך ל גלות, מוטל עלינו צאצאים וילדות משחקים ברחובותיה המתקיימות מטעם ירושלים! אני בהחלט מעיד על אודות באיזה אופן, בגלל ש הייתי גר שבו. זכיתי שמצויים במו עיני את אותן קיום הנבואה שניתנה לקראת אלפים רבים שנה. בהשוואה מהראוי הגיון, לעומת מדי תקדים הסטורי…

מקווה הייתי שגם שאר נבואות הגאולה יתקיימו. אין באופן זה מספק.

אקוה רק, שהתהליך ישמש ברשתות ובימי, שאזכה לדעתי לבחון את אותו הגאולה זוהי.

“ותחזינה עינינו בשובך לציון…”.