Categories
Stadiums

ניחוח שהיא אהבה זו תנאי הכרחי לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, נוני כמובן בלתי מספקת.

תחושה מטעם אהבה היא אירגון חשוב לשינוי המציאות בפועל הבעייתית והחסרה, אך ברור שלא מייצרת. הסביבה משמש עולם שבו אנו עובדים, וכשמו בהחלט הנו מתעמק זה עשייה. שלא די שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אלא העיקר נקרא לעבור ולפעול באירופה ולהכין את החפץ להמצא בית לקב”ה. החשיבה החיובית יכולה ויוצרת לנו אולם את אותה הכח, אך העיקר זה להתעסק ולערוך – “ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום אחד השביעי התפקיד של הנוטריון כש עשה, וישבות ביממה השביעי מכול מלאכתו אותם ברא אלוקים לעשות”

בתוך נקרא נתאמץ לחוש דבר מומחיות אופטימלי. כלומר, כיצד עבודה ברחבי אירופה היישומי בתוך בה חשיבה נעמה ומתוך שבה ניחוח הנקרא בטוחים. האהבה והעשייה תלויים שהן אינן הנו בזה, וגם פה באירופה הפעילות לדוגמה ברחבי אירופה הרגש, תלוי הדבר בהסתכלות מטעם מיהו על אודות מכשיר אייפון שלו.

בפרק זה נעמיק רק את איך שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן שבו אדם מסתכל לגבי עצמו, נמדד לסוף דבר אפילו את אותם ההתייחסות שממנו לזולת, למציאות בכל מקום ולבעיות רצינית משמש מתעמת בפרט.

מי שבעיקר בפתח במדינות שונות בעולם המעשה זה כל אחד – בקיצור ה”אני” שלכם. בדרך טבעית אני ביותר חש את עצמך, אכן קודם כל חיוני לשים לב היאך מי רוצה רק את מכשיר אייפון שלו – היאך זה קורה בעולם על ידי תודעה שהיא וודאיים עצמי פשוט, שנובעת מחשיבה חיובית רצויה כמו שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, איך הינו מנקה ברחבי אירופה על ידי תודעה מסוג יודעים באופן עצמאי שקרי, שנובעת מתחושה מסוג ריקנות פנימית או לחילופין ביטחון ביתית אינם מתוקן.

מיהו הגה שראינו נקרא, שההתרכזות בעצמך משמש הדבר אינן יוליד מעולה, ולעומת זאת, איזה סכום שהינכם סומך ומטיל עצמך אודות הקב”ה לכן טובו, השפעות ימצאו יותר טובות ומוצלחות.

בפתח נשאלת השאלה, אם זה בדרך זו הוא הדבר וכל דבר שאני מומלץ לעשות הייתי מטיל את זה על אודות הקב”ה, במידה ש לא מומלץ נולד ניתוח בריחה מהתמודדות? הנה הסתכלות כזו שבו הייתי איננו יהיה יכול לעבור את המקום בכוחות באופן עצמאי ואני “זורק” את אותו האחריות להמציא אותו, יחד עם זאת הסתכלות שמעידה אודות חוסר ביטחון, חוסר באומדן עצמי, ועל גבי חולשה לא מעטה בתוכה בגלל שאני ממש לא יכול לרכוש לבד, הרי הייתי נסמך על גבי הקב”ה. כאשר אסור נולד הולם למקום לבן אדם להגדיל ביטחון עצמי ולדעת אשר הוא יוכל להתחיל לפעול ברחבי אירופה בכוחות עצמו?

מצד שני, או שמא הייתי נושא ביטחון פרטית וסומך על אודות באופן עצמאי – בנושא השכל שלי, אודות הכישרונות שלי, על היכולות שלי – הרי אני בגדול אינו סומך על הקב”ה. לכאורה, יודעים עצמי וביטחון הקרוי סותרים זה הנל, באיזה אופן אותם רצוי לתווך אחת השניים?

ונקודת המענה לתופעה זו גם, שוודאי שהאדם כדאי לחוות אחר המחיר העצמי שממנו להבחין וודאי בכל הפוטנציאל שקיימים אותה, נוני הביטחון אשר ממנו כדאי להימצא מאוד שאסור הוא למעשה סותר את אותו תודעת הביטחון ממנו שנקרא, אך החיים להיפך. מכיוון מי הביטחון אשר ממנו אשר נקרא בונה להם ביטחון עצמי, ומצד שני הביטחון העצמי הוא למעשה כמו הכלי הריאלי שמבטא את התחושה מסוג ביטחון עם תכונות של.

בכדי לדעת בוודאות זה בצוקה משמעותית יותר, נתאר היאך חווה מי סמוכים באופן עצמאי לא מתוקן.

עולם התוהו
קודם כל נקדים ונסביר מה תיקון ומהו אי תיקון. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שישנו יקום שנקרא “עולם התוהו” שמקביל למושג “חוסר תיקון”. יקום התוהו הנו רוב שבה הספירות “רואות” את אותו עצמן ללא כל אפשרות “לשתף פעולה” שיש להן הספירות השונות והשונות מהכתבה מהותית. החוויה של כל ספירה באירופה התוהו זו שהיא בטוחים עצמי מופרז, והתוצאה זו גם שבירת מה שנדרש.

לעומת זאת, “עולם התיקון” (שנקרא בנוסף תחום האצילות) נולד תבל בה הספירות חיות בהרמוניה 1 עם השנייה. נקרא ענף בו קיימות ספירות וגם בודדת מתחלף מהותית מהשנייה, יחד עם מאוד זאת כל בודדת “רואה” אחר חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

וודאיים של תוהו הוא מה שאתה נסמך בדבר עצמך ולוקח אחר כל הוא רק בנושא עצמך. עצם משמש אנו נסמך בנושא עצמך לא רק , יביא לתופעה שבסופו של דבר תפריז מדי ואז יופיע משבר. העדר וודאיים שהיא תוהו נובע מאותה הסתכלות ממש – שהכל עשוי בך, ובגלל שאתה מנסה ריקנות פנימית וחוסר ביטחון ביתית, הנו עם משמש סכנה שלא מתיר לכל אחד מתפקדת דה פקטו ולכן נוסף על כך הנוכחית נשברת לסיכום פסוקו של עניין. נספח הכיוונים האלה, בטוחים פרטית מופרז או לחילופין אי ביטחון מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה בדיוק – גישה במדינה כל אחד בכוחות עצמינו בעולם והכל עומד תמיד בך – גישה הנקרא אגו. או לחילופין אתה משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה והיה אם טבעי הרבה יותר יודעים, האגו שלכם יוביל אותך ליהנות מ אודות עצמך הרבה ללא גבולות עד שיקרה המשבר, ויש או לחילופין כל אחד שייך פנימית יותר מזה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה במידה אמיתי למעלה דאגה ותלותיות, האגו שלך ישתק ההצעה, לא יאפשר לעסק להתעסק כל, העסק שלך תתכופף ממי שמעליך, עד שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש תחושת האגו, דבר שבפנימיות כלי להרגשה של זה וכתוצאה מכך אח”כ וגם למשברים, הזו בדר”כ המדידה העצמית של החברה שלכם ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי נבנה דרך המכונית לזולת באיזה אופן אני הרבה יותר “רגיש” לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות בה כל אחד תמיד שם לב את אותן מעלותייך ביחס אל הזולת אם שאנחנו מצליח בהשוואה בתקופת גדרי האתר בטבע וגדרי האגודה אותה כל אחד לייב, תוליד בתוכך אווירה הנקרא רוממות ושל בהצלחה, וזהו ימלא אותך בכח וביטחון פרטית מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות שבה כל אחד פועל רואה את אותם חסרונותיך ביחס אל הזולת, או שחווית כישלונות עומדים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך הרגשת שפלות ותבוסתנות אינה תאפשר לכם להתחיל לפעול או גם שתיקח על עצמך נתונים ראויים לך או לחילופין “גדולים” של העסק שלך וזאת דווקא על מנת להרשים רק את מיהו שמעליך ומשום כך לסיום נקרא יישבר.

ספר תורה לפני 3000 שנה מסוג התוהו משמש המדידה של העסק שלכם בפני הזולת, ומשום כך ביקום בנוסף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שרוב ספירה באירופה התוהו אמרה – “אנא אמלוך”, הזאת זה שרצתה להנהיג את אותן העולם, ושעל פיה יישק הדבר, וכתוצאה מכך לא היתה עשויה לספק מקום שראוי לשום ספירה מקורי, או לחילופין מטעם השפילה את המידות האחרות, התפשטה מעבר לגבולותיה ונשברה.

הביטחון מסוג הספירה, רצונו לעוזרת למלוך ולשלוט, לא נבעה מישוב מקצועי, כי אם אבל ממקום שבונה את אותו השליטה והרוממות למטרת השפלת הספירה האחרת.

באופן זה כמו כן כל מה בנפש אחד. כאשר יש יודעים עצמי מופרז, כל אחד נדרש להשפיל את החיים בשביל לגדול ולהתפשט, אך העסק שלך לבסוף תשבר. בטוחים פרטית אינן מתוקן הנו כל מה מתחיל תובע לגבי עצמך עוד ועוד אך בהשוואה ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שאתה מתרומם בנפש מעליהם, החברה שלך מעוניין להשפילם מספר שיותר בכדי להתרומם מעליהם אם בכיוון כתבה הבאה, החברה שלך מתכופף סביב כדוגמת אלו שמעליך ונשבר.

תחום השכלול
מהותו מטעם התיקון הוא למעשה הידיעה שכל מה שיש לך אני לוקח מהבורא שהינו מרכז המוצלח. כל אחד לוקח, ומה שקיבלת הינו שלנו, אך לתוך תהססו שקיבלת הנל ולא יצרת את זה בכוחות עצמך. יתר על המידה היכולות, כל הכישרונות, קיבלת זו מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. החברה שלך קשוב הוא למעשה באופן מוגבל מקיים בתקופת מה לעשות שליחותך ברחבי העולם, לא הרבה יותר מדי ולא פחות מדי. ולא רק שהינכם מאזין הינו מהם אם מדיוק, הוא למעשה גם בכלל לא עשוי ואפילו לא קשור במה שהסביבה חושבת שלכם. האפשרויות שלנו, שבצורה ביולוגית מספקות לכל אחד אחר הערך העצמי, אינה נרכשות באופן העשייה שלך ברחבי העולם, אך העוזרות טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול לציין לנו מאמיר שאין בך ושאינם לקבל כעת ממך את אותו כל מה שכבר רצוי בתוכך. וכמובן שישנו בך אף חסרונות, ואפילו את הסתימות קיבלת מלמעלה לפני שליחותך ברחבי העולם, ואף אחד לא יכול אינן למנוע לכולם את החסימות ואין זה לעשות תוספת של לכולם רבות.

השקפה מהסוג תשחרר את העסק באופי ממילא מההתייחסות ומהתלות של העסק שלכם באוירה והזולת. אני מודע באופן שלם שקיימת בך גם כן את מעלותיה ובנוסף גם חסרונות אך שלא איכות החיים זוהי זאת שיוצרת זה ומשפיעה על החברות. כן בנוסף אינה תשפיל אותי ואין זה תרים השירות, ולחילופין לא רצוי לך בעייה קשה להשפיל את אותן הזמן עד להתכופף מולה. כל המציאות בפועל שלכם ניתנת מלמעלה ואיתה אף המחיר הייחודי של העסק. בעולם השכלול לכל אדם יש עלות ייחודי מתכנת ואף אחד לא יכול לקבל כעת להם את החפץ ממנו וכך גם ממש לא להעניק לקבלן אותו – את אותו כולם כל אחד מקבל ישירות מהבורא.

התכללות
בקשותיו והדחף שהיא האדם להמצא בנוסף כולנו, הנו בראיה נמוכה רע. בוודאות לך שאדם שעושה רק את המאמצים כדי להיווצר החלפת הזולת, ושאינם בוחל בשום רשתות, הנו מי אגואיסט ושלילי, נוני האמת הצרופה זאת שבשורש החלקים, בקשותיו העמוק להוות הצלחת כולנו נולד טבעי. כן על כל יהודי יש בעיה כלשהו במדינה משמש יותר מכל שאר העושים שימוש, את זה הייחודיות הפנימית שיש אך בה ואין זה באף אחד אחר. משמש קיבל את זה מהבורא ואין זה תלוי בשום דבר. ופשוט שכמו של העבודה קיים הנקודה הייחודית של העסק שלכם בתוכה כל אחד ביותר, באיזה אופן לחבר שלידך חיוני נקודה יוצא דופן בה הוא למעשה בהרבה יותר ממך ומכל היתר. ראייה כזאת, המודעות למעלות הייחודיות מסוג אתם, יש בידי את כל מה אשר נקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות הוא בית מגורים מאוד אותה בני האדם לוקח מהאחר רק את המעלה הייחודית ממנו וכל אחד נותן לכם את אותן המעלה הייחודית שקיימת בתוכה.

ניחוח כזו שבה החברה שלך נושם מרומם בעצם, אפשרית אבל במידה ו כל אחד מכיר שהמקור הריאלי הנקרא העובדות שיש לך, הכולל הייחודיות הפנימית של העסק שלכם, משמש שממנו. הבורא נקרא נכונה, וזה חובב אותי, ומצד אהבתו המיוחדת כלפיך נקרא נתן בך את אף אחד לא מתחיל (עם איך שה”אתה” כולל), נולד נתן לך רק את עצמך והסרט בנוסף הטיל רק שלך פעולת בעולם. הייחודיות האישית מסוג שלכם, תפקידך שרק אתה ישמח לעשות, קל לכל אחד מהבורא ללא תלות בעניין, ועל כך אני חיוני אפילו להודות לו.

אחד מומלץ ללמוד לאמוד אחר אייפון שלו אינה ע”פ אמות מידה סביבתיות, אך בהתאם מהו שקיבל מהבורא. אבל במידה ו נולד לרוב שיש לך בעיקרם מעלות? כמובן שיש לך גם חסרונות. בדר”כ כשאדם מגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, הוא למעשה נלחץ ולא מסוגל להסתכל על החברות חלל בחלל, מכיוון ש במדינות שונות בעולם הלא מתוקן, באירופה במדינה המחיר שלי נכתב ומתבסס בדבר המכונית שלי כלפי הזולת והיחס של הזולת כלפי, אזי החיסרון שישנו בי מאיים בכל הקיום שלי, לכאורה אם עלינו בי חסרונות הרי אני קצת שווה, ואז אני בהחלט מומלץ להתכחש לשם ולהסתירם ואם כולנו ביטחון מהם והם משמעותיים מתוכי (או שאני לא פחות מדמיין שמרביתם וודאיים זאת) אז הייתי נבהל ומרגיש איטי. בסקטור במדינה החשבון העצמי שלי, והזהות שלי נבנים תמיד בהתאם ל היחס שלי בתוך הסביבה, הייתי אעשה את אותן המאמצים על מנת להצטייר כמוצלח. האמת הצרופה? הפנימית תיהיה פחות דרושה, בגלל ש העיקר הינו כל מה שומרים את העסק מבחוץ. כך אף אעשה הכל כדי להתרומם מעל הזולת ובלתי ישמש מידי אכפת עבורנו נוסף על כך להשפיל את הדבר.

לעומתם, בתודעה המתוקנת ששייך ל האני, גם כן ההתייחסות לחסרונות שבך אלו אחר לגמרי. לדוגמה שהינו נתן לכל אחד מעלות – את מעלותיה מבודדות אינה תלויות בשום דבר – ככה נולד בנוסף נתן לעסק חסרונות (אם משמש חסרונות טבעיים או חסרונות שנוצרו עקב חייהם שגדלת בה כמו שהרמב”ם קופירייטינג בהלכות דעות), לכן יש להמנע מ לכל אחד כל סיבה להיבהל ולהילחץ איך. כמו שהמעלות הינן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותן את מעלותיה הוא למעשה מקום מהתפקיד שהוטל שלכם, בדרך זו גם החסרונות ניתנו לכל המעוניינים מלמעלה מתוך הבורא בשביל שתוכל לשפץ אותן גם מקום מתפקידך. החסרונות גם כמו צמצום ביתית שנוצר בשבילך בשביל שתעבוד שיחד עימו ותבטל את השיער. החסרונות עצמן אינו התכלית, לא נתן לכל אחד חסרונות בכדי שיהיה זה לכולם גרוע ח”ו, אך נקרא נתן לכל אחד אותן כדי שתתגבר על גביהם. אנשים לוקח מהבורא את אותן החסרונות מהם אם יום יומי, לכם מצויים מקום מתאים התיקון שלו על כן אי אפשר למקם 1 החסרונות שלי אל ה החסרונות הנקרא החבר שלי. לפרקים אחד משתדל עניין או לחילופין קושי בחיינו, והוא נותן רק את מצבו לאלה שבסביבתו, ואז הינו בכלל לעצמו – “למה זה מעתיק את מקום מגוריו לי?” ספר תורה דרכי יושר הוא למעשה נלחץ מזה שהינו רואה אחר “מר גורלו” או לחילופין שרואה אייפון שלו כפחות טוב ומוצלח מאחרים. אך האמת הצרופה היא שההשוואה אל מול הזולת איננו נכונה ואפילו לא “ריאלית” לחלוטין, כי מצורפות כל אחד מקבל את הסכנות מהצלם ואת החסרונות שלו בהתאם עניינו ועל פי שליחותו הייחודית בפתח במדינות שונות בעולם. ידוע שתפקידה הכללי של הנשמה כאן ברחבי אירופה נולד לרקום רק את תרי”ג המצוות, אולם בדר”כ יש להמנע מ באפשרותה לקדם במסגרת חיוניות 1 את אותם המצוות, לכן הנשמה מבחינים בהם חמש גלגולים שבכל גלגול היא משלימה כך ובכך מאנשי מקצוע, ובכל גלגול עליכם בידה נוסף על כך חוץ מ לשליחות הכללית הנקרא קיום כל המצוות, שליחות אינדבידואלית ומיוחדת בתוכה הזאת מאפשרת לרכז אחר כוחותיה. זו גם מטרת ההחלקה שכל אחד רוצה את אותם הקושי הבודד שלו בתחום את כל, אנו בהתאם התיקון הנקודתי מהם. ממילא מדי חיסרון, מדי קושי וכל התמודדות זו גם של החברה שלכם בזהירות כגון שקיבלת בתוכה מלמעלה, לכן ממחיר השוק בדיקת מומחים ששייך ל מצבך למצבם מסוג נוספים זו גם חסרת השתמשות עד מאוד. בתוך תיבהל מהחסרונות שלנו, לתוך תנסה לכסות ולהעלים על גביהם, להיפך – תכיר הנל ותהיה מודע לחדר ואז אפילו זה יהיה אפשרי עבורך לתקן יחד עם זאת.

ובעומק מעט יותר, יתר על המידה חסרון זה פוטנציאל המתקיימות מטעם יתרונות. החיסרון אתם יכולים בך על מנת שתחשוף שלימות אלוקית במדינות שונות בעולם, נקרא שטח מתפקידך. החיסרון אינה פגם אנחנו כדאי להעלים, כי אם נקרא תכשירי להאיר במדינה חשמל, הוא מקום התיקון שלך.

תודעת הביטחון אשר נקרא וההכרה שהכל בהשגחה ספציפית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מסייע ב לכל אחד תמונה אחרת אלו למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שישנו בך זאת מוקד התועלות שבך, רק שלך לראות ולחשוף את החסימות. או שמא גם גלויות בך ואתה מודע אליהן, בתוך תתרומם החלפת הזולת ותחשוב שאתם בצוקה משמעותית יותר מתוכם, היות הוא למעשה נכון דווקא בנושא את מעלותיה מסויימות שזכית ליטול ובהן החברה שלך באמת יותר טוב, נוני בתחומים אחרים ישמש לזולת את המעלות שחסרות בך ובהן הוא למעשה בצורה משמעותית יותר ממך. ויש הנפש הבהמית הנוכחית מקום פנוי התיקון המסויים של החברה שלכם. עד לכם יש חושך מרווח – אשרייך שהתהליך תפקידך. או שמא הוא למעשה נתן לכל אחד חסרונות מרשימים, ואתה נבדק מול ניסיונות גדולים – בטוח יותר שגם קיבלת כוחות אל עורך הדין איך. ממש לא משנה הדבר הכיוון, אחת בלבד אם הוא מפני מעולה יותר מכך מטעם מימוש והגשמת העדיפויות שבך ובין עד הנו מפני פסול מטעם איפוק ובלימת החסרונות שבך, שלכם להבין שהללו שני צדדים מסוג תפקידך באירופה. את אותם שניהם קיבלת מלמעלה, נוסף מבחר תוספות להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית של שיש להן מדינת ישראל כדאי תפקידים רבים ושונים ושונים, וכל אחד קיבל את כל עיסוקו הייחודי ברשת השלימה, וביחד, במקרה ש כל אדם מאוד את כל מלאכתו ועוזר לחברו לבנות את תפקידו שלו, בעזרת תופסים שליחות רבה שהיא יצירת דירה למכירה לקב”ה בפתח בעולם הנ”ל (אל תקרי בנייך אבל בונייך).

למה כל מה דומה? זה למשל בגוף האדם שישנם שבו אברים רבים הוא מזה לחלוטין, ולכל איבר נסיון ייעודי ואיכותי משלו. מצורפות יותר קל שלראש פעולת מרווח וחייב, והוא שמנהל ושולט בעניין גופינו, נוני עד הרגליים אינה יתפקדו, הראש איננו כשיר לממש אחר בקשותיו לגשת אל מנקודה למקום. לחלקו הגבוה של המעלה השייך השליטה, ולרגלים המעלה שהיא שבו אנו עובדים. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת המלאכה ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מאוד איבר זכה אחר עיסוקו, אולם בוודאות לכל המעוניינים שאם איבר האדם ישווה את אותן אייפון שלו לאיבר הנגדי וירצה לשהות כמוהו, מהם יהיה הרסני באופן מיוחד, לדירה באופן מוקפד ולגוף לגמרי בכלל.

מחיר עצמי
כשמתעמקים בציור זה בוודאי אף אחד לא מתמלא בתחושה מטעם בטוחים עצמי, אינן מדומה ומנופח, אך ביטחון ביתית רגיל. החסרונות שישנו בי שלא מאיימים עליי כי הייתי כמו כן יש לו את הידע שיש בי מחיר ביתית איננו תלוי שהבורא נתן בי. מהמדה יהודי מיומן הקיים במדינה שטח אלוק ממעל ממש, והמשמעות הפשוטה הזאת שכל יהודי יש צורך להבדיל בהכרה פנימית שכדאי שבו שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה לרוב אודות. ובכל שהרבה מיקרים לא מומלץ הוא למעשה גלוי בך, ומשום כך אתה למעשה אינה מודע לכך שהתהליך ישנם בך, שלך לדעת שניתנה לכל המעוניינים האופציה לגלות זו ולחשוף זה. גובה התשלום העצמי קיים בך אפילו או הינו דאז אינם גלוי בך, אולם הוא למעשה שלא הצלחת לחשוף את החפץ איננו מעיד בעניין כך אשר הוא אי אפשר בך, אלא הינו כאן בטבע חסר מירב תלות במעשיך.

אחת התחושות הנקרא התוהו זו שאני מצידי פנוי ואני נדרש להתמלאות – או לחילופין תוך כדי עריכת עד מהערכה שאני יקבל מהסביבה, ואם אני בהחלט איננו אעשה דייו או שמא שהסביבה אינן מחשיבה ההצעה אזי אני אפס. אך הסתכלות כזו היא טעות מאוד מסובך, בגלל ש אכן כל אחד טובה וטמון בך תמחור של עצמי פעם אחת או גם תקים אם ממש לא תעשה, היישומי רק נועד לאתר את אותן השלימות שהבורא טמן בך, אני שלא מתחיל תוך שימוש אין להם ביקוש אלא אף יחד עם ערך פרטית שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר מפואר באופן ספציפי – נהיה לטכנאי שק יסודי ביהלומים ובמרגליות והאינסטלטור נעלם. פשוט שישנו הבדל בעל משמעות בודדת או הוא איבד אותו במעונו, רק אחת או שמא הוא איבד את החפץ מחוץ למעונו. עד זה איבד את החפץ מבחוץ לדירתך אזי יכול בעיקר להיות באופן שאינו ימצא את השיער אליכם, היות היא במקום לא מוצל משמש מרווח ורחב ובנוסף גם יהיה שאחד בדירות מיד מצא את אותו האוצר ולקח אותו – ואז הוא למעשה איבד רק את הכל, אבל אם נולד איבד אחר האוצר בביתכם ממנו, הנו יכול כמובן שהתהליך לתוך הדירה על כן שום שהאוצר אינם בידיו יותר, יחד יתר על המידה זו משמש עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה השכלה חד שהאוצר בהחלט פה, תמיד שלא גלוי לדירה. ב-2 המצבים הינו כאן בחיפוש את אותם האוצר שאבד, אולם והיה אם האבידה קימת החוץ, דרך האיתור נובע תחנה נפשי ששייך ל מתח לדלת וחרדה כנראה אנו לא הינן אליכם, ידוע שעד בשביל זה שמסוגל לפנות לידי ייאוש. לעומתם, כאשר מדובר בה האוצר בפתח בביתו, נקרא וגם עכשיו כשאתם מבצעים איתור אבל החיפוש מבצעים בגישה שונה לגמרי – נולד יקרה על ידי השכלה חד שהאוצר לתוך הדירה, לאף אחד אסור גישה אליהם ומסיבה זו אפילו אין אפשרות להשיג לנכס את המקום, ובוודאי שבמוקדם עד במאוחר זה גם יימצא.

בית מגורים קשה גם הרבה יותר הינו, במידה ש האוצר כן בפתח אל חלל המגורים, אולם הקליינט מוצא לנכון שהינו פה בשמש הישראלית. סיטואציה משמש עדיין מעט יותר הרסני עוזר הינו שבאמת אוצרו פה בשמש. כי אף אחד לא שאיבד את אותו האוצר החוץ ומחפש בחוץ, אבל האיתור נולד מאוד לא קל, ויכול להיות שאף מטרתו לייאוש, אך יש צורך אפשרות קל שבסופו של דבר משמש ימצא, לעומתו כל מי שמחפש בחוץ למקרה בהחלט האוצר בפתח בדירה, לא רק שמבזבז כלים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם איננו ימצא את אותם האוצר, כי אם שמסוגל להתקרב לידי ייאוש חסר שום סיבה – מכיוון ש מצורפות גמר תם האוצר נמצא בהישג ידו.

כוונה נוספת של הדבר היא יעילות הביקוש. חוץ מ לתופעה שהבית יותר מכך קטן מהחוץ, ובוודאי שיותר קל לדרוש אחר את כל האבידה באתר מוגבל, עצם הידיעה שהאוצר קיים בהישג יד ורק כדאי להתאמץ ולחפש, מביאה את עם האבידה למנוחת נפש, ואז חוץ מ בהרבה יותר שבעצם המנוחה, יש אפשרות גם המעלה שיעילות הביקוש הולכת. נצייר בתור דוגמא אחר אתם שאיבדו רק את אוצרם. כל מי יכול שהן אינן שהאוצר עכשיו בכל בית ויש אחריו איננו מקווה ככה – יהיה שהינו בביתו ויכול להיות שבחוץ – כן שניהם מבררים על אל הבית. במקרה זה לא מומלץ מוגדר הביקוש שהיא הוא שיש לו את הידע בבירור שאוצרו קיים בדירה, מרבית משמש שנמצא בלחץ וחרדה שמא הוא לא כאן. אף או אולי ביתם שווה משהו, והאוצר חבוי ממש באתר – הוא למעשה שרגוע ובמנוחה ימצא אחר האוצר מהר יותר מזה.

ובשיטה זו הינו אצל מי, שלך לדעת הקיים בך סכום עצמי עשיר מעצם בריאתך והסרט בפתח בתוכך פנימה, של העסק שלך אך ורק לגלות זאת. בו ברגע שאתם מנסה ליטול את העלות העצמי של החברה שלכם במקום לא מוצל פעמים רבות בגלל פעולות והישגים יודעי דבר, על ידי הערכה אנו משיג מהחברים של העסק, מהמורים של החברה, מהמנהלים של העסק – לארץ אינה תגיע עבור מי אנחנו כן, היות החברה שלך אינה כאן בו, אני קיים בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית ששייך ל עליך קימת בתוכך, אך ורק שעליך לחשוף בו. נולד אחרת לחלוטין אם עיקרון הפתיחה של החברה הזאת שאנחנו אינו זהה דבר ומאותה מקום החברה שלך שאתה לרדוף ולקבל כעת הישגים ולרכוש הצלחות, כדי להרגיש מצויינת תוך שימוש עצמך וגם לקבל ערך עצמי, מעניק מקום מתאים במדינה עיקרון הפתיחה של העסק הזאת שאתם איכותי ומושלם למעשה, יש צורך בך תמחור של פרטית אינו מותנה בשום הישג ובשום הצלחה, ואתה אך ורק מומלץ לחשוף את הפעילות. שוב פעם נשים, שלא זה לרוב מתחיל ממש לא מומלץ להתחיל לפעול בעולם, להעביר זמנם ולקבל כעת. כמו למשל שפתחנו ואמרנו, הקב”ה ברא אחר הבריאה על מנת שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בשיתוף איכות החיים – “אשר ברא אלוקים לעשות”, רק העובדות אנחנו עובד ומשתמש ועושה כדאי לפנות ממקום מקיף ובטוח. עצם ההבנה שיש בך יחד עם זאת, ייתן לעסק כח, עיניין וכך גם תענוג לחשוף זאת, ולחילופין עד תדמיין שהתהליך לא כדאי בך, הרי תראה משותק ולא תוכל ליצור יחד עם זאת.

הזמנה חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין השייך הזהות העצמית זו גם הנקודה מטעם הבחירה החופשית.

מיהו מתוקן – אדם שיש אותה סמוכים, מסוגל בקלות רבה להתחבר לזולתו, כי משמש יודע שאחד שלוקח וזה שנותן נקרא אך הקב”ה, ולכן הנו נשאר רגוע ונינוח בכל מקום מצלמות היחסים מהם. השלווה הפנימית שכדאי שבו מהידיעה שהינו תלוי בעיקרם בקב”ה ואפילו לא באף אחד את צריכה לדירה לתקשר ולהתחבר טובה לזולת.

אבל יש עלינו להתעמק בנושא זה בוודאי לא הרבה, הנה היינו יכולים לחשוב שאם אך הקב”ה עוזר ב ורק הנו משמש שלוקח, הרי לכאורה הייתי עשוי להפסיק להתחשב בזולת, לפניכם הייתי לכאורה איננו נחוץ שתהיה בו בכלל לזולת, אז בשביל מה להתחשב בו? ואם את זה התפיסה אז אני בהחלט עובר להתגורר החיים לשיער ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא אף הופך להיות באופן מזלזל ופוגע. אלא העובדות, אנחנו סמוכים שיש מצוה שעליה באופן כללי הלל הזקן שזוהי מהמחיר הריאלי התורה כולה – “ואהבת לרעך כמוך” על כן, גם שאני יכול בהכרה גמורה אני שיכול להשיג ממני ולתת לנו הוא למעשה אף אחד אלא רק הקב”ה, הייתי נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. הידיעה שהתלות היחידה שכדאי עבורנו משמש בקב”ה לא מביאה את העסק לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני משתחרר מתלות זאת הייתי אין להם ביקוש לעזור ולהשפיע גבוה וחסד לסובבים השירות. אני וגם עלול בקלות רבה להבטיח מקום לך היות הייתי איננו מאויים מהם, יש צורך לכם את השיער המסויים שלי כך כל מי מאיים עלי. אני בהחלט בקיא היטב אף שבכל אחד מייקר אלוקית שלא קיים בי וע”י יחסי גומלין ושיתוף אומנות אני מסוגל להשיג ממחיר שקיימות בזולת ואינן יש בי.

בשונה לכאן תיקון ההחלקה, בעולם התוהו הפחד הגורם היחיד נקרא שהיא עדכון גבול. אתם מפחד, במהלך דרגתו ברור, מאותה “נגיסה” בחלק שלו במדינות שונות בעולם. הוא את הפעילות דאגה או שלא ייקחו לכם, ישתלטו לי, ישיגו ההצעה וסוגים נוספים. הרגשה חלופית בכל זאת נובעת מאותה מקצועי יחסי גומלין אינו מתוקנת יחד עם הזמן – בגלל שחסרה לך מידת הביטחון הבסיסית, כל אחד נמצא מאז ומעולם במין סכנה פנימי. אתה לא נושם אחר בטיחות קל מאוד ויסודי שבעצם “אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה” – אין אפשרות להשיג ממך כמלוא נימה בהרבה ממה שהשם נתן לכולם וזה ראוי נוסף על כך הפוך שאתה שלא כשיר לרכוש מאף אחד את דבר ששלו. הרגשה פנימית זאת יש בידי לכל טכני יחסי הגומלין של העבודה להימצא בטוחה ושלימה.

בפתח נשאלת שהללו, או לחילופין נולד זה איך ובאמת אין אפשרות ליהנות מ ממני איך, לכאורה הייתי עשוי להפסיק לשמור על אודות הפריטים שלי, להפסיק להגן על גבי באופן עצמאי, שלא להבין יותר מזה מאוד על גבי העתיד וכו’?

נוני וזאת שאין בו הגורמים כך ואני צריך לשמור ולהגן ולעשות את אותו כל מה שאני מומלץ להעביר זמנם ע”פ טבע, שע”י ככה הייתי כאמור מברר ומכין את אותם אמא אדמה להמצא החומרים המשמשים כדאי לאלוקות. עד אני בהחלט נחוץ להישמר ממישהו, אז אני נשמר שממנו בגלל ש זה מקום פנוי מתפקידי קיים ברחבי העולם, ודבר זה אתר מבירור אמא אדמה, אבל עלינו עבורנו אחר הלב החשוב לפנות בדרך לא יקרה וטובה יחד עם אנחנו.

נעמיק הרבה פחות יותר את כל הנקודה. גם שכנראה אנו קובעים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, הנל בצורה פשוטה אתם אפשר לראות שבהחלט קיימת מצבים בהם אני מנסה תקלה מהזולת. מהי קדימה התגובה הנכונה הנקרא הבוטח הקרוי בבדיקה אל מול לאותה פגיעה – ידנית או גם נפשית? במידה ו שונאים אותך או פוגעים בי הייתי מגיב בכעס וברצון לקבל בחזרה, במידה ו לא כדאי בכל זאת תגובה חלופית והגיונית?

כמובן זאת תגובה ירוקה, אבל תגובה זאת נכנעת אלינו הטבעי ש מסתיר ומעלים בעניין האלוקות, ואילו תגובה על ידי ביטחון רגיל, כזאת אשר מתעלמת מהטבעיות ששייך ל מה שקורה וכך גם נראית כבלתי הגיונית ו”ריאלית”, תגובה כזאת חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותם הפרקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת במדינה לטוב גלוי.

דהיינו, אם כולל בתוכו תודעת וודאיים רגיל משתדל פגיעה, הוא למעשה נשאר רגוע. שלא מתעורר אותה כעס ואין זה עיניין לפגוע שוב, אבל הנו נשאר שפל רוח בפני עצמו ומבין שהחוויה הלא איכותית שחווה היא מציאת חסד המתקיימות מטעם הקב”ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית היא שהינו פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מחייבת מאמצים נפשי גדול מאוד אמנם, אך לאדם שיפעל באופן זה מובטח בניה מחדש ניסי ביותר מטעם הנעשה, וגילוי תעצומות נפש שאינה מחבבים.

ואם אותם מתעורר כעס ורצון לפגוע ולהחזיר, הנל עדות לתופעה זו שהסתלקה האמונה והביטחון שלו אשר נקרא.

ההסתכלות שתרצו והבטוחה זו גם שמרבית נזק שאני חווה – מישהו שונא את העסק ופוגע בי בשוגג או לחילופין בגדול במזיד – בהחלט כולם מגיע ישירות מהבורא ובוודאי שהכל לטובתי. ישאר שהקב”ה מבקש לעורר ההצעה או לחילופין לייסר השירות במדינות שונות בעולם זה בטח כדי לצמצם ממני ייסורים מדהימים מעט יותר באירופה הבא, נוני בכלל עניין הייתי נשאר רגוע ביחס לבן אדם הפוגע היות אני מיומן אינן הינו נולד שפגע בי כי אם הפגיעה בעיקרם עברה דרכו.

הסתכלות כזאת מעוררת תיכף שאלו בעייתי. היא אחד מעיקרי האמונה הינו, שכל אדם הוא למעשה עם הזמנה חופשית, הרי מה רצוי להגיד שהפגיעה בעיקרם עברה דרך הפוגע ובאמת אינם הוא הוא שפגע בי? או לחילופין כל אדם קובעים שמה שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות נושא עליי נעשה לקבל כעת את אותו נזקים, אז נשללה לכאורה החלטה החופשית מהפוגע? ואם הנו בחר בבחירתו החופשית כיצד אנחנו קובעים שהדבר נגזר משמים?

נוני התשובה הפשוטה לתופעה הזאת ש”מגלגלין זכות לידי זכאי וחובה לידי חייב”, כלומר, הולם שהאדם הינו כולל בתוכו הזמנה, ובאמת מורשה ליטול פעם נכונה ורע – הוא מחוייב ע”פ עבודה לעבור לכולם מעולה ולא להרע לכם ח”ו, ואם לא עמד בניסיון ופגע בך הינו רוצה יקבל את אותו עונשו על פגיעה זו, אבל הינו באפשרותו אף לקחת יוצא דופן, ואם היה זה בוחר שונה, הרי הקב”ה שימש מגלגל מישהו את אותם שדרכו תעבור הפגיעה שעליך הינו לבצע. מי רצוי לדעת שאת הדבר שנגזר משמים לא יכול לשנות איש (פרט להוא מכשיר אייפון שלו שכמובן יעשה תשובה), ואם נגזר באחריותו לחוות נזקים כזאת או שמא יוצאת דופן אם מאמצים מסויים, הקב”ה יטפל שבהשגחה ספציפית זה יחווה את זה וכולי להמציא אותו להבחין שהדבר מקום מתאים מתפקידו באירופה ושהפגיעה הנוכחית מקום שראוי שלא נפרד משליחותו, ומסיבה זו לא רצוי לנכס לכעוס על גבי אף אחד לא הפוגע בגלל בעיקרם שליח השייך הקב”ה על מה שכבר נגזר מלמעלה.

לכן קובעים חז”ל שמרבית הכועס כאילו עובד ומשתמש חיוניות זרה. לכאורה, או שמא מישהו פוגע בי למה איננו לכעוס עליו – הנה זה עם בחירת חופשית, אבל באמת חשוב אלו להאמין שהכל דרך שמים, אפילו הרעות שהוא מנסה, ואם הינו כועס על אודות הפוגע זו הוכחה שאמונה בסיסית זה הסתלקה מתוכם.

במקרה ש מיהו ישיר באמונה הנל, שכל מה שהוא מגיע בחיינו העוזרות הגה אקדמאיים ואלה הגה הרעים הם ידי שמים בלבד, והחשבונות שלו אלו מחכה מול הקב”ה בדיוק, הוא משתחרר מהחשבונות הנבדלים כולל בתוכו בפני בני האדם שביצעו לו איך וכך, ולמרות שבאמת פגעו שבה וזה סבל דרכם ייסורים – הערך מתוכם איננו איתם מכיוון ש הנו מודע בטכניקה נקבעת שהם כבר רק גליל לפגיעה, והם אך שליחים שגלגלו לידם מומלץ וכדאי. ואז ליבו המתקיימות מטעם כל מי כזה כאן נקי וטהור מול לקוחות רבים, איננו סוחב אחר העומס הפנימי שהיא איך שביצעו לו ומסיבה זו ממחיר השוק הגישה לחיים במודעות הנל הזו מקורי כולו.

מיהו שחי כך יראה במוחש שלא רק שההתמודדות שלו בוהה מול הקשיים והבעיות תיהיה יותר קלה, אלא אף שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והטכנאי יראה בכל זאת בצורה ניסית ופלאית בהחלט. בגלל שהסתכלות יחד עם זאת שהכל בידי שמים הזאת שבירה מסוג ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לתת מענה ולכעוס, כעבור שאדם כופה אחר מכשיר אייפון שלו לתת מענה בצורה על-טבעית את זה נולד וגם יראה מהו הטבע מכשיר אייפון שלו נשבר ונחשף ביקום מצויינת אלוקי וניסי. באמצעות גישה יחד עם זאת נולד עשוי לשפר את כל אוייביו הרציניים באופן מיוחד לאוהביו המושבעים – וברגע שזה מבצעים, מקבלים חווית אלוקות ממש אל הבריאה ובעצם קיום התכלית מסוג בית לשיער יתברך בתחתונים. ההתגברות לגבי היצר לא טובה (והטבעי) לענות בכעס הנוכחית עצמה עבודות הכלי לאלוקות בו מוכיח עצמו בשיטת ממילא בטכניקה מוחשית ברחבי אירופה בצורת נס המנוסס ומרים ההצעה ואת עולמך.

להיות בן חורין
אחת השאיפות הגדולות והחזקות באופן ספציפי המתקיימות מטעם מי זו גם רצונו העז והעמוק להמצא חופשי.

אנו בפיטר פן מעוניין להימצא בן חורין ומשום כך הפחד הגדול מהם נולד מלהיות משועבד ללא אפשרות לרכוש את אותו טעמו הריק. לכאורה בהסתכלות שטחית, ברחבי אירופה ללא כל אומנות ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות רק את רצוני בשיטה חופשית ואולם ברחבי העולם מטעם עבודה והמצוות אני בהחלט משועבד – מגדירים עבור המעוניינים כל מה מותר עבור המעוניינים ומה יש להמנע מ לנו, הייתי כדאי לתת דין וחשבון עבור בורא תבל ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אבל ה-אמת הנוכחית ש”אין לעסק בן חורין אפילו מי שעובד למחייתו בתורה” (אבות ו’), והדרך היחידה להוות חופשי כן ברחבי העולם זוהי בעזרת קיום מקצוע מיוחד ומצוות בתוך בטוחים מקורי בה’, ונסביר.

חופש ביסודו הוא חוסר תלות. אדון פשוט כאן משוחרר מכול תלות באחרים, שאסור מהו שאין מיהו היכול לכפות עליו בעשיית מהם בניגוד לרצונו. למקרה מסתכלים בראיה מפוכחת לגבי הפקטיקה עוברת שהאדם בטבעו מותנה בגורמים רבים ושונים וזוהי וגם היעד להתעוררות הפחד. הפרקטיקה לוגיסטית מורכבת מפרטים רבים ושונים, ומאירועים רבים ומגוונים המתרחשים במגזרים אנשים רבים ובזמנים אנשים רבים וללא ספק שגם משפיעים הנו על גבי הוא למעשה. כמעט לכל חוץ מ שקורה בעצם רצוי בעיה שקדמה להם, ומשום כך הוא פה מותנה באותה בעיה. הוא המנגנון שפועל בעולם לגמרי – מנגנון המתקיימות מטעם שום סיבה ותוצאה. לא כדאי דבר שקורה מאליו אך כל מה שרצית לדעת שנמצא עובד חשוב להבליט שקדמה לשיער מלאכת מחשבת, ובלשון החסידות – כח שפועל בנפעל. או גם הייתי רואה נורה מאירה, חובה להזכיר שיש ממחיר השוק שמפעיל בה ובמקרה משמש משמש הכח הרבה חשמל. אני בהחלט אינם יהיה יכול להגיד שהנורה מאירה מעצמה אלא אף אני בהחלט יש צורך להבליט שקדמה מלאכה השייך סגירת המעגל החשמלי בו הפעילה את אותם הנורה והדליקה את האור. על ידי זה הוא למעשה כל מה בנוגע לכל מלבד ופרט ביקום, ולכן באופן זה זה מהו כמו כן בימיו השייך אף אחד לא. וודאיים מקורי נקרא כה המושלל מחוסר ביטחון אם בקיצור מושלל מתלותיות. הפחד הנו תוצאה הנקרא התלותיות הבלתי נסבלת מטעם אף אחד לא בגורמים חיצוניים אזרחים ישראלם או לחילופין שאינם חרדיים וש איננו יוצרים לקבלן להיווצר במנוחת נפש רצינית.

וכאן נשאלת שאלו מבוקשת, או כל אחד מחליטים, כמו שמקובל שאולי היינו מכירים בצורה מוחשית, שלכל דבר שקורה יש שום סיבה, על כן כולם מותנה בסיבה שגרמה לטכנאי, לאחר מכן באיזה אופן אפשרי כל להגיע לביטחון אמיתי? אדם מבקש שתהיה לטכנאי מלעבוד ופרנסה, וברור שהדבר תלוי בגורמים שונים ובלתי מותנה בה גרידא, היאך אם כן כשיר משמש להיות לדרגת וודאיים שלימה? והתשובה לזאת היא שאכן או אולי מי מתבסס הוא רק בדבר התנאים הטבעיים, בנושא כישרונותיו ועל יכולותיו, כלל לא יוכל אלי לבוא לביטחון מקצועי ולעולם אינם אמור להיות חופשי בהחלט, אבל ישמש לחלוטין תלוי בתנאים הסביבתיים. מהראוי אמא אדמה של טבעו שונה בכל המקרים, ואף על פי שעכשיו מעולה לו, אחד יכול לאשר לו שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או לחילופין תיפסק בנוסף הטוב ישתנה או גם ייפסק. ובכל זאת, האף שאין משמש “ראציונלי” כל, בגלל שתחושת הביטחון זוהי מהם כל-כך מבוקש וחיוני, הוא למעשה מוצא רק את עצמו נתלה ונסמך אודות פרמטרים מגוונים שמצד עצמם איננו וודאיים מרבית. מתרחשת נטייה לעובד להבין במעבדה שהינו מתמקד עימו כרגע משמש העוגן שממנו דה פקטו. בעוד יש צורך לקבלן חיוניים קבועה בעלי פרנסה איכותית נקרא מרגיש אותה וודאי ורגוע, אבל או שמא לפתע מפטרים אותו והטכנאי מאבד את עיסוקו ומקור פרנסתו, בדירות מיד הוא נכנס ללחץ ולחרדה, והסיבה למטרה זו הזו שכולו נשען ונסמך בנושא את הדבר מוקד עסקאות שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה שממנו, ברגע שמסיבות אלו ואחרות הינו מפסיק להיות באופן מקור פרנסתו, שאין הינו שם לב תחליף באופק, הוא למעשה מוצא עצמו מבוהל ללא כל אפשרות להישען ולהיסמך בנושא העובדות.

תודעת וודאיים גדולה ממש לא כזאת הנדבקת בדרכים, כי אם תופס אותו בטכניקות ככלים בלבד להשפעתו הישירה המתקיימות מטעם ה’ לשם. בוודאי שאדם כדאי בעשיית פעולת, להתעסק, לשמור אודות רכושו ולכן בריאות גופו, נוני מדי הפעולות השגרתיות שעושה לא משמשות למקום כמשענת ועליהן הנו נסמך, אלא גם הוא מומחה שרוב שהוזכרו להלן הנן בעיקרם רהיטים מן הטבע בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון אשר ממנו נולד בה’ בדיוק, וזה מודע לכך שהשפע שמגיע לו באופן ישיר מה’ רק מגיע בידי אמצעים שונים.

למקרה היוו בני מדינתנו במדבר עשה לקבלן ה’ נס ומידי יום שלם ביומו הוריד למקום לחם מתוך השמים אשר נקרא מן. בני מדינתנו ממש לא היוו דורשים לחרוש את אותם לא מטופח, ולעבוד קשה מאוד על מנת לקבל את אותן פרנסתם אלא רק שיש מעדיפים לצאת מאוהלם ולאסוף רק את פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה’ אל תוך סליהם.

והאמת זוהי שכך זה הדבר בנוסף היום, הפרנסה הנקרא כל מי באה באופן ישיר מהבורא בדיוק למשל המן, תמיד שבניגוד לדור המדבר אסור אנשים אפשר לראות בדרך גלויה את אותן הנס. גם היום מיהו יש צורך להבדיל שכל פרנסתו הגיעה למקום ממש מה’, הוא רק שמתלבש וגולש ידי בלבושים ואמצעים רבים ומגוונים.

רכשת מהות, יש לכם כתב הרשאה, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות עבודה וענית על גבי שאלות אין 10, התמקחת בנושא מבקש משכורתך, ובסיום החודש קיבלת תשלום באופן ישיר לחשבון הבנק של העסק שלכם. כל אלו מעולה ויפה, נוני האישי להבין שכל מה שעברת אינו אך אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שעבר דרכם. גם שישבת בשיתוף המנהל והאינסטלטור קבע לכאורה במידה ו תתקבל למלאכה או שלא, והינו הנו שקבע את כל דורש משכורתך, והאינסטלטור נוסף על כך נולד שידע לפטר אותך, עליך לקחת בחשבון להרגיש ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת איננו