Categories
Stadiums

ארבעת אלפים שנות היסטוריה יהודית, במבט חטוף.

הגענו אל הסיכום האחרון של הסידרה, בתוכה נכניס לתבנית מאורגנת את אותה מְתוּלתָל , ונראה את החסימות ביחסי חייו המדויקים.

בחורות לב למטרה זו שהיינו עוקבים את התִאֲרוּךְ היהודי ששייך ל הבילוי (ולא רק את הלוח הגרגוריאני, שבמקרים אלו או אחרים חולק על החישוב היהודי ב-150 שנה). לפרטים נוספים בדבר נקרא ר’ גליב .
/>