Categories
Stadiums

תמלול כתבי יד אפשרות תמלל את אותו בנתם

תמלול בנתם עובר להתגורר את כל היתכנות מיקור בשמש ששייך ל עזרת תמלול נכתב ע”י הזרוע לחברי הציבור. שירותי רשת הספרייה של שיש להם שישים,000 פוליו השייך כתבי יד מטעם הפילוסוף והמשפט ג’רמי בנתם. תמלל את אותם בנתם יספר אחר 12,500 עמודי הנטה מטעם ​​דיגיטל, ובאמצעות ממשק מבוסס ויקי תשמור על למתמרים מתנדבים לרכוש בעלויות זמנית בדבר תמונות היוצר יד וליצור עיתון תעתיק מקודד ל- לאישור סופי מסוג עובדי תמלילים מתרגשים יאוחסנו וישמרו, יחד תצלומי ערך העור שלנו, במאגר הציבורים הדיגיטלי של הפרויקט מייצר השתמשות יוקרתי בחומר הספרייה המסורתי. משמש יעורר את אותה עניין הציבורית באוספי הארכיון המלומד של ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק כתב היד; משמש יסוכם את אותן פרופיל היצירה והמחשבה מסוג ג’רמי בנת’ם; ומהווה תיצור מכשירים דיגיטליים חדשים לשימוש פוטנציאלי באמצעות חוקרים מקצועיים. עבור גמר הפעילות, התכשירים של התמלול יועמד לרשות פרויקטים ושירותים נלווים. לינק זה מבוסס על מצגת שהעביר הכותב החשוב ביותר ב כנס המלא חודשי ה -39 שהיא ליבר באורהוס, דנמרק,

עבודת השיפוצים יוצר שימוש יקר בחומר הספרייה המסורתי. הנו יעורר רק את עניין הציבורית באוספי הארכיון המלומד שהיא ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק הביא לפרסום היד; נולד יתומחר את אותו פרופיל היצירה והמחשבה של ג’רמי בנת’ם; ומהווה תיצור חומרים דיגיטליים חדשניים לשימוש עתידי בעזרת חוקרים איכותיים. עבור גמר הפעילות, החומרים של התמלול יועמד לרשות פרויקטים ושירותים אחרים.


מאמר הנו מבוסס על מצגת שהעביר הכותב המרכזי בכנס הכולל השנתי של -39 מסוג ליבר באורהוס, דנמרק,

רקע בסיסי
הוא משהו משתתף המבוסס בנושא (אוניברסיטת קולג ‘בלונדון). אמור הנוכחית לפעול בציבור בתמלול מקוון ששייך ל מאמרי כתבי יד טבעיים ולא נחקרים מטעם הפילוסוף והמשפט ג’רמי בנתם תמלול בנת’ם מוביל תוך כדי דבר חשוב המרכז העולמי ללימודי בנתם. נוסדה ב- המטרה העיקרית זוהי מוסד מהדורה מלומדת תמה מטעם יצירותיו שנאספו המתקיימות מטעם בנת’ם. התפוקה של בנת’ם לאורך החיים הארוכים הייתה פורה, ואוספי ספיישל שירותי רשת הספרייה הנקרא עם 60,000 פוליו מטעם בנתם. אלו מקוטלגים במלואם; כשליש תועתקו אי פעם, או גם כי לרמות אלו ואחרות טובה ובפורמטים שונים; אבל חלקם אינן מתורגמים ובכלל לא מתבצעים.

תמלול בנת’ם מטרתו לרתום את אותו כוחו השייך פרסום המונים להשלמת תמלולם הנקרא 12,500 מכתבי הזרוע המתקיימות מטעם ג’רמי בנת’ם. הגדרה קצרה למיקור המונים בעזרת ויקיפדיה היא: ‘לקיחת משימות המבוצעות במידה משעמם על ידי עובד ומשתמש או אולי קבלן, ומיקור חוץ מ שבהן לקבוצת בני האדם אם קהליה, דרך “שיחה פתוחה” לקבוצה רבה מסוג אנחנו (קהל) המבקשת תרומות. כמובן, ויקיפדיה עצמה תלויה לרוב במצב עצומה בתוכן שמקורו באופן משמעותי. (ואכן, העניין ששייך ל השתתפות מרצון המונית בעשייה מלומדת מתוארך לפחות לפני בשנים המעצבות ששייך ל מילון אוקספורד באנגלית במחצית השנייה שהיא המאה התשע עשרה.) רוז הולי , בכתבה לה : כיצד ולמה ספריות נדרשות לרכוש זאת? ‘, מספק סקירה בעלת חשיבות בעניין ההגדרה ומטרתה שהיא משאבי ההמונים והרלוונטיות שלה לספריות, ובוחן מגוון עבודת השתתפותיים ענקיים בקנה מספר חלל גדול לאחרונהלזהות מגוונים מעורבים להצלחה. עבודתו שהיא הולי מסייעת להבטיח שמקורות המונים זה דרך פופולרית הרבה לאיסוף טקסטים. אף על פי בהחלט, תמלל את אותה בנתם הנו המאמץ ה-1 לגלם לעניין אותנו הבינלאומי בפרקטיקת תעתיק של חיבר ידינו עד כה.

המלאכה משך שנים או מאי הוא ממומן דרך מועצת המחקר לאמנויות ומדעי הרוח בבריטניה, בהובלת דבר בעזרת שירותי המחלקה ללימודי בניית השייך הוא חלק מהעבודה השייך מקור למדעי הרוח הדיגיטליים הפוטנציאלי. עבודה הפיתוח הטכני מבוצעות שיטה מקור המחשוב של אוניברסיטת היישוב.

מכוון
בייחוד, המטרות המתקיימות מטעם תמלול בנתם גם אלה:

לומר 12,500 כתבי יד הנקרא בנתם לפני עשור לא נקראו

לסגור ממשק תמלול ציבורי, בעזרת חומרי אחוז יתאימו, המאפשרים תעתיק מקודד

לקידום שבו אנו עובדים לקהילות ייעודיות המתקיימות מטעם מתמללים מתנדבים

להמיר תמלילים שנוצרו פעם אחת לפורמט

להגשים ‘בנק רעיונות’ מבוסס ברשת, המבוסס אודות התמלילים

לרכוש סוג של מכשיר ומחקר משתמשים בדבר האופן שבו האספנים התקשר בעזרת עבודת השיפוצים

להעביר החומרים של תמלול הכללים של של לשימוש פרוייקטים ושירותי תמלול אחרים

האוצרות ארוכת הקילומטר של כתבי יד דיגיטלים ותמלילים מקודדי במאגר הדיגיטלי

רכיבי עבודת השיפוצים

כתבי יד דיגיטליים, רישומי מתוך אוסף כתבי העור מופיעים ששייך ל בנתם ותמלילים מדור ראשית מועלים למאגר הדיגיטלי תצלומי נגזרות ורשומות קטלוגיות מקוצצות מקורן במאגר ל’תעתיק תעתיק ‘מבוסס וויקי, התאמה מיוחדת מסוג תוכנת ויקימדיה קוד פתוח. תושבי הציבור מסוגלים להירשם בדלפק התמלול, אשר מאפשר להם לגלוש לכלי נהיגה, למגוון תנועה אינטרנט חברתית ולתמלל כתבי יד. והיה אם מתמלל מרוצה מעבודתו, התמליל המקודד ל- מועבר לעורך הפרויקט; כאשר הוא צלח התאמה, הינו מועלה למאגר הדיגיטלי לזמינות גישה פתוחה, במקביל ל צילומים של נכתב ע”י העור שלנו הרלוונטית, ולשימור לנצח אותם. עורכי הפעילות הורים כמו כן להמרת ה- ולהעלאת תמלילי הירושה. בסופו של דבר, התמלילים יעזרו למשימה מטעם דבר בהפקת מהדורות עתידיות מסוג העבודות שנאספו השייך

עיצוב ממשק תמלול
ארגון ממשק ציבורי לתעתיק כתבי יד משאב 5 אתגרים ראשוניים. מלכתחילה, תעתיק של כתב העור שלנו צריך להיות קשה לחסרי ניסיון; זה בדרך זו במקרה של הקורפוס המתקיימות מטעם בנתאם.

קריאות הזאת בדרך כלל אתגר; יתר ולכן, ידו ששייך ל בנתאם התדרדרה ככל שהתבגר. (העמוד משמאל הוא הביא לפרסום יד ‘מוקדם לקריירה’; מימין מתפעל מאוחר בהרבה יותר המתקיימות מטעם פעילות ‘מתון’.) יתרה מכך, ביחד לרוב כתבי העור באותה הרבה זמן, מוטל עלינו מחיקות, פריטים, הערות קטנים, אידיוסינקרטיות וכתיבים אינם עקביים, וזילופים מטעם שפות לטיניות, צרפתיות ושפות אחרות, או לחילופין בגלל ש אך ורק 9 מהמכשולים העומדים בפני המתמלל המתחיל. סוגיה שנייה זו גם שהדרישה לסימון מפורט המתקיימות מטעם החיונית לקיימות וערך שני לשימוש חוזר שהיא הקורס שהיא עבודות תמלול עכשוויות, מביאה כוללות יותר מזה למתחילים. שלישית, אבטחת איכות כאן תלויה לרוב בהתערבות אנושית מקצועית, של יוצרים, אך הטלת רף איכות מצויין מאוד בעניין מתנדבי גולשים נעדר למידה של תראה דייו מציאותית, ועלולה להרתיע את אותה ההשתתפות. פריט אילו כדאי לדאוג למצוא איזון אפשרי רק אחת מספר ואיכות התרומות ל מחירי החשמל השוטף לחיית המחמד. לסיכום פסוקו של עניין, בעוד שסביבת תמלול עכשווית, דינמית, מבוססת וויקי זוהי פלטפורמה שחייבים לבצע להצלחה, מוטל עלינו לשים לב אינה לספק לטכנולוגיה להביא את אותו ההתפתחות: ניתן למצוא מעודדים דמוגרפיות פוטנציאליות דומות של משתתפים בפרויקט, ועל המגרש לשאוף. לתת חוויה מסבירת פנימיות, מתגמלת וממכרת למתנדבים בכל הגילאים והרקע.

שולחן התמלול
דלפק התמלול הנקרא בנתם פותח על ידי חששות אלו. גולש, לא לפני שנרשם, רשאי להיות בכתב יד לתמלול. כתבי הזרוע הזמינים מסווגים במסגרת עניין, מבצע וקושי – או כי ועל פי רוב מאמץ הדיגיטציה מתמקד בכוונה בעמודים העתיקים ‘הקלים’ המוקדמים. משתמש יכול לעיין בהם לפני אשר הוא מוצא מיהו שהוא חש מוכן לבצע. בבחירה, תצלום נכתב ע”י ידינו מועברת לממשק עריכה קולנועית.ממשק העריכה מספק את אותו היוצר העור שלנו באזור ימין מטעם גליון הנייר, ותיבת קלט טקסט ליצירת תמליל משמאל. לצופה בכתב היד עליכם מתקן זום, המשפיע למתעתק גמישות, בודדת או לחילופין לעבור בדיקת מומחים מפורטת מסוג מילה עד קטע שלהם, אם להבין את כל ערך העור כולו בפריסה המקורית מהצלם. כברירת מחדל, מגרש המכוניות הינו ויקי אמיתי, יחד עריכה קולנועית פתוחה, אבל תמלול בעיצומו כשיר להינעל לתקופה שיטה יתר על המידה משתמש המעוניין ביותר לפצח את אותם הקוד מתוכם.

משמאל לימין, הכפתורים מאפשרים למשתמש לעשות תוספת של הערות לטקסט השייך תמליל שיש להן התכונות הבאות: חוץ שורה – מלבד דף – כותרת – פסקה – תוספת – מחיקה – קריאה ממש לא חד – ספר אינם קריא – הערה שולית – קו תחתון – איות בשונה – שפה זרה – סימן-אות – מקף ניכר – הערת נעזר. סרגל הרכיבים המתקיימות מטעם זה בניית נחוץ, שמסתיר מקום שראוי חלל גדול מהמורכבות מטעם סימון ה- מהמתמלל.

במידה ו תמליל נשמר ומוצג, הקידוד מועבר כ- למען להבטיח העיצוב של דמוי כתב יד לפעולה המוגמרת, כמו למשל שמוצג באיור 5:

על ידי מחשבה לגבי בעל מימדים הקהל, בשטח עליכם עזר והכוונה בפורמטים אנשים רבים, כבר החל כסאות אוכל סטטיים על יסודות הפליאוגרפיה ועד לימודים וידיאו. יש צורך פורום דיונים, וגם ערוצים על גבי בנתם, סימון ותמלול. ‘פרופילי’ תמלול דומים לפייסבוק זמינים למשתמשים ממוקמים. תגמול זה שטח כדאי ממקור אנשים מוצלח: לתמלל בנתם יש עלינו טכני דוגמאות, בעייה קשה לדיון ער בפורום, וטבלת ליגה שהיא מתמללים מוצגת בסקטור. העסק נותן כמו כן את ‘בנטמומטר’, תיעוד חזותי מסוג ההתקדמות המכילות במאמץ המשותף לעיין ולקודד רק את מורשת כתבי הזרוע של ג’רמי בנת’ם.

המקור לקהל
דלפק התמלול במצב לשימוש במידה חופשי וחופשי, וגם מתעתק עתידי מוזמן להירשם. למרות זאת, בשביל לנצל בצורה מקסימאלית את כל ענין זה, שבו אנו עובדים מוכר באופן פעיל לשלוש חסידים עדיפות רחבות מסוג משתתף. האחד משמש מגזר בתי הצבע בבריטניה. העשייה מקודם והיה אם לאומי למורים, במיוחד לאחראים יחד עם צאצאים בגילאי 16-18; וגם, נערכות סדנאות ושיעורים בבתי הצבע הלונדוניים שאליהם ופרויקט בנת’ם מקשרים המלצות קיימים. העבודה פונה גם כן למגזר האקדמי, הנישות למחנכים, דרכי בדיקה פלאיוגרפיה למדעי הרוח, ואלו לחוקרים, במדעי הרוח הדיגיטליים, לדוגמא בנוסף בתחומים מאמינים כיפיים כמו משפט, כלכלה והיסטוריה. קהל המטרה הזעיר ביותר נולד גופם השונה השייך היסטוריונים חובבים, חובבי בנתם ואנשי צבור בציבור הרחב. לתמלול בנת’ם עליכם תוכניות תקשורת על כל קבוצה, בעלי אסטרטגיות החלו ב מסדנאות ואפילו הודעות לעיתונות ידוע שעד פרסומות בתשלום בפרסומים ובמגזינים אקדמיים. רעיון מושקע הנו חיוני: חיוני להבין זמני רק הובלות שהיא הפרסום ואת המחזור האקדמי, ובגיל 12 ימים הפעילות קצרצר באופן יחסי. בתוספת ל קידום ממוקד, עלינו לפרויקט נוסף על כך נראות חזק מחשב, עם נוכחות בפייסבוק ובטוויטר, כמו אפילו אזור העשייה מכשיר אייפון שלו, הבלוגים והעדכונים שממנו.

תוצאת
תמלל את אותן בנתם מבטיח מספר תוצאות מרשימות. משמש עוזר ב להעיר את עניין האנשים בארכיונים מלומדים ותמלול כתבי יד – תמיד תפקידו של, אבל אבל בעיה משמעות שונה בתקופה בתוכה, בבריטניה לא פחות מ, מבני ניתוח באתר מדעי הרוח ושירותים נעבר לכך נמצאים בשטח טרדה מוגבר לכמת את אותו ההשפעה החברתית שאיתם. זה הזמן גם עוזר לפתוח אחר ההחלטה בעניין ג’רמי בנת’ם מול קהלים קליינטים. בנתאם נהיה הוגה חדשני, שעבודתו איתגרה בתי מוסדות, פרקטיקות ואמונות מגוונות. כתביו אודות מדיניות חברתית, משפט וכלכלה השפיעו באופן מיוחד בנושא רפורמות הממשל הציבורי ששייך ל המאה התשע עשרה, והמון צעירים ומבוגרים כל מה בעלי רמה וגם בימינו. תמלל את אותה בנתם תיצור ‘בנק רעיונות’ שיביא את אותו בנת’ם לקהלים חדשים, יחד עם קובעי מדיניות, התקשורת והציבור. תפוקה מתמשכת אם לא תראה צרו קורפוס גישה פתוחה שהיא כתבי יד ותמלילים דיגיטליים, שנשמרו דיגיטלית לרווחת החוקרים עם כמה מאות שנה אחת יאללה. תבנה גם גרסה בדוקה השייך החומרים המשמשים לשימוש חוזר ולהתאמה על ידי פרוייקט ושירותים שאינם חרדיים. לסוף דבר, הפעילות יאסוף אלמנטים כמותיים ואיכותיים על אודות השתתפות האספנים, ויעשיר את הבנתנו היאך המשתמשים מתקשרים יחד עם מכשירים דיגיטליים ועוזר ליידע תוכניות דיגיטציה עתידיות.

מאמר
תמלל רק את בנתם זה משהו התמלול היחיד ההתחלתי שהיא שיווק המונים, ממנו נדע מגוונות בדבר אופי הפעילות בחברה במשאבים דיגיטליים ומדיה חברתית. העשייה נבדק במרבית קריטריוני ההצלחה שזיהתה רוז הולי, אבל תמלול נולד עבודה בנוייה די, ללא כל ספק הרבה יותר מאלה שנדרשו מהציבור בפרויקטים משתתפים מדהימים שאינם דתיים או כזה, ואם בכל המאמצים המובילים של הרהוט המתקיימות מטעם בעל מקצוע הפעילות לבחון, לעזור, להדריך ולפשט). נותר שיש עד מספר ההתלהבות המתקיימות מטעם האספנים מרעיון תעתיק כתב העור ההיסטורי תיבדק על ידי קשיים למעשה. גם כן אי הצלחה משיכת 10 גדול מטעם תמלילים שהושלמו מעולים יהיה ממצא מחקרי צריך – תהליך כירורגי היומן העמוק שהוזמן שיטה הפעילות יחשוף ויסייע לספר את אותה האמצעי להתחייבויות תמלול עתידיות – נוני אחראי צוות עובדים מקווה , וההתקדמות או כזה נתפסה מעודדת, והראתה ידע גבוהות מאוד שהיא אי נעימות ומעורבות, משמעותית חיוניים בפורום ותעתיק גדול בעיצומה. קוראי מוזמנים בחום לבקר את אותם תמלול בנת’ם, להרשם לקהל ולנסות לעצמם תמלול כתבי יד מקוונים!