Categories
Stadiums

תמלול כתבי יד שיטה תמלל רק את בנתם

תמלול בנתם בודק רק את היתכנות מיקור בחוץ ששייך ל פעולת תמלול ערך עורינו לחברי האספנים. פעולת הספרייה ששייך ל מחזיקים 60,000 פוליו של כתבי יד של הפילוסוף והמשפט ג’רמי בנתם. תמלל רק את בנתם יספר את תמלול הקלטות לבית משפט עמודי הנטה מסוג ​​דיגיטל, ובאמצעות ממשק מבוסס ויקי יאפשר למתמרים מתנדבים ליהנות מ במחיר זמנית אודות תמונות הביא לפרסום יד וליצור טקסט תעתיק מקודד ל- לאישור סופי השייך מומחי תמלילים יהיו שמחים יאוחסנו וישמרו, יחד עם תצלומי הביא לפרסום ידינו, במאגר הציבורים הדיגיטלי המתקיימות מטעם המלאכה יוצר תועלת חדשני בחומר הספרייה המסורתי. משמש יעורר את אותן המעורבות הציבורית באוספי הארכיון המלומד השייך ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק חיבר היד; משמש יסוכם את אותן פרופיל היצירה והמחשבה השייך ג’רמי בנת’ם; והיא תעשה כלים דיגיטליים קליינטים לשימוש חדש באמצעות חוקרים ותיקים. לקראת סיום העבודה, התכשירים של התמלול יועמד לרשות עבודה ושירותים נוספים. עמוד נולד מבוסס בעניין מצגת שהעביר הכותב המרכזי בכנס הכולל השנתי של -39 שהיא ליבר באורהוס, דנמרק,

העשייה עושה השתמשות יוקרתי בכלי הספרייה המסורתי. הינו יעורר את עניין הציבורית באוספי הארכיון המלומד המתקיימות מטעם ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק חיבר היד; זה יקבע אחר פרופיל היצירה והמחשבה הנקרא ג’רמי בנת’ם; והיא תקים חומרים דיגיטליים נוספים לשימוש חדש תוך כדי חוקרים בעלי וותק. לפני סיום המלאכה, תוצר התמלול יועמד לרשות מערכות אינטרנט ושירותים נלווים.

עמוד נקרא מבוסס אודות מצגת שהעביר הכותב החשוב ביותר בכנס המלא שבועי של -39 הנקרא ליבר באורהוס, דנמרק,

נוף כולל
משמש מוצר משתתף המבוסס בדבר (אוניברסיטת קולג ‘בלונדון). מטרתו זוהי לעסוק בציבור בתמלול מקוון השייך כתבתי כתבי יד מקוריים והוא לא נחקרים השייך הפילוסוף והמשפט ג’רמי בנתם תמלול בנת’ם מוביל דרך פריט המרכז העולמי ללימודי בנתם. קמה בין השנים המטרה שלה העיקרית הזאת מוסד מהדורה מלומדת שלמה שהיא יצירותיו שנאספו של בנת’ם. התפוקה מטעם בנת’ם לפי הזמן הארוכים נודעה פורה, ואוספי ספיישל שירותי רשת הספרייה מסוג שיש להם 60,000 פוליו שהיא בנתם. זה מקוטלגים במלואם; כשליש תועתקו אירוע, או שמא היות לרמות שונות ומשונות בדרגה ובפורמטים שונים; אבל חלקם אינן מתורגמים וממש לא מתבצעים.

תמלול בנת’ם מטרתו לרתום את אותו כוחו מסוג שיווק המונים להשלמת תמלולם המתקיימות מטעם 12,500 מכתבי עורינו שהיא ג’רמי בנת’ם. הגדרה קצרה למיקור המונים בעזרת ויקיפדיה היא: ‘לקיחת מאמצים המבוצעות אם מובהק בדרך של עובד ומשתמש או לחילופין קבלן, ומיקור מעבר אשר בהן לקבוצת אנו או לחילופין קהליה, תוך כדי “שיחה פתוחה” לקבוצה רצינית ששייך ל אנו (קהל) המבקשת תרומות. בוודאות, ויקיפדיה עצמה נמצאת במצב רצינית בתוכן שמקורו באופן משמעותי. (ואכן, הקטע ששייך ל השתתפות מרצון המונית בעשייה מלומדת מתוארך לא פחות מ לפני בשנים המעצבות מטעם מילון אוקספורד באנגלית במחצית השנייה הנקרא המאה התשע עשרה.) רוז הולי , בדף לחיית המחמד : איך ולמה ספריות נדרשות לעשות זאת? ‘, כל ספק סקירה חשובה על גבי ההגדרה ומטרתה של התכשירים של ההמונים והרלוונטיות בשבילה לספריות, ובוחן מספר עבודה השתתפותיים מבוגרים בקנה מספר מרווח לאחרונהלזהות אחרים משותפים להצלחה. פעילותו המתקיימות מטעם הולי מסייעת לבדוק שמקורות המונים צריכים להיות ידי פופולרית הרבה מאוד לאיסוף טקסטים. אפילו בהחלט, תמלל את אותו בנתם משמש המאמץ המרכזי לבלות לעניין ציבור הצרכנים הבינלאומי בפרקטיקת תעתיק מטעם הביא לפרסום הזרוע עד כה.

עבודת השיפוצים אורך שנה עד מאי נקרא ממומן שיטה מועצת המחקר לאמנויות ומדעי הרוח בבריטניה, בהובלת דבר חשוב יחד עבודת המחלקה ללימודי תכנון מסוג הוא למעשה מקום מהעבודה שהיא מרכז למדעי הרוח הדיגיטליים הפוטנציאלי. מערכות אינטרנט הפיתוח הטכני מבוצעות שיטה מרכז המחשוב שהיא אוניברסיטת אמסטרדם.

מכוון
במיוחד, המטרות מטעם תמלול בנתם גם אלה:

לומר 12,500 כתבי יד שהיא בנתם אי פעם אינה נקראו

לעבור ממשק תמלול ציבורי, יחד החומרים המשמשים הדרכה מיועדים, המחברים תעתיק מקודד

לקידומו של שבו אנו עובדים לקהילות ייעודיות הנקרא מתמללים מתנדבים

להמיר תמלילים שנוצרו אחת ל לפורמט

לעבור ‘בנק רעיונות’ מבוסס אינטרנט, המבוסס על גבי התמלילים

לרכוש תהליך כירורגי מכשיר ומחקר משתמשים בדבר האופן שבה האנשים התקשר בשיתוף הביצוע

לרכוש עם החומרים המשמשים תמלול חוקי הנקרא לשימוש מערכות אינטרנט ושירותי תמלול שאינם חרדיים

האוצרות ארוכת הטווח מסוג כתבי יד דיגיטלים ותמלילים מקודדי במאגר הדיגיטלי

רכיבי הביצוע

כתבי יד דיגיטליים, רישומי בעזרת מבצע איסוף כתבי העור הקיימים של בנתם ותמלילים מדור קודם כל מועלים למאגר הדיגיטלי תצלומי נגזרות ורשומות קטלוגיות מקוצצות מקורן במאגר ל’תעתיק תעתיק ‘מבוסס וויקי, התאמה פרטית של תוכנת ויקימדיה קוד פתוח. תושבי הציבור עשויים להירשם בדלפק התמלול, הנותן לו לבדוק לכלי שיעור, למגוון פעילות רשת חברתית ולתמלל כתבי יד. במקרה ש מתמלל מרוצה מעבודתו, התמליל המקודד ל- מועבר לעורך הפרויקט; כאשר הוא צלח התאמה, הינו מועלה למאגר הדיגיטלי לזמינות גישה פתוחה, ליד צילומים של כתב ידינו הרלוונטית, ולשימור לנצח. עורכי הפרויקט הורים האחראים אפילו להמרת ה- ולהעלאת תמלילי הירושה. לסוף דבר, התמלילים יעזרו למשימה מטעם פרויקט בהפקת מהדורות עתידיות הנקרא הפרויקטים שנאספו הנקרא

מידע ממשק תמלול
עיצוב ממשק ציבורי לתעתיק כתבי יד משאב עשר אתגרים ראשוניים. תמלול הקלטה לבית המשפט , תעתיק הנקרא הביא לפרסום עורינו יהיה מסורבלת לחסרי ניסיון; זה בדרך זו במקרה של הקורפוס השייך בנתאם.

קריאות הזו פעמים רבות אתגר; יתר ומסיבה זו, ידו שהיא בנתאם התדרדרה ככל שהתבגר. (העמוד משמאל הוא היוצר יד ‘מוקדם לקריירה’; מימין קורה מאוחר הרבה יותר הנקרא פעילות ‘מתון’.) מלבד זאת, ביחד לרוב כתבי עורינו באותה משך, יש צורך מחיקות, רהיטים, הערות לא גדולים, אידיוסינקרטיות וכתיבים אינו עקביים, וזילופים של שפות לטיניות, צרפתיות ושפות מגוונות, אם היות דווקא מגוון מהמכשולים העומדים מחשב אישי המתמלל בתחינלת דרכו. סוגיה שנייה הנוכחית שהדרישה לסימון מפורט השייך החיונית לקיימות וערך נוסף לשימוש חוזר מטעם קורס הנדל”ן של עבודת תמלול עכשוויות, מביאה כוללות הרבה יותר למתחילים. שלישית, אבטחת יופי כאן תלויה בהתערבות אנושית פרופסיונלית, ששייך ל יוצרים, אבל הטלת רף איכות מושלמת ממחיר השוק על גבי מתנדבי גולשים נעדר הוראת תיהיה יספיק מציאותית, ועלולה להרתיע רק את ההשתתפות. פריט האלו חשוב מאוד לדאוג למצוא איזון קל 1 כמה ואת איכות התרומות עבור מחירי החשמל השוטף לרכבת התחתית. לבסוף, כל עוד שסביבת תמלול עכשווית, דינמית, בנויה על וויקי הזאת פלטפורמה חיונית להצלחה, יש לדעת אינם להבטיח לטכנולוגיה להצעיד את כל ההתפתחות: ישנן ארגוני דמוגרפיות פוטנציאליות אלו ואחרות שהיא מוזמנים בפרויקט, ועל העסק לשאוף. להעניק חוויה מסבירת פנים ארציות, מתגמלת וממכרת למתנדבים ברחבי הגילאים והרקע.

שולחן התמלול
דלפק התמלול המתקיימות מטעם בנתם פותח ע”י דאגות מסוג זה. גולש, אחרי שנרשם, רשאי להביא בכתב יד לתמלול. כתבי ידינו הזמינים מסווגים כחלק מ מצוקה, יכולה להאריך וקושי – או אולי בגלל ש מרבית קושי הדיגיטציה מתעסק בכוונה בעמודים הישנים ‘הקלים’ המוקדמים. משתמש יהיה מסוגל לעיין בהם לצורך אשר הוא מוצא אחד אשר הוא מרגיש נקבע לבצע. בבחירה, צילומים של נכתב ע”י ידינו נשלחת לממשק עריכה.ממשק העריכה מנפיק את אותן חיבר הזרוע תמיד בצד ימין ששייך ל ההזמנות לאירועים, ותיבת קלט עיתון ליצירת תמליל משמאל. לצופה בכתב העור יש צורך מתקן זום, המעניק למתעתק גמישות, פעם או גם להרוויח ביקורת מפורטת של מילה עד קטע סביר, או אולי להכיר את אותן כתב העור שלנו כולו בפריסה המקורית שממנו. כברירת מחדל, האתר משמש ויקי רגיל, תוך שימוש עריכת סרטים פתוחה, נוני תמלול בעיצומו עשוי להינעל לתקופה אפשרות ממחיר השוק גולש החפץ בעיקר לפצח את אותן הקוד מהצלם.

משמאל לימין, הכפתורים ממליצים למשתמש לציין הערות לטקסט הנקרא תמליל יחד התכונות הבאות: חוץ שורה – מעבר דף – כותרת – פסקה – תוספת – מחיקה – קריאה ממש לא ברורה – ספר אינן קריא – הערה שולית – קו תחתון – איות בשונה – שפה נוספת – סימן-אות – מקף ניכר – הערת נעזר. סרגל המשאבים הנקרא הוא יצירת נחוץ, שמסתיר מקום שראוי חלל גדול מהמורכבות ששייך ל סימון ה- מהמתמלל.

במידה ו תמליל נשמר ומוצג, הקידוד מועבר כ- למען להעניק עיצוב מקורי דמוי נכתב ע”י יד לפעולה המוגמרת, דוגמת שמוצג באיור 5:

בתוך מחשבה בדבר רב הקהל, בתחום עלינו עזר והכוונה בפורמטים רבים, התחילו לעשות כסאות סטטיים בדבר יסודות הפליאוגרפיה ועד ל למידה וידיאו. חיוני פורום דיונים, הכולל ערוצים על גבי בנתם, סימון ותמלול. ‘פרופילי’ תמלול דומים לפייסבוק זמינים למשתמשים קיימים. תגמול הנו חלק כדאי ממקור גולש מוצלח: לתמלל בנתם אנו צריכים מכאני נקודות, בעייה קשה לדיון ער בפורום, וטבלת ליגה מסוג מתמללים מוצגת בענף. מגרש המכוניות מציג גם את אותה ‘בנטמומטר’, תיעוד חזותי השייך ההתקדמות במכילה במאמץ המשותף למצוא ולקודד את אותו מורשת כתבי היד של ג’רמי בנת’ם.

המקור לקהל
דלפק התמלול מוכן לשימוש והיה אם חופשי וחופשי, וגם מתעתק חדש מוזמן להירשם. יחד עם זאת, בשביל למקסם את אותו העניין, הפרויקט פועל באופן פעיל לשלוש חברות עדיפות רחבות המתקיימות מטעם משתתף. האחד הנו מגזר בתי הצבע בבריטניה. הפרויקט מקודם באופן לאומי למורים, ביותר לאחראים יחד עם הקטנים בגילאי 16-18; יתרה מכך, נערכות סדנאות ושיעורים בבתי הספר הלונדוניים שיש ברשותם ופרויקט בנת’ם מקשרים עדכונים קיימים. המלאכה פונה בנוסף למגזר האקדמי, הינן למחנכים, דרכי ניתוח פלאיוגרפיה למדעי הרוח, וגם לחוקרים, במדעי הרוח הדיגיטליים, כמו נוסף על כך בתחומים דתיים בעלי רמה כמו משפט, כלכלה והיסטוריה. קהל היעד האחרון הנו גופם השונה השייך היסטוריונים חובבים, חובבי בנתם ואנשי צבור בציבור הרחב. לתמלול בנת’ם יש צורך תוכניות תקשורת עבור כל משפחה, שיש להן אסטרטגיות החל מסדנאות עד הודעות לעיתונות ואפילו עד פרסומות בתשלום בפרסומים ובמגזינים אקדמיים. עיצוב קפדני משמש חיוני: יש עלינו לקחת בחשבון זמני רק הובלות של הפרסום ואת המחזור האקדמי, ובגיל 12 חודשים העבודה קצרצר בהשוואה. ליד שיווק אתרים ממוקד, יש צורך לפרויקט נוסף על כך נראות חזקה ברשת, בשיתוף נוכחות בפייסבוק ובטוויטר, כמו בנוסף מקום שראוי העשייה עצמו, הבלוגים והעדכונים שלו.

תוצאת
תמלל את אותה בנתם מבטיח 10 תוצאות מרשימות. הנו עוזר להעיר את אותן המעורבות הציבור בארכיונים מלומדים ותמלול כתבי יד – תמיד התפקיד של, נוני אולי מצוקה משמעות אחר בתקופה במדינה, בבריטניה לפחות, מגדלי בדיקה בתחום מדעי הרוח ושירותים נוספים תקפים באיזור למשקוף מוגבר לכמת את אותו ההשפעה החברתית שאיתם. נקרא גם כן יעזור לפתוח את אותן המחשבה על אודות ג’רמי בנת’ם מחשב אישי קהלים חדשים. בנתאם נקרא הוגה חדשני, שעבודתו איתגרה מוסדות וארגונים, פרקטיקות ואמונות אחרות. כתביו בעניין מדיניות חברתית, משפט וכלכלה השפיעו ביותר בנושא רפורמות הממשל הציבורי מטעם המאה התשע עשרה, ולא מעט אנשים כל מה כיפיים אף בעת הזו. תמלל את בנתם תעשה ‘בנק רעיונות’ שיביא את אותו בנת’ם לקהלים חדשניים, עם קובעי מדיניות, התקשורת והציבור. תפוקה מתמשכת נוספת תיהיה יצירת קורפוס גישה פתוחה השייך כתבי יד ותמלילים דיגיטליים, שנשמרו דיגיטלית לרווחת החוקרים עם מאות רבות של שנים יאללה. תעשה וגם גרסה בדוקה מסוג חומרי לשימוש חוזר ולהתאמה בעזרת פרויקטים ושירותים שאינם דתיים. לסוף דבר, העשייה יאסוף דגשים כמותיים ואיכותיים על השתתפות האנשים, ויעשיר את אותן הבנתנו איך שלכם ניגשים שיש להן חומרים דיגיטליים ועוזר ליידע תוכניות דיגיטציה עתידיות.

כתבה
תמלל רק את בנתם משמש דבר התמלול הגורם היחיד הראשון מטעם קידום המונים, מתוכם נדע אלו ואחרות על גבי מהות העיסוק בחברה במשאבים דיגיטליים ומדיה חברתית. שבו אנו עובדים ניצב במרבית קריטריוני ההצלחה שזיהתה רוז הולי, נוני תמלול הינו מטלה לוגיסטית מורכבת פחות או יותר, בהחלט הרבה יותר מאלה שנדרשו מהציבור בפרויקטים מוזמהנים מדהימים שונים או לחילופין כזה, ולמרות המאמצים המובילים של הרהוט המתקיימות מטעם בעל מקצוע העבודה לבחון, לאפשר, להדריך ולפשט). נותר לראות או לחילופין בערך כמה ההתלהבות השייך בני האדם מרעיון תעתיק ערך העור ההיסטורי תיבדק באמצעות קשיים בעצם. נוסף על כך אי הצלחה משיכת חמש מרווח השייך תמלילים שהושלמו מעולים יהווה ממצא מחקרי צריך – תהליך ניתוחי היומן העמוק הנדרש דרך הפעילות יחשוף ויסייע לספר את כל הדרך הבטוחה להתחייבויות תמלול עתידיות – אבל בעל מקצוע בטוח יותר , וההתקדמות אם מאוד הייתה מעודדת, והראתה עשויות מעולות שהיא תקלה ומעורבות, המון חיי אדם בפורום ותעתיק בולט בעיצומה. קוראי מוזמנים להגיע בחום לעשות ביקור את אותה תמלול בנת’ם, להצטרף לקהל ולנסות לעצמם תמלול כתבי יד מקוונים!